EU PROTECTS > Mūsu veselība > Uzvarēt vēzi: kā ES palīdz uzlabot vēža profilaksi un palīdzību izdzīvojušiem vēža slimniekiem

“Kad man noteica diagnozi, biju tikko kļuvusi par vecmāmiņu. Nodomāju: “Dzīve galā, es neredzēšu viņus uzaugam.”.”

Gertrude Abela

53 gadu vecumā Ģertrūdei tika diagnosticēts krūts vēzis. Pēc operācijas, kad viņa veltīja visu savu laiku, lai būtu kopā ar ģimeni, neviens nestāstīja viņai, kāda būs dzīve pēc vēža. 20 gadus pēc vēža diagnozes noteikšanas Ģertrūde vairs nav slima ar vēzi. Maltā viņa vada asociāciju, kas atbalsta vēža slimniekus no diagnozes noteikšanas brīža līdz ārstēšanai un atlabšanas periodā pēc vēža izārstēšanas.

Uzziniet vairāk par Ģertrūdes cīņu ar vēzi, par asociācijām, onkologiem un pētniekiem, kas strādā Eiropas mērogā, lai sniegtu pacientiem un izdzīvojušiem vēža slimniekiem labāko medicīnisko, emocionālo un sociālo atbalstu. Turklāt ES sponsorētā vēža izpēte un skrīninga ieteikumi dod iespēju ieskatīties vēža profilakses nākotnē Eiropā.

Uzvarēt vēzi: kā ES palīdz uzlabot vēža profilaksi un palīdzību izdzīvojušiem vēža slimniekiem

Kad pacienti izdzīvo pēc saslimšanas ar vēzi, viņu cīņa nebūt vēl nav galā. ES mēroga speciālistu un asociāciju tīkls palīdz atgriezties ierastajā dzīves ritmā tādiem izdzīvojušiem vēža slimniekiem kā Ģertrūde. ES pētniecībai atvēlētie līdzekļi nodrošina ne tikai ārstēšanos un tai sekojošo atlabšanu, bet arī palīdz veikt nozīmīgus atklājumus vēža skrīninga un profilakses jomā.

Ritiniet tālāk

Gertrude Abela

“Europa Donna”

Malta

“Es esmu izdzīvojusi cīņā ar krūts vēzi. Pēc operācijas un ķīmijterapijas es biju gatava rīkoties, lai mans ķermenis atgrieztos ierastajā stāvoklī. Kad vaicāju ārstam par krūšu atjaunošanu, viņš jautāja, cik man gadu. Kāda atšķirība, vai esmu jauna vai veca? Es jutos nesaprasta un viena.”

“Tolaik es sāku strādāt Eiropas asociācijā, kas izdzīvojušajiem vēža slimniekiem palīdz atrast iespējas saņemt konsultācijas, rekonstruktīvo ķirurģiju vai sniedz jebkādu citu palīdzību. Pašlaik esmu asociācijas priekšsēdētāja un dodos uz slimnīcām divreiz nedēļā, lai tiktos ar medmāsām, onkologiem un estētiskās ķirurģijas ķirurgiem, kas rūpējas par vēža slimniekiem.”

“Par laimi, kopš manas cīņas ar vēzi apstākļi ir mainījušies. Ir ļoti daudz aprūpes dienestu, kas piedāvā daudz vairāk nekā tikai primāro diagnostiku.”

 - Gertrude Abela

Alex Filicevas

Lietuvietis, Eiropas Vēža pacientu koalīcija

Beļģija

“Eiropā arvien vairāk pacientu izdzīvo pēc saslimšanas ar vēzi. Tās ir ļoti labas ziņas, taču tas nenozīmē, ka viņu cīņa ar to beidzas. Reizēm izdzīvojušajiem vēža slimniekiem ir grūtības saņemt hipotekāro kredītu vai segt ar veselības aprūpi saistītās papildu izmaksas. Viņiem var pat rasties problēmas, atgriežoties darbā.”

“Mēs sniedzam konsultācijas ES valstīm par to, kā atbalstīt izdzīvojušos vēža slimniekus. Piemēram, mēs esam sagatavojuši ieteikumu kopumu par izdzīvojušo personu rehabilitāciju dažādās valstīs. Tas ir tikai viens piemērs tam, kā mēs iesaistāmies ES finansētos izpētes projektos, kuri veicina pārmaiņas attiecībā uz sociālo drošību, elastīgu darba režīmu, pensijām un pašnodarbinātā statusu.”

“Sadarbojoties ar ES valstīm, mēs vēlamies nodrošināt pastāvīgu aprūpi katram vēža slimniekam un izdzīvojušajiem vēža slimniekiem Eiropā.”

 - Alex Filicevas

Ciarán Nicholl

Īrs, Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Komisija

Itālija

“Mēs esam virzījušies uz priekšu, tomēr krūts vēža dēļ joprojām zaudējam pārāk daudz sieviešu. Kopš 2015. gada esam sadarbojušies ar 70 vēža ārstēšanas speciālistiem Eiropā, lai izstrādātu un ieviestu pamatnostādnes attiecībā uz krūts vēža skrīningu, diagnosticēšanu, ārstēšanu un atlabšanas procesu pēc ārstēšanas. Minētās Eiropas pamatnostādnes ietver arī noderīgu informāciju par to, kā uzturs, fiziskas aktivitātes un citi lēmumi attiecībā uz dzīvesveidu var samazināt risku saslimt ar krūts vēzi, kā arī uzlabot saslimušo pacientu ārstēšanās rezultātus.”

“Darbs tiks pabeigts 2020. gadā, taču dažas Eiropas valstis, piemēram, Bulgārija un Itālija, jau pieņem jaunās Eiropas pamatnostādnes.”

“Ja valstis nodrošinātu, ka vēža agrīno skrīningu izmanto 90 % sieviešu, ievērojami samazinātos krūts vēža pacientu skaits visā Eiropā.”

 - Ciarán Nicholl

Janet Raycheva

Eiropas pretvēža rīcības kodeksa jaunatnes vēstniece

Bulgārija

“Es vienmēr esmu gribējusi kļūt par onkoloģi, un man vienmēr šķitis svarīgi veicināt izpratni par vēzi. Pirms trim gadiem, kad beidzu medicīnas studijas, kļuvu par Eiropas pretvēža rīcības kodeksa jaunatnes vēstnieci. Tagad rezidentūras laikā es aicinu veikt agrīnu vēža skrīningu. Es popularizēju arī citus pasākumus, kurus mani pacienti un viņu ģimenes var veikt, lai samazinātu risku saslimt ar vēzi. Tie ietver nesmēķēšanu, veselīgu uzturu un bērnu vakcinēšanu.”

“Ir labi būt iesaistītam ES mēroga iniciatīvā. Es varu mācīties no cilvēkiem, kuriem ir pieredze vēža profilakses jomā.”

 - Janet Raycheva

Marcis Leja

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts

Latvija

“Esmu iesaistījies ES finansētā projektā, kurā tiek izstrādāta jauna skrīninga metode. Mūsu prototipu var piestiprināt pie viedtālruņa. Izelpojot ierīcē, pacients ar viedtālruņa vai interneta starpniecību var nosūtīt savas elpas paraugu ārstam vai skrīninga iestādei. Izklausās pēc zinātniskās fantastikas, taču tā ir pārliecinoša zinātne — slimību, piemēram, vēža, agrīnas stadijas iespējams noteikt pēc izelpas.”

“Mēs joprojām analizējam prototipu, un ķīmisko sensoru tehnoloģija joprojām tiek izstrādāta. Tomēr mēs gribētu, lai pēc 10 gadiem to jau varētu lietot pacienti.”

“Šis ir labvēlīgs laiks vēža izpētei ES. Kopā mēs vēža skrīningu padarām pieejamu, viegli īstenojamu un precīzu.”

 - Marcis Leja

Vai zinājāt?

405 000

To sieviešu skaits, kurām 2018. gadā diagnosticēts krūts vēzis, — dati tikai par ES. Lai gan krūts vēzis ir diagnosticēts ļoti lielam skaitam sieviešu, mirstības līmenis 2000.–2015. gadā sarucis no 39 līdz 33 nāves gadījumiem uz 100 000 sieviešu gadā.

No 54 % līdz 58 %

To sieviešu īpatsvars ES, kurām veikts krūts vēža skrīnings, 2006.–2016. gadā palielinājies par 4 %. Regulāri skrīningi un agrīna diagnozes noteikšana palielina iespējas izdzīvot.

12

To ieteikumu skaits, kas ietverti Eiropas pretvēža rīcības kodeksā (ECAC) un paredzēti pacientiem un viņu ģimenēm, lai samazinātu risku saslimt ar vēzi. Minēto ieteikumu pamatā ir jaunākie zinātniskie pierādījumi vēža profilakses jomā. Izlasiet šajā saitē pieejamo informāciju un uzziniet vairāk.

400

Eiropas Vēža pacientu koalīcijā (ECPC) iesaistīto organizāciju skaits; koalīcija aptver 28 ES dalībvalstis un pārstāv to pacientu vajadzības, kuri saslimuši ar jebkura veida vēzi — no visretākā līdz visbiežāk sastopamajam.

Aizturot elpu

2015.–2019. gadā ES finansēta izpētes projekta “Viedtālrunis slimības noteikšanai, analizējot izelpoto gaisu (SniffPhone)” ietvaros tika izstrādāts neliels, viedtālrunim paredzēts spraudkontakta modulis, kas spēj diagnosticēt slimību, pamatojoties uz izelpotā gaisa sastāvu. Prototips tiek testēts attiecībā uz kuņģa vēža gadījumiem, jo par šo vēža veidu jau pastāv liels daudzums datu.

3 miljardi EUR

ES ieguldījumi vēža izpētes jomā pēdējo 12 gadu laikā.

IEPAZĪSTIET CITAS PAŠAIZLIEDZĪGĀS PERSONAS, KAS AIZSARGĀ MŪSU VESELĪBU!

Daži no tiem, iespējams, dzīvo jums līdzās.

Ar Eiropas Savienības atbalstu darbojas tīkls, kurā pašaizliedzīgas personas sadarbojas, lai pasargātu iedzīvotājus no veselības apdraudējuma, nedrošiem produktiem, klimata pārmaiņu ietekmes u. c. Uzziniet, kā ES atbalsta vietējos varoņus — ārstus, finanšu ekspertus, robežkontroles darbiniekus, vides speciālistus u. c. — jūsu valstī.