EU PROTECTS > Ons milieu > De steur redden: hoe de EU de natuur beschermt en de lokale bevolking ondersteunt in het Donau-gebied

"Door te leren over het dierenleven in de rivieren, zijn mijn studenten beter voorbereid om voor onze aarde te zorgen voor huidige en toekomstige generaties."

Julie Himmelbauer

De steur bevolkt onze rivieren al meer dan 200 miljoen jaar, maar vandaag de dag zijn vijf van de zes soorten die in de Donau leven ernstig bedreigd. De EU brengt onderzoekers, lokale ambtenaren, ngo's en leraren uit Oostenrijk, Bulgarije, Duitsland, Roemenië, Servië en Oekraïne samen om de soorten te beschermen.

Er worden steeds minder steuren in de Donau waargenomen en dat is alarmerend. De biodiversiteit in Europa moet onmiddellijk worden beschermd en tegelijkertijd moeten de bestaansmiddelen van de plaatselijke vissersgemeenschappen worden veiliggesteld. En niet alleen steuren lopen gevaar, veel meer soorten die een sleutelrol spelen in onze ecosystemen hebben dringend bescherming nodig.

De steur redden: hoe de EU de natuur beschermt en de lokale bevolking ondersteunt in het Donau-gebied

De steurpopulaties in de Donau zijn de afgelopen 50 jaar afgenomen. Het verlies van deze oude vis zou ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de rivier en de vissersgemeenschappen in de Donau. Leer meer over de gewone helden die zich inzetten voor de bescherming van het leefgebied van de steur, de dieren en de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn.

Scroll verder

Thomas Friedrich

Universiteit voor natuurlijke hulpbronnen en biowetenschappen

Oostenrijk

"Vandaag de dag worden de steuren in Europa bedreigd door overbevissing, het kleiner worden van het leefgebied en door dammen en andere fysieke barrières voor hun trekroutes. Met de hulp van de EU werken we samen met verschillende landen in de regio om deze bedreigingen het hoofd te bieden."

"Steuren spelen een belangrijke rol in het hele ecosysteem. Door onderzoek en actief behoud te combineren is het mogelijk om de rivier te verbeteren voor alle bewoners, van vis tot mens."

"Het gaat om meer dan één soort. Het gaat erom of onze samenleving besluit dat we een gezond milieu belangrijk vinden."

 - Thomas Friedrich

Ekaterina Voynova

Wereld Natuur Fonds

Bulgarije

"Bulgarije is wereldwijd een belangrijke producent van legale kaviaar. Omwille van hun hoogwaardige status zijn eieren van wilde steuren ten prooi gevallen aan stropers in de illegale kaviaarhandel."

"Via dit door de EU gefinancierde project werken we samen met Bulgaarse, Roemeense, Oekraïense en Servische wetshandhavers om het paaien van wilde steuren langs de hele benedenloop van de Donau te beschermen, van de IJzeren Poort tot aan de Zwarte Zee."

"We kunnen de steuren niet alleen aan onze kant van de grens beschermen."

 - Ekaterina Voynova

Jutta Jahrl

Wereld Natuur Fonds

Oostenrijk

"Wij coördineren het EU-project voor de bescherming van steuren. Wij werken rechtstreeks samen met de vissersgemeenschappen in het Donaugebied die al generaties lang afhankelijk zijn van steuren."

"We houden openbare gesprekken en trainingssessies met de vissers om hun behoeften te begrijpen en te kijken naar alternatieve bestaansmiddelen, zoals toerisme of de productie van lokale producten."

 

"De visserij moet nog steeds een bron van inkomsten zijn, maar niet ten koste van de steurpopulatie."

- Jutta Jahrl

Cristina Munteanu

Wereld Natuur Fonds

Roemenië

"Via het EU-project voor de bescherming van de Donau hebben we een educatief pakket voor jongeren ontwikkeld. Het geeft informatie over de Donau, de steuren en andere natuurlijke hulpbronnen."

"Dit project gaat over meer dan alleen onderwijs, en het geldt ook buiten Roemenië: we proberen de bevolking in de Donau-regio voor te bereiden om inkomsten in hun gemeenschap te genereren en respect te kweken voor hun omgeving."

"Wij moedigen jongeren aan om kleine bedrijven op te starten gebruikmakend van wat zij in hun omgeving hebben, maar zonder de natuur te schaden."

 - Cristina Munteanu

Julie Himmelbauer

Leerkracht, Rudolf Steiner School

Oostenrijk

"Mijn studenten hebben deelgenomen aan het EU-programma voor de herbevolking van steuren. Elke student laat een steur in het wild los."

"Het maakt niet uit of ze over 20 jaar allemaal marien bioloog worden of niet. Als ze zich deze ervaring herinneren en zich bewust worden van hun natuurlijke omgeving, dan is dat denk ik al heel positief.”

"Met de klimaatverandering is het belangrijker dan ooit dat de jongere generaties meer te weten komen over het dierlijk leven in de rivieren."

 - Julie Himmelbauer

 

Wist u dat?

6

Het aantal landen dat samenwerkt in het kader van het EU-project LIFE voor Donau-steuren (Oostenrijk, Bulgarije, Duitsland, Roemenië, Servië, Oekraïne). De bijdragen zijn bedoeld voor alle landen in het Donaugebied.

2.500 broedparen van de witte pelikaan

– de grootste kolonie buiten Afrika – komen elk voorjaar aan in de Donau-delta. Net als de steur worden ze beschermd door EU-wetgeving en zijn ze opgenomen in de EU-strategie voor de Donau-regio, die 14 landen verenigt met organisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds, om de natuur te beschermen en te bouwen aan welvaart langs de rivier.

18%

Het aandeel van het landoppervlak van de EU dat valt onder Natura 2000, het grootste netwerk van beschermde gebieden in de wereld.

70%

Het percentage vissers onder de 200 leden van de gemeenschap van het door de EU gefinancierde beschermingsproject (LIFE voor Donau-steuren).

30.000-60.000

Het aantal sterlets (een soort steur) dat jaarlijks wordt vrijgelaten als onderdeel van het EU herbevolkingsproject LIFE Sterlet in de komende 4-5 jaar.

EU-bestuivers

Een ander Europees initiatief ter bescherming van soorten (bijen, vlinders en andere bestuivende insecten) die van vitaal belang zijn voor onze gezondheid, voedselzekerheid en de gezondheid van de aarde.

WIE ZIJN DE ANDERE HELDEN DIE ONS MILIEU BESCHERMEN?

Sommigen komen misschien wel uit uw land.

Een netwerk van lokale helden wordt met elkaar verbonden door de EU. Zij werken samen om ons te beschermen tegen milieudreigingen, vervuiling, het verlies van bedreigde diersoorten en meer. Van natuurbeschermers tot douanebeambten, voedselveiligheidsinspecteurs tot responsteams bij overstromingen: ontdek hoe de EU de helden in uw land ondersteunt.