EU PROTECTS > Naš okoliš

Naš okoliš

Zaštita okoliša za buduće naraštaje jedan je od glavnih izazova našeg vremena. Broj ugroženih biljnih i životinjskih vrsta u porastu je, industrijske emisije utječu na zrak koji udišemo, a količina plastike koja onečišćuje naša mora i dalje raste. Da bismo preokrenuli trend i očuvali prirodni svijet za sutrašnjicu, Europa djeluje već danas.

Ljudi iz cijelog EU-a zajednički zauzimaju stav za obranu našeg okoliša. Od poboljšanja stanja naših mora do uzajamne potpore tijekom požara, upoznajte junake europskog okoliša i otkrijte način na koji im EU omogućuje suradnju.

Smanjenje onečišćenja

„Iskoristili smo sredstva EU-a da staru peć na ugljen koja je veliki onečišćivač zamijenimo novim, boljim kotlom.”

Grzegorz Horwacik

Gorući problem: Kako EU pomaže smanjiti smrtonosno onečišćenje zraka u Poljskoj

EU u domovima u južnoj Poljskoj financira zamjenu više od 500 000 peći na ugljen koje onečišćuju zrak. Novi kotlovi emitiraju manje čestica koje uzrokuju stvaranje smoga i jedan su od primjera kako EU pomaže da se u cijeloj Europi poboljša kvaliteta zraka.

Saznajte više
Očuvanje prirodnog svijeta

„Kada nauče o živom svijetu rijeka, moji učenici bit će bolje pripremljeni za brigu o našem planetu za sadašnje i buduće generacije.”

Julie Himmelbauer

Spašavanje jesetri: Kako EU čuva prirodu i podržava lokalno stanovništvo oko Dunava

Populacija jesetri u Dunavu opada u posljednjih 50 godina. Gubitak te drevne ribe imao bi ozbiljne posljedice za zdravlje rijeke, kao i za ribolovne zajednice Dunava. Saznajte o običnim junacima koji rade na zaštiti staništa jesetri te životinjama i zajednicama koje ovise o tome.

 

Saznajte više
Očuvanje prirodnog svijeta

„Zaštita morskih kornjača očuvanje je jedne ugrožene vrste, ali i njezine ključne uloge u morskim ekosustavima o kojima svi ovisimo.”

ANDREAS DEMETROPOULOS

Sigurnosna mreža za morske kornjače: kako EU pridonosi zaštiti naših morskih ekosustava

Morske kornjače nastanjuju Zemlju približno 100 milijuna godina i ključne su za zdravlje naših mora. EU podržava istraživače s cijelog kontinenta u praćenju kretanja i zaštiti tih sve ugroženijih bića.

Saznajte više

Jeste li znali?

25 %

europskih životinjskih vrsta suočeno je s mogućim izumiranjem.

18 %

ukupne kopnene površine EU-a te 6 % njezina morskog teritorija zaštićeno je programom Natura 2000, što jamči dugoročan opstanak ugroženih europskih vrsta i staništa.

410 milijardi eura

ukupan je trošak prirodnih katastrofa koje su uzrokovali vremenski i klimatski ekstremi kao što su suše, nevremena, poplave i toplinski valovi u državama članicama EU-a između 1980. i 2016.

90 %

postotak je za koji su smanjene emisije sumporova oksida u EU u između 1990. i 2016.

70 %

ukupnog ambalažnog otpada u EU-u morat će se reciklirati do 2030.

85 %

svih mjesta za kupanje u EU u ima „izvrsnu” kvalitetu vode.

TKO ŠTITI MOJ LOKALNI OKOLIŠ?

Nastojanja za očuvanje prirodnog okoliša zahtijevaju sudjelovanje svakoga od nas. No jeste li znali da neki ljudi u vašoj zemlji igraju ključne uloge u zaštiti Europe za sutrašnjicu?