EU PROTECTS > Naše okolje > Reševanje jesetrov: Kako EU varuje naravo in podpira lokalno prebivalstvo v donavski regiji

„S tem ko moji učenci spoznavajo rečno favno in floro, so bolje pripravljeni na skrb za naš planet za današnje in prihodnje rodove.“

Julie Himmelbauer

Jesetri so v naših rekah že več kot 200 milijonov let, danes pa je pet od šestih avtohtonih vrst v Donavi kritično ogroženih. Za ohranitev vrste EU združuje raziskovalce, lokalne uradnike, nevladne organizacije in učitelje iz Avstrije, Bolgarije, Nemčije, Romunije, Srbije in Ukrajine.

Vse manj opaženih jesetrov v Donavi je resen alarm. Evropsko biotsko raznovrstnost je treba takoj zaščititi, obenem pa omogočiti način za preživljanje lokalnih ribiških skupnosti. Ogroženi pa niso le jesetri – veliko več vrst, ki imajo ključno vlogo v naših ekosistemih, je treba nujno zaščititi.

Reševanje jesetrov: Kako EU varuje naravo in podpira lokalno prebivalstvo v donavski regiji

Populacija jesetrov v Donavi v zadnjih 50 letih upada. Izguba teh starodavnih rib bi imela resne posledice tako za zdravje reke kot za ribiške skupnosti na območju Donave. Spoznajte vsakodnevne heroje, ki s svojim delom pomagajo varovati naravno okolje jesetrov, živali in skupnosti, ki so od njih odvisne.

Za nadaljevanje podrsnite

Thomas Friedrich

Univerza za naravne vire in vede o življenju

Avstrija

„Danes so evropski jesetri ogroženi zaradi prekomernega ribolova, zmanjšanja habitata, jezov in drugih fizičnih ovir na njihovih migracijskih poteh. S pomočjo EU sodelujemo z različnimi državami v regiji, da bi te grožnje premostili.“

„Jesetri igrajo pomembno vlogo v celotnem ekosistemu. Z raziskavami in dejavnim ohranjanjem narave je stanje v reki mogoče izboljšati za vse prebivalce – od rib do ljudi.“

„Ne gre le za eno vrsto. Gre za to, ali se bomo kot družba odločili, da bomo cenili zdravo okolje.“

 – Thomas Friedrich

Ekaterina Voynova

Svetovni sklad za naravo

Bolgarija

„Bolgarija je velika proizvajalka zakonito pridobljenega kaviarja. Zaradi statusa vrhunske kakovosti pa so ikre divjih jesetrov postale plen divjih lovcev v nezakoniti trgovini s kaviarjem.“

„V okviru tega projekta, ki ga financira EU, sodelujemo z bolgarskimi, romunskimi, ukrajinskimi in srbskimi organi kazenskega pregona, da bi zaščitili ikre jesetrov po vsej spodnji Donavi, od Železnih vrat pa vse do Črnega morja.“

„Jesetrov ne moremo zaščititi samo na naši strani državne meje.“

 – Ekaterina Voynova

Jutta Jahrl

Svetovni sklad za naravo

Avstrija

„Koordiniramo projekt EU, posvečen varovanju jesetrov. Sodelujemo neposredno z ribiškimi skupnostmi v Podonavju, ki so že več generacij odvisne od njih.“

„Organiziramo javne govore in delavnice za usposabljanje ribičev, da bi razumeli njihove potrebe in raziskali alternativne vire preživetja, denimo turizem ali proizvodnja lokalnih izdelkov.“

 

„Ribolov bi moral še vedno biti vir prihodka, vendar ne na račun populacije jesetrov.“

– Jutta Jahrl

Cristina Munteanu

Svetovni sklad za naravo

Romunija

„V okviru projekta EU za ohranjanje v donavski regiji smo razvili izobraževalni komplet za mlade. Zagotavlja informacije o Donavi, njenih jesetrih in drugih naravnih virih.“

„Pri tem projektu ne gre le za izobraževanje in ne nanaša se samo na Romunijo. Poskušamo pripraviti ljudi v donavski regiji, da bi v svojih skupnostih ustvarjali dobiček in hkrati ohranjali spoštovanje do okolice.“

„Mlade spodbujamo, da vzpostavljajo mala podjetja s tem, kar imajo v svoji okolici – vendar tako, da ne ogrozijo narave.“

 – Cristina Munteanu

Julie Himmelbauer

Učiteljica na šoli Rudolfa Steinerja

Avstrija

„Moji učenci so sodelovali v programu EU za ponovno naselitev. Vsak učenec je v naravo izpustil jesetra.“

„Ne gre za to, da bodo čez 20 let vsi postali morski biologi. Če se jim bo ta izkušnja vtisnila v spomin in se bodo začeli zavedati svojega naravnega okolja, potem mislim, da je to zares nekaj pozitivnega.“

„Zaradi podnebnih sprememb je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da se mlajše generacije učijo o rečnem ekosistemu.“

 – Julie Himmelbauer

 

Ali ste vedeli?

6

Število držav, ki jih združuje prizadevanje v okviru projekta EU LIFE za donavske jesetre (Avstrija, Bolgarija, Nemčija, Romunija, Srbija in Ukrajina). Projekt bo prinesel prednosti za vse države Podonavja.

2.500 parov belih pelikanov, ki se parijo

– največja kolonija zunaj Afrike – vsako pomlad prispe v delto Donave. Kot jesetri so zaščiteni z zakoni EU in vključeni v strategijo EU za Podonavsko regijo, ki združuje 14 držav z organizacijami, kot je Svetovni sklad za naravo (WWF), za ohranjanje narave in ustvarjanje blaginje ob reki.

18 %

delež ozemlja EU, ki ga zajema Natura 2000, največje omrežje zaščitenih območij na svetu.

70 %

Odstotek ribičev med 200 člani skupnosti projekta za ohranjanje narave, ki ga financira EU (LIFE za donavske jesetre).

30.000–60.000

Število kečig (vrsta jesetra), ki jih bodo v okviru projekta EU LIFE za repopulacijo kečig v naslednjih 4–5 letih vsako leto izpustili v naravo.

Opraševalci EU

Še ena vseevropska pobuda za zaščito vrst (čebel, metuljev in drugih opraševalnih žuželk), ki so ključnega pomena za naše zdravje, varnost hrane in zdravja našega planeta.

KDO SO HEROJI, KI VARUJEJO OKOLJE?

Nekateri od njih morda prihajajo prav iz vaše države.

Lokalni heroji, ki jih povezuje mreža EU, nas s sodelovanjem varujejo pred okoljskimi grožnjami, onesnaženjem, izumrtjem ogroženih vrst in drugimi nevarnostmi. Odkrijte, kako EU v vaši državi podpira lokalne heroje, od varuhov okolja, carinskih uradnikov, uradnikov za zagotavljanje varnosti hrane do enot, ki priskočijo na pomoč ob poplavah.