EU PROTECTS > Naše okolje

Naše okolje

Varovanje okolja za prihodnje generacije je eden glavnih izzivov današnjega časa. Število ogroženih rastlinskih in živalskih vrst se povečuje, industrijske emisije vplivajo na zrak, ki ga dihamo, količina plastike, ki onesnažuje naša morja, pa stalno narašča. Evropa že danes sprejema ukrepe, da bi dosegla preobrat in ohranila našo naravo za prihodnje dni.

Ljudje iz celotne EU se skupaj zavzemajo za naše okolje. Od izboljšanja stanja morja do skupne pomoči pri gozdnih požarih – spoznajte evropske okoljske junake in odkrijte, kako jim EU omogoča sodelovanje.

Zmanjševanje onesnaževanja

„S pomočjo sredstev EU smo stari grelnik na premog, ki onesnažuje okolje, zamenjali z novo in boljšo kurilno napravo.“

Grzegorz Horwacik

Pereče vprašanje: kako se EU pomaga bojevati proti smrtonosnemu onesnaževanju zraka na Poljskem

Na jugu Poljske EU financira zamenjavo več kot 500 000 peči na premog, ki onesnažujejo zrak, v gospodinjstvih. Nove kurilne naprave, ki zmanjšujejo količino onesnaževal, ki ustvarjajo smog, so primer tega, kako EU pomaga pri izboljšanju kakovosti zraka po vsej Evropi.

Več informacij
Ohranjanje naravnega sveta

„S tem ko moji učenci spoznavajo rečno favno in floro, so bolje pripravljeni na skrb za naš planet za današnje in prihodnje rodove.“

Julie Himmelbauer

Reševanje jesetrov: Kako EU varuje naravo in podpira lokalno prebivalstvo v donavski regiji

Populacija jesetrov v Donavi v zadnjih 50 letih upada. Izguba teh starodavnih rib bi imela resne posledice tako za zdravje reke kot za ribiške skupnosti na območju Donave. Spoznajte vsakodnevne heroje, ki s svojim delom pomagajo varovati naravno okolje jesetrov, živali in skupnosti, ki so od njih odvisne.

 

Več informacij
Ohranjanje naravnega sveta

„Pri ohranjanju morskih želv gre za ohranitev te ogrožene živalske vrste in njene ključne vloge pri ohranitvi zdravega morskega ekosistema, od katerega smo vsi tako odvisni.“

ANDREAS DEMETROPOULOS

Varovalna mreža za morske želve: kako EU pomaga varovati naš morski ekosistem

Morske želve na Zemlji živijo že približno 100 milijonov let in so izredno pomembne za zdravje naših morij. EU podpira raziskovalce s celega kontinenta, ki sledijo gibanju želv in varujejo te živali, ki so čedalje bolj ogrožene.

Več informacij

Ali ste vedeli?

18 %

celotne zemeljske površine EU in 6 % njenega morja je zaščitenih v okviru mreže Natura 2000, s čimer se zagotavlja dolgoročno preživetje vrst in habitatov, ki so v Evropi ogroženi.

410 milijard EUR

Skupni strošek naravnih nesreč, ki so jih v državah članicah EU med letoma 1980 in 2016 povzročili vreme in ekstremne razmere, povezane s podnebjem, npr. suše, nevihte, poplave in vročinski valovi.

90 %

manj emisij žveplovega oksida v EU med letoma 1990 in 2016.

85 %

vseh kopališč v EU ima odlično kakovost vode.

KDO VARUJE MOJE LOKALNO OKOLJE?

Prizadevanja za ohranitev našega naravnega okolja zahtevajo, da se potrudimo prav vsi. Ali ste vedeli, da prav ljudje iz vaše države igrajo pomembno vlogo pri varovanju Evrope prihodnosti?