EU PROTECTS > Nasze środowisko > Ochrona jesiotra: Jak UE chroni naturę i wspiera lokalne społeczności w regionie Dunaju

„Ucząc się o dzikiej przyrodzie rzek, moi uczniowie dowiedzą się, jak dbać o naszą planetę dla obecnych i przyszłych pokoleń”.

Julie Himmelbauer

Jesiotr zamieszkuje nasze rzeki od ponad 200 milionów lat, lecz dziś 5 z 6 jego gatunków naturalnie występujących w wodach Dunaju jest zagrożonych wyginięciem. Aby chronić te ryby, Unia nakłoniła do współpracy naukowców, przedstawicieli lokalnych władz, organizacji pozarządowych i nauczycieli z Austrii, Bułgarii, Niemiec, Rumunii i Ukrainy.

Kurcząca się populacja jesiotra w Dunaju to ostatni dzwonek! Musimy natychmiast zacząć chronić bioróżnorodność w Europie, jednocześnie dbając o źródła dochodu lokalnych społeczności rybaków. I nie chodzi tylko o jesiotra – wiele innych gatunków, odgrywających kluczową rolę w naszych ekosystemach, jest zagrożonych i wymaga ochrony.

Ochrona jesiotra: Jak UE chroni naturę i wspiera lokalne społeczności w regionie Dunaju

Od 50 lat liczebność jesiotra w Dunaju regularnie się zmniejsza. Wyginięcie tego pradawnego gatunku ryb miałoby poważne konsekwencje tak dla kondycji rzeki, jak i dla żyjących wzdłuż jej brzegów społeczności. Dowiedz się więcej o lokalnych bohaterach chroniących naturalne środowisko jesiotra, od którego zależy przyszłość zwierząt i społeczności.

Przewiń dalej

Thomas Friedrich

Uniwersytet Przyrodniczy (BOKU)

Austria

„Dziś europejskie jesiotry są zagrożone przez nadmierne połowy, zmniejszenie habitatów, tamy i inne fizyczne bariery na ich trasach migracyjnych. Z pomocą UE współpracujemy z różnymi krajami w regionie, by wyeliminować te zagrożenia”.

„Jesiotr odgrywa ważną rolę w całym ekosystemie. Łącząc badania z aktywną ochroną, możemy poprawić jakość rzek dla wszystkich ich mieszkańców – od ryb po ludzi”.

„Nie chodzi tylko o jeden gatunek, ale o to, by środowisko naturalne było uznaną wartością społeczną”.

 – Thomas Friedrich

Ekaterina Voynova

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF)

Bułgaria

„Bułgaria jest jednym z największych producentów legalnego kawioru na świecie. Ze względu na wysoką wartość ikra dzikiego jesiotra często pada łupem kłusowników i trafia na czarny rynek”.

„Dzięki finansowanemu ze środków UE programowi możemy współpracować z organami ścigania Bułgarii, Rumunii, Ukrainy i Serbii, by chronić dzikie tereny lęgowe jesiotra na całej długości Dunaju – od Żelaznej Bramy aż po Morze Czarne”.

„Nie możemy chronić jesiotra tylko po naszej stronie granicy”.

 – Ekaterina Voynova

Jutta Jahrl

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF)

Austria

„Koordynujemy unijny projekt ochrony jesiotra. Współpracujemy bezpośrednio ze społecznościami rybaków w regionie Dunaju, którzy od pokoleń utrzymują się z połowu jesiotra”.

„Prowadzimy publiczne wykłady i szkolenia dla rybaków, aby zrozumieć ich potrzeby i znaleźć dla nich alternatywne źródła utrzymania, np. z turystyki lub produkcji wyrobów lokalnych”.

 

„Rybactwo nadal powinno być źródłem utrzymania, ale nie kosztem populacji jesiotra”.

– Jutta Jahrl

Cristina Munteanu

Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF)

Rumunia

„Dzięki unijnemu programowi ochrony Dunaju opracowaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych dla młodzieży. Zawiera on informacje o rzece, żyjących w niej jesiotrach i innych zasobach naturalnych”.

„Ten projekt nie ogranicza się tylko do edukacji ani tylko do Rumunii: chcemy dotrzeć do mieszkańców wszystkich krain leżących nad Dunajem i pokazywać im, jak można zarabiać na życie, nie niszcząc przy tym przyrody”.

„Zachęcamy młodych ludzi do zakładania małych firm z wykorzystaniem lokalnych zasobów – lecz bez szkody dla natury”.

 – Cristina Munteanu

Julie Himmelbauer

Nauczycielka, szkoła im. Rudolfa Steinera

Austria

„Moi uczniowie brali udział w unijnym programie przywracania populacji jesiotra. Każdy uczeń wypuścił do rzeki jedną rybę”.

„Za 20 lat nie muszą być biologami morskimi… Wystarczy, że zapamiętają to doświadczenie i staną się świadomi swojego naturalnego otoczenia”.

„W obliczu obserwowanych obecnie zmian klimatycznych uczenie młodzieży o dzikiej przyrodzie rzek jest ważniejsze niż kiedykolwiek”.

 – Julie Himmelbauer

 

Czy wiesz, że…

2500 par białych pelikanów w okresie godowym

– największa kolonia poza Afryką – pojawia się w delcie Dunaju każdej wiosny. Tak jak jesiotr są one chronione przepisami UE i objęte unijną strategią dla regionu Dunaju, która łączy 14 krajów z takimi organizacjami jak Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody (WWF), by chronić przyrodę i budować dobrobyt wzdłuż rzeki.

18%

Procent terytorium UE objęty programem Natura 2000, największą na świecie siecią obszarów chronionych.

70%

Procent rybaków spośród 200 członków społeczności objętej finansowanym ze środków UE projektem ochrony przyrody (LIFE Ochrona jesiotra w Dunaju).

30 000–60 000

Liczba sterletów (gatunek jesiotra), które mają być wypuszczane rocznie w ramach unijnego projektu odtworzenia populacji starleta LIFE w ciągu następnych 4–5 lat.

Owady zapylające w UE

Kolejna ogólnoeuropejska inicjatywa ochrony gatunków (pszczół, motyli i innych owadów zapylających rośliny), która jest bardzo ważna dla naszego zdrowia, bezpieczeństwa żywności oraz kondycji naszej planety.

KIM SĄ POZOSTALI BOHATEROWIE CHRONIĄCY ŚRODOWISKO?

Niektórzy mogą pochodzić z Twojego kraju.

Dzięki sieci współpracy tworzonej przez UE lokalni bohaterowie mogą ze sobą współpracować, by chronić nas przed zagrożeniami środowiskowymi, zanieczyszczeniem, skutkami wymierania gatunków i innymi problemami. Dowiedz się, jak UE wspiera lokalnych bohaterów w Twoim kraju. Wśród nich są lekarze, eksperci finansowi, funkcjonariusze straży granicznej oraz specjaliści ds. ochrony środowiska.