EU PROTECTS > Naše životní prostředí

Naše životní prostředí

Ochrana našeho životního prostředí pro budoucí generace je jednou z největších výzev naší doby. Počet ohrožených rostlin a živočichů stoupá, průmyslové emise zhoršují vzduch, který dýcháme, a množství plastů v mořích roste. Abychom tento trend zvrátili a zachovali naši přírodu pro zítřek, musí Evropa jednat už dnes.

Lidé z celé EU společně podporují naše životní prostředí. Od zlepšování stavu moří po vzájemnou pomoc během lesních požárů, všude můžete potkat evropské hrdiny a zjistit, jak jim EU umožňuje spolupracovat.

Snižování znečištění

„Díky finančním prostředkům od Evropské unie jsme naše stará neekologická kamna na uhlí vyměnili za nový, kvalitnější kotel.“

Grzegorz Horwacik

Problém, který nás pálí: EU pomáhá v boji proti smrtícímu znečištění ovzduší v Polsku

V jižním Polsku financuje EU výměnu více než 500 000 kotlů v domácnostech. V dosavadních neekologických kotlích se spaluje uhlí. Jedním z příkladů toho, jak EU pomáhá zlepšit kvalitu ovzduší v celé Evropě, jsou právě nové kotle – s těmi se objem znečišťujících látek snižuje.

Další informace
Ochrana přírody

„Protože se mí studenti učí o říčním prostředí, budou lépe připraveni postarat se o planetu v zájmu naší generace i těch budoucích.“

Julie Himmelbauer

Záchrana jeseterů: Jak EU chrání přírodu a podporuje místní obyvatele v Podunají

Populace jeseterů v Dunaji během posledních 50 let neustále klesá. Vyhynutí této pravěké ryby by mělo vážné dopady na zdraví řeky i podunajské komunity rybářů. Podívejte se, jak se obyčejní hrdinové snaží ochránit přirozené prostředí jeseterů, včetně komunit, které jsou na této rybě závislé.

 

Další informace
Ochrana přírody

„Ochrana mořských želv je zaměřena na zachování tohoto ohroženého druhu a jeho důležité role ve zdravých podmořských ekosystémech, na kterých všichni závisíme.“

ANDREAS DEMETROPOULOS

Záchranná síť pro mořské želvy: Jak EU pomáhá chránit naše podmořské ekosystémy

Mořské želvy žijí na Zemi již 100 milionů let a jsou nepostradatelné pro zdraví našich moří. EU podporuje výzkumníky z celého kontinentu při sledování pohybu a ochraně těchto živočichů, kteří jsou stále více ohrožení.

Další informace

Víte, že...

25 %

živočišných druhů v Evropě hrozí vyhynutí.

18 %

celkové plochy půdy v EU (a 6 % moří) je chráněno programem Natura 2000, který zajišťuje dlouhodobou ochranu ohrožených evropských živočišných druhů a přirozených prostředí.

410 MILIARD EURO

Celkové náklady na živelní pohromy způsobené počasím a extrémy spojenými s klimatem, například suchem, bouřemi, záplavami a vlnami veder, v členských státech EU od roku 1980 do 2016.

90 %

Pokles emisí oxidu síry v EU od roku 1990 do 2016.

70 %

veškerého odpadu z obalů v EU by mělo být do roku 2030 recyklováno.

85 %

všech lokalit na koupání v EU má výbornou kvalitu vody.

KDO CHRÁNÍ MOJE MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ?

K ochraně naší přírody musí svým dílem přispět každý. Věděli jste, že i lidé ve vaší zemi hrají klíčovou roli v ochraně budoucnosti Evropy?