EU PROTECTS > Ár Sláinte > Guais fholaithe: Mar ar chuir bréagán gan choinne gach tír Eorpach san airdeall

“Teastaíonn uaim a bheith cinnte amach is amach go bhfuil bréagáin mo mhic slán sábháilte.”

Svenja Weber

I bhfómhar 2017, fuair cigire custam Fionlannach lastas buidéal sú a chuir amhras air. Bheidís an-tarraingteach do pháistí óga, go háirithe de bhrí go raibh bréagán gan choinne i ngach ceann díobh. Ach tar éis roinnt tástálacha, dheimhnigh an tsaotharlann custam san Fhionlainn gur guais tachtaithe a bheadh sa bhréagán. 

Ghníomhachtaigh an Fhionlainn an córas práinnfhreagartha Eorpach láithreach. Sna laethanta dár gcionn, ghníomhaigh údaráis náisiúnta ar fud AE go tapa chun an buidéal sú a tharraingt siar as siopaí agus asraonta.

Guais fholaithe: Mar ar chuir bréagán gan choinne gach tír Eorpach san airdeall

Carachtar, dath nó blas a thaitníonn leo – sin iad na roghanna a threoraíonn muid agus muid ag ceannach do pháistí. Is furasta neamhaird a thabhairt ar rudaí a d'fhéadfadh a bheith dainséarach. Nuair a thug an Fhionlainn le fios go raibh guais tachtaithe ag gabháil le buidéal sú iompórtáilte ina raibh bréagán gan choinne, bhí Lucsamburg ar cheann den 31 tír a fuair an foláireamh. Coimeádadh na mílte páiste óg as baol, a bhuí le córas foláirimh ar fud na hEorpa.

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

Svenja Weber

Lucsamburg

“Nuair a théim ag siopadóireacht san ollmhargadh, bíonn mo mhac in éineacht liom. Nuair a thugann sé aghaidh ar na seilfeanna de tháirgí geala agus pictiúir de na carachtair cartúin is ansa leis orthu, bíonn ormsa a bheith ag seiceáil na dtáirgí seo féachaint an bhfuil siad oiriúnach do pháistí.”

 

 

 

 

 

 

“Bíonn cathú ann do pháistí i ngach aon siopa.”

- Svenja Weber

Mikko Kontiainen

Saotharlann Custam

An Fhionlainn

“Tá cúram ormsa as bréagáin agus táirgí eile tomhaltóra a thástáil. Nuair a tháinig an buidéal sú isteach sa tsaotharlann, rinne mé na tástálacha ar an mbréagán gan choinne. Cé go raibh an chuma ar an mbréagán nach raibh sé díobhálach, níor chomhlíon sé ár gcaighdeáin sábháilteachta. Bhí sé róbheag agus b'fhurasta é a shlogadh siar.”

 

 

 

“Bhí baol ann go dtachtfaí leanbh óg.”

- Mikko Kontiainen

Jonna Neffling

Custaim

An Fhionlainn

“Nuair a fuaireamar an toradh ón tsaotharlann, ghníomhíomar chun na buidéil sú a bhacadh i dtrádstóras an dáileora. Ansin d'eisíomar foláireamh ar fud na hEorpa. Faoi mhí an Mhárta 2018, bhí 24,770 buidéal sú scriosta againn anseo san Fhionlainn amháin.”

 

 

 

 

 

“Eisímid idir 30-40 foláireamh gach bliain.”

- Jonna Neffling

Simone Wagner

Institiúid um Chaighdeánú, Creidiúnú, Sábháilteacht agus Cáilíocht Táirgí agus Seirbhísí

Lucsamburg

“Nuair a aithnítear táirge dainséarach, comhroinnimid faisnéis lenár ndáileoirí náisiúnta agus lenár gcomhghleacaithe Eorpacha. Tar éis foláireamh na Fionlainne, fuair miondíoltóirí inár líonra amach go raibh an buidéal sú i Lucsamburg cheana féin. Thástálamar féin é, agus bhain ár ndáileoir de na seilfeanna é.” 

“Ón nóiméad a fhaighimid foláireamh faoi tháirge dainséarach, déanaimid gach is féidir linn chun tomhaltóirí a chosaint.”

- Simone Wagner

Arbh eol duit?

Córas mear-rabhaidh AE um tháirgí dainséaracha neamhbhia

Nuair a fhaightear táirge neamhshábháilte ag teorainn nó san Eoraip, seoltar foláireamh chuig 31 tír Eorpacha (na 28 mBallstát, mar aon leis an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua) ionas gur féidir é a bhaint de na seilfeanna gan mhoill.

Amach as an bpram

In 2017, bhain 29% de na rabhaidh le bréagáin, agus chruthaigh leath díobh, nach mór, a bheith ina riosca tachta. Bhain líon mór de na rabhaidh eile le hearraí do leanaí, leithéidí suíocháin cairr, gobáin, agus clúidíní.

5.97 milliún

Líon na mbréagán a baineadh den mhargadh in 2017.

50/50

In 2017, ba é aisghlaoch táirgí a lean leath nó mar sin de na rabhaidh.

Bí CLISTE agus SÁBHÁILTE agus tú i mbun siopadóireachta ar líne

Bíodh do chearta mar thomhaltóir ar eolas agat & faigh leideanna maidir le táirgí sábháilte a cheannach ar líne.

CÉ hIAD NA LAOCHRA EILE ATÁ DÁR gCOSAINT AR THÁIRGÍ DAINSÉARACHA?

Is féidir gurb as do thír féin do chuid acu, fiú.

Tá líonra laochra áitiúla ann, arb é an tAontas Eorpach a nascann iad, a oibríonn le chéile chun muid a chosaint ar tháirgí neamhshábháilte, an chibearchoireacht, galair neamhchoitiant agus tuilleadh. Faigh amach conas a thacaíonn an tAontas Eorpach le laochra áitiúla i do thír féin, ina measc monatóirí sábháilteachta, oibreoirí satailíte agus dochtúirí.