EU PROTECTS > Naše životné prostredie

Naše životné prostredie

Ochrana nášho životného prostredia pre budúce generácie je jednou z najväčších úloh našich čias. Počet ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov stúpa, priemyselné emisie zhoršujú vzduch, ktorý dýchame, a množstvo plastov v moriach sa zvyšuje. Európa koná už dnes, pretože chce zvrátiť súčasný vývoj a zachovať životné prostredie v Európe pre zajtrajšok.

Ľudia z celej EÚ spoločne podporujú naše životné prostredie. Od zlepšovania stavu morí po vzájomnú pomoc počas lesných požiarov, všade sa môžete stretnúť s európskymi environmentálnymi hrdinami a zistiť, ako im EÚ umožňuje spolupracovať.

Znižovanie znečistenia

„S pomocou finančných prostriedkov EÚ sme náš starý kotol na uhlie, ktorý znečisťoval ovzdušie, nahradili novým a kvalitnejším kotlom.“

Grzegorz Horwacik

Naliehavý problém: Ako EÚ pomáha bojovať proti hrozivému znečisteniu ovzdušia v Poľsku

V južnom Poľsku financuje EÚ výmenu viac než 500 000 pecí na uhlie v domácnostiach, ktoré znečisťujú ovzdušie. Nové kotly, ktoré znižujú objem znečisťujúcich látok vytvárajúcich smog, patria k názorným príkladom toho, ako EÚ pomáha zlepšovať kvalitu ovzdušia v rámci Európy.

Ďalšie informácie
Ochrana prírody

„Keď sa moji študenti oboznámia so životom rieky, budú lepšie pripravení postarať sa o našu planétu pre súčasné aj budúce generácie.”

Julie Himmelbauer

Záchrana jeseterov: ako EÚ chráni prírodu a podporuje obyvateľstvo v povodí Dunaja

Za posledných päťdesiat rokov populácie dunajských jeseterov klesajú. Ak by sme prišli o tento pomerne starý druh rýb, malo by to vážne dôsledky na stav rieky aj na dunajské rybárske spoločenstvá. Zoznámte sa s radovými hrdinami, ktorí chránia biotopy jeseterov, živočíšne druhy a spoločenstvá, ktoré sú na nich závislé.

 

Zistiť viac
Ochrana prírody

„Ochrana morských korytnačiek sa zameriava na zachovanie tohto ohrozeného druhu a jeho dôležitej úlohy v zdravých morských ekosystémoch, od ktorých sme všetci závislí.“

ANDREAS DEMETROPOULOS

Záchranná sieť pre morské korytnačky: Ako EÚ pomáha chrániť naše morské ekosystémy

Morské korytnačky žijú na Zemi približne 100 miliónov rokov a majú zásadný význam pre zdravie našich morí. EÚ podporuje výskumníkov z celého kontinentu pri sledovaní pohybu a ochrane týchto čoraz viac ohrozených živočíchov.

Ďalšie informácie

Vedeli ste?

25 %

živočíšnym druhom v Európe hrozí vyhynutie

18 %

celkovej plochy pôdy v EÚ – z toho 6 % morských plôch – chráni program Natura 2000, ktorý zaisťuje dlhodobú ochranu ohrozených európskych živočíšnych druhov a biotopov.

410 MILIÁRD EUR

Celkové náklady na živelné pohromy spôsobené počasím a extrémnymi situáciami súvisiacimi s klímou, napríklad suchom, búrkami, záplavami a vlnami horúčav v členských štátoch EÚ od roku 1980 do 2016.

90 %

zníženie emisií oxidov síry v EÚ v rozmedzí rokov 1990 a 2016

70 %

všetkého odpadu z obalov v EÚ by sa malo do roku 2030 zrecyklovať

85 %

všetkých lokalít na kúpanie v EÚ má výbornú kvalitu vody

KTO CHRÁNI ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MOJOM OKOLÍ?

Na ochranu našej prírody musí svojim dielom prispieť každý z nás. Vedeli ste, že aj ľudia vo vašej krajine zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane budúcnosti Európy?