EU PROTECTS > Vår hälsa > Dold fara: Hur en överraskningsleksak fick alla europeiska länder att hissa varningsflagg

”Jag vill vara helt säker på att leksakerna min son leker med är säkra.”

Svenja Weber

Hösten 2017 upptäckte en finsk tullinspektör en suspekt leverans av juiceflaskor. De skulle ha lockat unga barn, särskilt som en liten leksak medföljde varje flaska. Men efter flera tester kom den finska tullens laboratorium fram till att de utgjorde en kvävningsrisk. 

Finland aktiverade omedelbart det europeiska varningssystemet. Under de närmaste dagarna därefter agerade nationella myndigheter inom hela EU snabbt för att dra tillbaka juiceflaskan från butiker och andra försäljningsställen.

Dold fara: Hur en överraskningsleksak fick alla europeiska länder att hissa varningsflagg

En favoritfigur, en älsklingsfärg eller en favoritsmak: detta är vad som vägleder oss när vi handlar något till barnen. Potentiella risker är enkla att missa. När Finland signalerade att en importerad juiceflaska med en överraskningsleksak utgjorde en kvävningsrisk var Luxemburg ett av 31 länder som fick varningen. Tack vare ett varningssystem som gäller hela Europa kunde tusentals barn hållas utom fara.

Fortsätt genom att rulla

Svenja Weber

Luxemburg

”När jag handlar på stormarknaden följer min son med. Jag behöver ständigt kolla att alla produkter i förpackningar med häftiga färger och bilder på hans tecknade favoritfigurer är lämpliga för barn.”

 

 

 

 

 

 

”För barn lurar frestelser överallt i butikerna.”

– Svenja Weber

Mikko Kontiainen

Tullens laboratorium

Finland

”Jag ansvarar för att testa leksaker och andra konsumentprodukter. När juiceflaskan kom till labbet utförde jag tester på överraskningsleksaken. Själva leksaken verkade harmlös, men den uppfyllde inte våra säkerhetsstandarder. Den var för liten och kunde lätt ha svalts.”

 

 

 

”Risken fanns att ett litet barn skulle kunna kvävas.”

– Mikko Kontiainen

Jonna Neffling

Tullen

Finland

”När vi fick labbresultaten stoppade vi snabbt juiceflaskorna i distributörens lager. Sedan skickade vi ut en varning till hela Europa. I mars 2018 förstördes totalt 24 770 flaskor under vår översyn enbart i Finland.”

 

 

 

 

 

”Vi utfärdar omkring 30–40 varningar varje år.”

– Jonna Neffling

Simone Wagner

Institutet för produkters och tjänsters standardisering, ackreditering, säkerhet och kvalitet

Luxemburg

”När en farlig produkt identifieras skickar vi information om den till våra nationella distributörer och till våra kolleger i Europa. Efter Finlands varning upptäckte återförsäljare i vårt nätverk att juiceflaskan redan fanns i Luxemburg. Vi testade den själva, och vår distributör såg till att den kom bort från hyllorna.” 

”I samma stund vi får en varning om en farlig produkt gör vi allt i vår makt för att skydda konsumenterna.”

– Simone Wagner

Visste du detta?

Ett europeiskt system för snabba varningar om farliga produkter som inte är livsmedel

När en osäker produkt upptäcks vid gränsen eller i Europa skickas en varning till 31 europeiska länder (EU:s 28 medlemsstater och Island, Liechtenstein och Norge) så att de snabbt kan få bort den från butikshyllorna 

Från barnvagnen

År 2017 gällde 29 % av varningarna leksaker, och nästan hälften visade sig utgöra en kvävningsrisk för barn. Andra föremål avsedda för barn, t.ex. bilbarnstolar, nappar eller blöjor, ligger också bakom en massa varningar

5,97 miljoner

Antalet leksaker som drogs tillbaka från handeln 2017

HÄLFTEN

Omkring hälften av alla varningar 2017 ledde till att produkter återkallades

Var SMART och TRYGG när du shoppar på nätet

Känn till dina rättigheter som konsument och få tips om hur du köper säkra produkter på nätet

VILKA ÄR DE ANDRA HJÄLTARNA SOM SKYDDAR OSS MOT FARLIGA PRODUKTER?

Några av dem kanske är från ditt land.

Det finns ett nätverk av lokala hjältar som knyts samman av EU. De samarbetar för att skydda oss mot osäkra produkter, cyberbrott, ovanliga sjukdomar och annat. Från tulltjänstemän till produktsäkerhetskontrollanter, från satellitoperatörer till läkare: upptäck hur EU hjälper de lokala hjältarna i ditt land.