EU PROTECTS > Vår miljö

Vår miljö

En av de största uppgifterna vår tid har att hantera är skyddet av miljön för kommande generationer. Antalet hotade växt- och djurarter växer, industriutsläpp påverkar den luft vi andas, och mängden plast som förorenar våra hav bara ökar. Europa vidtar åtgärder i dag för att vända trenden och bevara naturen för framtiden.

Folk från hela EU sätter sig till motvärn och vill hjälpa miljön. Här får du träffa Europas miljöhjältar, som gör allt från att förbättra havens hälsotillstånd till att bistå varandra under skogsbränder, och här kan du upptäcka hur EU hjälper dem att samarbeta.

Minska utsläppen

”Tack vare EU-bidraget kunde vi byta ut vår gamla och smutsiga koleldade panna mot en ny och bättre panna.”

Grzegorz Horwacik

En het fråga: Hur EU hjälper till att bekämpa livsfarliga luftföroreningar i Polen

I södra Polen finansierar EU bytet av över 500 000 förorenande koleldade värmepannor i hemmen. De nya pannorna – som minskar de utsläpp som orsakar smog – är ett exempel på hur EU hjälper till att förbättra luften i Europa.

Läs mer
Bevara naturen

”Mina elever blir bättre på att ta hand om vår planet för nuvarande och kommande generationer genom att lära sig om djurlivet i floden.”

Julie Himmelbauer

Rädda stören: hur EU bevarar naturen och stöder lokalbefolkningen vid Donau

Störpopulationerna i Donau har minskat under de senaste 50 åren. Om denna urgamla fisk skulle försvinna skulle det få förödande konsekvenser för flodens hälsotillstånd och fiskenäringen i Donau. Ta reda på mer om vardagshjältarna som försöker skydda störens livsmiljö och djuren och samhällena som är beroende av den.

 

Läs mer
Bevara naturen

”Havssköldpaddor är en hotad art, och skyddet av dem handlar om att bevara den och dess viktiga roll för de sunda marina ekosystem vi alla är beroende av.”

ANDREAS DEMETROPOULOS

Ett säkerhetsnät för havssköldpaddor: Hur EU är med och skyddar våra marina ekosystem

Havssköldpaddor har levt omkring 100 miljoner år på jorden och är nödvändiga för havens välmående. EU hjälper forskare från hela kontinenten att spåra deras rörelser och skydda varelser som står under allt större hot.

Ta reda på mer

Visste du detta?

25 %

av djurarterna i Europa hotas av utrotning

18 %

av EU:s totala landareal – och 6 % av det marina territoriet – skyddas genom Natura 2000-programmet, som ser till att arterna och de naturliga miljöerna som hotas i Europa ska överleva på lång sikt

410 MILJARDER EURO

Den totala kostnaden för naturkatastrofer som orsakades av vädret och andra klimatrelaterade extremhändelser såsom torka, stormar, översvämningar och värmeböljor i EU:s medlemsstater mellan 1980 och 2016

90 %

minskningen av svaveloxidutsläppen i EU mellan 1990 och 2016

70 %

av alla förpackningar i EU som bör återvinnas senast 2030

85 %

av alla badplatser i EU har ”utmärkt” vattenkvalitet

VILKA SKYDDAR MIN LOKALA MILJÖ?

Alla måste hjälpa till för att bevara våra naturliga miljöer. Men visste du att det finns människor i ditt land som spelar en avgörande roll för att skydda framtidens Europa?