EU PROTECTS > Ár dTimpeallacht > An stoirm á seasaimh: An chaoi ar thacaigh an tAontas Eorpach le hÉirinn i gcomhrac i gcoinne tuilte

“Níl aon rud níos measa ná a bheith neamhullmhaithe i lár stoirme. Is féidir le lá amháin breise a bheith ríthábhachtach d’fhonn a bheith réidh le haghaidh tuilte. "

Rachel Lowe

Go luath ar mhaidin Déardaoin, an 3 Nollaig 2015, fuair Éire rabhadh ón gcóras feasachta tuile na hEorpa. Bhí stoirm ag dul i méid, agus baol de bháisteach throm agus tuilte ag gabháil leí.

Ar an dea-uair, ní raibh Éire fágtha ina haonar. Chuir Córas Feasachta Tuile na hEorpa réamhaisnéisí luatha agus cruinne, rud a thug ionú ríthábhachtach de 2 lá d'Éirinn chun soláthairtí éigeandála a chur le chéile agus chun rabhadh a thabhairt do chónaitheoirí. De réir agus ar caitheadh fuarlach báistí i mí Eanáir, bhí Éire ag brath ar fhaisnéis satailíte an Aontais Eorpaigh maidir le nuashonruithe tapa ar an staid a bhí ag athrú go sciobtha.

Idir Gaillimh agus an Bhruiséil, faigh amach an chaoi ar chabhraigh an tAontas Eorpach le hÉirinn freagairt tuile chuí a ullmhú, chun an dochar do mhaoin agus do dhaoine a laghdú a oiread agus ar féidir.

An stoirm á seasaimh: An chaoi ar thacaigh an tAontas Eorpach le hÉirinn i gcomhrac i gcoinne tuilte

I ngeimhreadh 2015-16, d'fhulaing Éire cuid de na tuilte ba mheasa a chonaic sí le blianta anuas. Bhí báisteach throm ann de réir mar a réab sraith stoirmeacha iarthar agus deisceart na tíre, agus isteach faoin tír chomh maith. Faigh amach faoin gcaoi ar chabhraigh seirbhísí réamhrabhaidh agus faireacháin an Aontais Eorpaigh le hÉirinn dul i ngleic le tuilte ollmhór agus an chaoi ar choinneáil siad daoine slán, sábháilte.

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

Rachel Lowe

Innealtóir Ceannasaí, Tuaim Contae na Gaillimhe

Éire

“Ag 9:20 an 3 Nollaig 2015, fuair mé ríomhphost ó Oifig na nOibreacha Poiblí inar cuireadh in iúl go raibh stoirm mhór romhainn. Tá dhá phríomhbhóthar i nGaillimh chun dul isteach sa chathair. Más rud é nach bhféadfaimis na bóithre seo a choinneáil ar oscailt le linn na stoirme, bheadh ar na hospidéil, ar na scoileanna, ar an iompar poiblí - ar an gcathair ar fad - dúnadh síos. “

“Tar éis an airdill ríomhphoist, d'ordaíomar caidéil uisce, málaí gainimh, soilse tráchta agus d'iarramar ar chúltaca ón arm. Thugamar rabhadh don phobal tríd na meáin shóisialta freisin.

Thug an córas ar fud an Aontais Eorpaigh am dúinn chun rabhadh a thabhairt do chónaitheoirí agus chun an limistéar a chosaint ó thuilte."

 - Rachel Lowe

Jim Casey

Oifig na nOibreacha Poiblí

Éire

“Bhí faireachán aimsire an Aontais Eorpaigh thar a bheith luachmhar chun na stoirmeacha móra a thuar i mí na Nollag 2015. Bhí sé de dhualgas orainn a chinntiú go gcuirfí gach oifigeach na cathrach ar an eolas. Le linn na stoirmeacha, d'iarramar freisin ar ghrianghraif shatailíte Eorpacha de na tuilte i bhfíor-am beagnach. Thug sé seo tuiscint dúinn ar cad a bhí ag tarlú i ndáiríre ar fud na tíre, agus an éireodh an scéal níos fearr nó níos measa. "

“Úsáideamar córas feasachta tuile an Aontais Eorpaigh agus a sheirbhís léarscáilithe satailíte chun tuitle forleathan a bhainistiú.”

 - Jim Casey

Dr Fredrik Wetterhall

Sualannach, Lárionad Eorpach do Réamhaisnéisí Aimsire Meánraoin

An Ríocht Aontaithe

“Trí Chóras Feasachta Tuilte na hEorpa, roinnimid réamhaisnéisí tuile le rialtais agus le seirbhísí éigeandála ar fud na hEorpa. Go luath i mí na Nollag 2015, thugamar rabhaidh maidhm thuile iomadúla go hÉirinn. Áiríodh leo seo mionsonraí maidir le cén uair a thosódh an stoirm, cén uair a bheadh an uasmhaidhm tuile ag dul trí limistéar áirithe, agus cé hiad na cathracha a ndéanfadh tuilte an difear is mó dóibh, ar nós cathair na Gaillimhe. “

“Thugamar an réamhrabhadh d'Éirinn go raibh rud éigin mór chun tarlú.”

 -Dr Fredrik Wetterhall

Spyros Afentoulidis

Gréagach, Lárionad Comhordúcháin Práinnfhreagartha, An Coimisiún Eorpach

An Bheilg

“Nuair a chur Éire in iúl dúinn go raibh codanna den tír faoi thuilte cheana féin, agus nach raibh aon chomhartha ann go bhfeabhsódh an scéal go gairid ina dhiaidh sin. Bhí foirne freagartha tuilte na hÉireann ag iarraidh tuiscint a fháil ar cé chomh tromchúiseach agus a bhí an tubaiste. “

“Timpeall 36 uair an chloig tar éis an iarratais, bhí na chéad léarscáileanna satailíte againn de na limistéir a bhí faoi thuilte. I ndeireadh na dála, cruthaíodh 107 léarscáil satailíte de 13 limistéar dhifriúla a bhí faoi thuilte. Sna léarscáileanna seo, tugadh mionsonrú ar uainiú, suíomh, méid agus éabhlóid na dtuilte agus an sreabhadh abhann, i measc gnéithe eile. "

“Bhí sé ar cheann de na tuilte is mó a tharla in Éirinn le blianta beaga anuas. Ónár ionad práinne, rinneamar cinnte go raibh léarscáileanna agus ár dtacaíocht ag Éirinn. "

 - Spyros Afentoulidis

Françoise Villette

Francach, Seirbhís Bainistíochta Práinne Copernicus

An Bheilg

“Coimeádann Copernicus, clár breathnóireachta an Domhain de chuid an Aontais Eorpaigh, súil ar athruithe san atmaisféar, san aeráid, agus ar shláinte ghinearálta dár dtalamh agus dár bhfarraigí. Tugtar le fios le fianaise eolaíoch go dtiocfaidh méadú ar thuilte ar fud an domhain mar thoradh ar athrú aeráide. Mar sin ní mór dúinn laghdú a chur ar an tionchar atá ag na héigeandálaí nádúrtha agus na héigeandálaí de dhéanamh an duine, cosúil le tuilte, san Eoraip. In Éirinn, chuir Copernicus réamhaisnéisiú stoirme agus mapáil satailíte thapa ar fáil. Ach tugtar an tacaíocht seo d’aon tír Eorpach a bhfuil aimsir fhoircneacha os a comhair.” 

“Tá comhordú ar fud an Aontais Eorpaigh fíor-riachtanach chun tubaistí nádúrtha agus tubaistí de dhéanamh an duine a chomhrac.” 

 - Françoise Villette

An raibh a fhios agat?

€6 billiún

An damáiste eacnamaíoch de bharr tuilte san Eoraip sa bhliain 2016.

10 lá

Cé chomh fada is a fhéadfaidh an Córas Feasachta Tuile na hEorpa (EFAS) tuilte a thuar roimh ré in áit ar bith san Eoraip. Idir an 3 Nollaig 2015 agus an 6 Eanáir 2016, thug an AE 19 foláireamh tuilte d'oifigigh na hÉireann.

50 %

An méadú ar thuilte domhanda agus an bháisteachfhoircneach le deich mbliana anuas.

500,000-1,000,000

Líon na ndaoine san Eoraip a mheasfar go ndéanfar tuilte difear dóibh sa todhchaí.

107

Líon na léarscáileanna a d’iarr údaráis na hÉireann ar Sheirbhís Mhearmhapáil Copernicus (Copernicus EMS-Mapáil) idir mí na Nollag 2015 agus mí Eanáir 2016. Sna léarscáileanna seo, léiríodh scála agus méid na dtuilte in Éirinn.

20 bliain, 7 satailít i bhfithis

Is é clár Copernicus an Aontais Eorpaigh an tríú sholáthraí sonraí spáis is mó ar domhan. Leis na sonraí a bhailítear lena satailítí, cuirtear leis na hEorpaigh a choinneáil slán ó na héifeachtaí diúltacha a bhaineann le hathrú aeráide agus le tubaistí nádúrtha. Tacaíonn sé le 4,000 post gach bliain freisin.

CÉ hIAD NA LAOCHRA EILE A FHREAGRAÍONN DO THUBAISTÍ?

D'fhéadfadh sé gur as do thír féin cuid acu.

Tá líonra de laochra áitiúla ann atá nasctha le chéile tríd an Aontas Eorpach agus atá ag obair as lámh a chéile chun muid a chosaint ar thuilte agus ar thubaistí nádúrtha eile, ar thruailliú, ar héifeachtaí an athraithe aeráide agus ar nithe eile. Idir píolótaí agus ionchúisitheoirí, caomhantóirí agus oifigigh chustaim, faigh amach conas a thugann an tAontas Eorpach tacaíocht do laochra áitiúla i do thír féin.