EU PROTECTS > Meie keskkond

Meie keskkond

Meie keskkonna kaitsmine tulevaste põlvkondade jaoks on meie aja üks suurimaid katsumusi. Ohustatud taime- ja loomaliikide arv kasvab, tööstusheited mõjutavad meie hingatavat õhku ning meie meresid saastavate plastide hulk kasvab jätkuvalt. Selle tendentsi ümberpööramiseks ja meie looduskeskkonna säilitamiseks tulevikus tegutseb Euroopa juba täna.

Inimesed üle kogu ELi ühinevad meie keskkonna kaitseks. Tutvuge Euroopa keskkonnakangelastega, kes parandavad nii meie merede tervist kui aitavad üksteist metsatulekahjude korral, ning uurige, kuidas aitab EL neil koostööd teha.

Õhusaaste vähendamine

„ELi vahendite abil asendasime oma vana, saastava kivisöeahju uue ja täiustatud küttekatlaga.”

Grzegorz Horwacik

Põletav probleem: kuidas aitab EL võidelda eluohtliku õhusaastega Poolas

EL rahastab enam kui 500 000 saastava kivisöeküttega ahju asendamist Lõuna-Poola kodudes. Uued küttekatlad, mis vähendavad sudu tekitavaid saasteaineid, on üks näide sellest, kuidas EL aitab parandada õhu kvaliteeti kogu Euroopas.

Lugege rohkem
Looduse säilitamine

„Jõgede elustiku kohta õppides on minu õpilased paremini valmis meie planeedi eest praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks hoolt kandma.“

Julie Himmelbauer

Tuurade päästmine: kuidas EL loodust kaitseb ja Doonau piirkonna kohalikke toetab

Tuurade populatsioon Doonau jões on viimase 50 aasta jooksul langenud. Selle iidse kala kadumisel oleksid tõsised tagajärjed jõe tervisele ja ka Doonau kalastuskogukondadele. Õppige tundma tavainimestest kangelasi, kes töötavad tuura elupaiga ning sellest sõltuvate loomade ja kogukondade kaitsmise nimel.

 

Lisateave
Looduse säilitamine

„Merikilpkonnade kaitse seisneb selle ohustatud liigi ja tema olulise rolli säilitamises heas seisundis mereökosüsteemides, millest me kõik sõltume.“

ANDREAS DEMETROPOULOS

Merikilpkonnade kaitsealade võrgustik: kuidas EL aitab kaitsta meie mereökosüsteeme

Merikilpkonnad on Maal elanud umbes 100 miljonit aastat ja on meie merede tervise seisukohalt eluliselt tähtsad. EL toetab teadlasi üle kogu mandri, et jälgida nende liikumist ja kaitsta loomi, kes on aina enam ohustatud.

Lisateave

Kas teadsite?

25%

Euroopa loomaliikidest on väljasuremisohus.

18%

ELi maismaast ja 6% merest on Natura 2000 võrgustiku kaitse all. Kava tagab Euroopa ohustatud liikide ja paikade pikaajalise säilimise.

410 MILJARDIT EUROT

Aastatel 1980–2016 ELi liikmesriikides looduslikest katastroofidest ja äärmuslikest ilmastikuoludest (nt põuad, tormid, üleujutused ja kuumalained) tingitud kahju.

90%

vääveloksiidi emissiooni vähenemine ELis ajavahemikus 1990–2016.

70%

kõigist ELi pakendijäätmetest peaks aastaks 2030 taaskasutusse minema.

85%

kõigist ELi randadest on suurepärase veekvaliteediga.

KES KAITSEB MU KOHALIKKU KESKKONDA?

Meie looduse kaitsmiseks peab igaüks andma oma panuse. Aga kas teadsite, et teie riigi elanikel on homse Euroopa kaitsmisel võtmeroll?