EU PROTECTS > Mūsu vide > Pārciest vētru: kā ES palīdzēja Īrijai cīņā pret plūdiem

“Nav nekā briesmīgāka kā būt nesagatavotam, kad apkārt plosās vētra. Pat viena papildu diena var būt izšķirīga, sagatavojoties plūdiem.”

Rachel Lowe

2015. gada 3. decembra agrā stundā Īrija saņēma brīdinājumu no Eiropas Plūdu informācijas sistēmas. Valstij tuvojās vētra, kas sev līdzi nesa smagas lietusgāzes un plūdu draudus.

Laimīgā kārtā Īrija nebija viena likteņa varā. Eiropas Plūdu informācijas sistēma nosūtīja Īrijai agrīnas un precīzas prognozes, kas Īrijai deva divas dienas laika, lai sarūpētu ārkārtas palīdzības krājumus un brīdinātu iedzīvotājus. Spēcīgajām lietusgāzēm turpinoties arī janvārī, Īrija izmantoja ES satelītu informāciju, lai laicīgi saņemtu informāciju par strauji mainīgo situāciju.

No Golvejas līdz Briselei — uzziniet, kā ES palīdzēja Īrijai sagatavoties plūdiem, tādējādi samazinot iedzīvotāju apdraudējumu un īpašumiem nodarītos bojājumus.

Pārciest vētru: kā ES palīdzēja Īrijai cīņā pret plūdiem

2015.–2016. gada ziemā Īrija piedzīvoja pēdējos gadu desmitos lielākos plūdus. Valsti piemeklēja spēcīgs lietus, un vienlaikus valsts rietumos, dienvidos un centrālajā daļā plosījās spēcīgas vētras. Uzziniet, kā ES agrīnās brīdināšanas un novērošanas dienesti palīdzēja Īrijai tikt galā ar milzīgajiem plūdiem un garantēt cilvēku drošību.

Ritiniet tālāk

Rachel Lowe

Galvenais inženieris, Tjūmas grāfiste, Golveja

Īrija

“2015. gada 3. decembrī pulksten 9.20 es no Publiskā būvdarbu biroja (PBB) saņēmu e-pastu par tuvojošos spēcīgu vētru. Golvejā var nokļūt pa diviem galvenajiem ceļiem. Ja mēs šos ceļus nevarētu turēt atvērtus satiksmei vētras laikā, visa pilsēta — slimnīcas, skolas, sabiedriskais transports — būtu pilnībā paralizēta.”

“Pēc tam, kad saņēmām brīdinājuma e-pastu, mēs pasūtījām ūdenssūkņus, smilšu maisus, luksoforus un lūdzām armijas palīdzību. Mēs arī brīdinājām sabiedrību sociālajos plašsaziņas līdzekļos.”

“ES mēroga sistēma deva mums laiku brīdināt iedzīvotājus un nodrošināt teritoriju pret plūdiem.”

- Rachel Lowe

Jim Casey

Publiskais būvdarbu birojs

Īrija

“ES īstenotā laikapstākļu novērošana bija īpaši noderīga, lai paredzētu spēcīgās vētras 2015. gada decembrī. Mūsu pienākums bija nekavējoties informēt pilsētas amatpersonas. Vētras laikā mēs arī palūdzām plūdu skarto teritoriju Eiropas satelītu momentuzņēmumus un varējām tos izmantot gandrīz reāllaikā. Tādējādi mēs varējām saprast, kas patiesībā notika valstī un vai situācija pasliktinājās vai uzlabojās.

“Plašo plūdu pārvaldībā mēs izmantojām ES Plūdu informācijas sistēmu un satelīta kartēšanas pakalpojumu.”

- Jim Casey

Dr Fredrik Wetterhall

Zviedrs, Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centrs (ECMWF)

Apvienotā Karaliste

“Izmantojot Eiropas Plūdu informācijas sistēmu, mēs valdības un neatliekamās palīdzības dienestus visā Eiropā informējam par prognozēm. 2015. gada decembra sākumā nosūtījām Īrijai vairākus brīdinājumus par plūdiem. Tajos bija informācija par laiku, kad vētra sāksies, un to, kad lielākais plūdu vilnis šķērsos konkrētu teritoriju, un par to, kuras pilsētas plūdi ietekmēs visvairāk, piemēram, Golveju.”

“Mēs nosūtījām Īrijai agrīnu brīdinājumu par tuvojošos vētru.”

  - Dr Fredrik Wetterhall

Spyros Afentoulidis

Grieķis, Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrs, Eiropas Komisija

Beļģija

“Kad saņēmām ziņu no Īrijas, daļa valsts jau bija applūdusi, un nekas neliecināja, ka situācija drīzumā varētu uzlaboties. Īrijas plūdu reaģēšanas vienības vēlējās izprast katastrofas apmērus un nopietnību.”

“Apmēram 36 stundas pēc pieprasījuma saņemšanas mums bija pirmās satelītu kartes no plūdu skartajām teritorijām. Pavisam tika izveidotas 107 satelītu kartes no 13 dažādām plūdu skartajām teritorijām. Šajās kartēs bija detalizēta informācija par plūdu laiku, vietu, apmēru un attīstību, upes teci, kā arī citiem elementiem.”

“Tie bija lielākie plūdi, kādus Īrija piedzīvojusi pēdējos gados. Ārkārtas reaģēšanas centrā mēs nodrošinājām, ka Īrijai ir nepieciešamās kartes un mūsu atbalsts.”

  - Spyros Afentoulidis

Françoise Villette

Francūziete, Copernicus ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums

Beļģija

“Copernicus ir Eiropas Zemes novērošanas programma, kas seko līdzi pārmaiņām atmosfērā, klimata apstākļos, kā arī mūsu teritoriju un jūru vispārējam veselības stāvoklim. Zinātniski pierādījumi liecina, ka klimata pārmaiņu dēļ plūdi visā pasaulē palielināsies. Līdz ar to mums ir jāsamazina ietekme, ko Eiropā rada tādas cilvēka izraisītās un dabas katastrofas kā, piemēram, plūdi. Īrijas gadījumā Copernicus nodrošināja vētras prognozes un ātru satelītu kartēšanu. Šis atbalsts tiek sniegts visām Eiropas valstīm, kas cieš no ekstremāliem laika apstākļiem.” 

“Cīņā pret dabas un cilvēka izraisītām katastrofām ES mēroga koordinācija ir būtiska.” 

- Françoise Villette

Vai zinājāt?

6 miljardi eiro

Plūdu radītais ekonomiskais kaitējums 2016. gadā Eiropā.

10 dienas

Cik tālu uz priekšu Eiropas Plūdu informācijas sistēma (EFAS) var paredzēt plūdus Eiropā. Laikā no 2015. gada 3. decembra līdz 2016. gada 6. janvārim Eiropas Savienība Īrijas iestādēm nosūtīja 19 brīdinājumus par plūdiem.

50 %

Plūdu un ekstrēmu nokrišņu pieaugums pēdējos desmit gados (visā pasaulē).

500000–1 000 000

Prognozētais to cilvēku skaits Eiropā, kurus nākotnē varētu skart plūdi.

107

Kartes, ko Īrijas iestādes laikā no 2015. gada decembra līdz 2016. gada janvārim pieprasījušas Copernicus ātrās kartēšanas pakalpojumam (Copernicus EMS-Mapping). Tajās bija redzams plūdu mērogs Īrijā.

20 gadi, 7 satelīti orbītā

ES programma Copernicus ir trešais lielākais kosmosa datu sniedzējs pasaulē. Programmas satelītu apkopotie dati palīdz aizsargāt Eiropas iedzīvotājus no klimata pārmaiņu un dabas katastrofu negatīvās ietekmes. Tā arī katru gadu nodrošina 4000 darbvietas.

IEPAZĪSTIET NESAVTĪGĀS PERSONAS, KAS REAĢĒ ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS!

Šīs personas, iespējams, dzīvo jums līdzās.

Ar Eiropas Savienības atbalstu darbojas tīkls, kurā pašaizliedzīgas personas sadarbojas, lai pasargātu iedzīvotājus no plūdiem un citām dabas katastrofām, piesārņojuma, klimata pārmaiņu ietekmes u. c. Uzziniet, kā ES atbalsta vietējos varoņus — pilotus, prokurorus, vides aizsardzības aktīvistus, muitas darbiniekus u. c. — jūsu valstī.