EU PROTECTS > Naš okoliš > Spašavanje jesetri: Kako EU čuva prirodu i podržava lokalno stanovništvo oko Dunava

„Kada nauče o živom svijetu rijeka, moji učenici bit će bolje pripremljeni za brigu o našem planetu za sadašnje i buduće generacije.”

Julie Himmelbauer

Jesetre naseljavaju naše rijeke više od 200 godina, ali već pet od šest vrsta koje izvorno obitavaju u Dunavu danas je kritično ugroženo. Kako bi se te vrste zaštitile, EU je povezala istraživače, lokalne vlasti, NVO-ove i učitelje iz Austrije, Bugarske, Njemačke, Rumunjske, Srbije i Ukrajine.

Smanjene mogućnosti da primijetite jesetru u Dunavu već su poziv za buđenje. Postoji neposredna potreba za zaštitom biološke raznolikosti Europe, dok se istodobno nastoje očuvati životne sredine lokalnih ribarskih zajednica. Nisu jedino jesetre u opasnosti. Naime, mnoge druge vrste koje imaju ključnu ulogu u našim ekosustavima potrebno je hitno zaštititi.

Spašavanje jesetri: Kako EU čuva prirodu i podržava lokalno stanovništvo oko Dunava

Populacija jesetri u Dunavu opada u posljednjih 50 godina. Gubitak te drevne ribe imao bi ozbiljne posljedice za zdravlje rijeke, kao i za ribolovne zajednice Dunava. Saznajte o običnim junacima koji rade na zaštiti staništa jesetri te životinjama i zajednicama koje ovise o tome.

Pomaknite se da biste nastavili

Thomas Friedrich

Sveučilište za prirodne resurse i primijenjene bioznanosti

Austrija

„Europske jesetre danas su izložene prijetnji od pretjeranog izlova, smanjenju staništa, branama i drugim preprekama koje ometaju putove migracije. Uz pomoć EU-a surađujemo s različitim zemljama dunavske regije na prevladavanju tih prijetnji.”

„Jesetre imaju važnu ulogu u cijelom ekosustavu. Kombiniranjem istraživanja s aktivnim očuvanjem moguće je poboljšati rijeku za sve njezine stanare – od ribe do čovjeka.”

„U pitanju je više vrsta. Radi se o tome hoće li naše društvo odlučiti cijeniti zdravo okruženje.”

 – Thomas Friedrich

Ekaterina Voynova

Svjetski fond za zaštitu prirode

Bugarska

„Bugarska je najveći proizvođač zakonitog kavijara u cijelom svijetu. Zbog svojeg vrhunskog statusa jaja divljih jesetri postala su plijen krivolovaca u nezakonitoj trgovini kavijarom.”

„Kroz ovaj projekt koji financira EU, surađujemo s policijskim službenicima iz Bugarske, Rumunjske, Ukrajine i Srbije kako bismo zaštitili divlje jesetre koje se mrijeste duž cijelog donjeg tijeka Dunava, od Đerdapske klisure sve do Crnog mora.”

„Ne možemo samo zaštiti jesetre sa svoje strane granice.”

  – Ekaterina Voynova

Jutta Jahrl

Svjetski fond za zaštitu prirode

Austrija

„Mi koordiniramo projekt EU-a posvećen zaštiti jesetri. Surađujemo izravno s ribolovnim zajednicama u dunavskoj regiji koje već generacijama ovise o jesetrama.”

„Držimo javne govore i provodimo obuke ribara kako bismo razumjeli njihove potrebe i razmotrili alternativne načine preživljavanja kao što je turizam ili proizvodnja lokalnih proizvoda.”

 

„Ribolov i dalje treba biti izvor prihoda, ali ne na štetu populacije jesetri.”

– Jutta Jahrl

Cristina Munteanu

Svjetski fond za zaštitu prirode

Rumunjska

„Kroz projekt za zaštitu Dunava napravili smo skup edukativnih resursa za mlade, koji pruža informacije o Dunavu, njegovim jesetrama i drugim prirodnim resursima.”

„Ovaj projekt predstavlja više od samog obrazovanja, a primjenjiv je izvan Rumujske. Nastojimo pripremiti ljude koji žive u dunavskoj regiji da stvore prihode u svojim zajednicama i da njeguju poštovanje prema svojoj sredini.”

„Potičemo mlade ljude da osnuju mala poduzeća koristeći se resursima koje imaju na području na kojem žive, ali bez narušavanja prirode.”

  – Cristina Munteanu

Julie Himmelbauer

Učiteljica, škola Rudolf Steiner

Austrija

„Moji učenici sudjelovali su u programu EU-a za ponovno naseljavanje jesetri. Svaki učenik pustio je jednu jesetru u rijeku.”

„Nije važno hoće li za 20 godina postati stručnjaci za morsku biologiju. Ako se sjećaju ovog iskustva i postanu svjesni svojeg prirodnog okruženja, mislim da je to već vrlo pozitivno.”

„Uz klimatske promjene koje se događaju, danas je više no ikada važno da mlađe generacije nauče o živom svijetu rijeka.”

 – Julie Himmelbauer

 

Jeste li znali?

6

Broj zemalja ujedinjenih pod projektom EU-a Život za dunavsku jesetru (Austrija, Bugarska, Njemačka, Rumunjska, Srbija, Ukrajina). Cilj je koristi obuhvatiti sve zemlje dunavske regije.

Ukupno 2500 parova uzgojnih bijelih pelikana

– najveća kolonija izvan Afrike – dolaze na Dunav svakog proljeća. Kao i jesetre, zaštićeni su zakonima EU-a i obuhvaćeni Strategijom EU-a za dunavsku regiju, koja ujedinjuje 14 zemalja s organizacijama poput Svjetskog fonda za prirodu (WWF) u svrhe očuvanja i izgradnje prosperiteta duž te rijeke.

18%

udio površine EU-a pokrivenog mrežom Natura 2000, najvećom mrežom zaštićenih područja na svijetu.

70%

Postotak ribara među 200 članova zajednice projekta za očuvanje koji financira EU (Život za dunavsku jesetru).

30 000 - 60 000

Broj kečiga (vrsta jesetre) koje će se na godišnjoj razini puštati u rijeku u okviru projekta Život za dunavsku kečigu u naredne četiri do pet godina.

Oprašivači u EU-u

Još jedna inicijativa na razini Europe za zaštitu vrsta (pčela, leptira i drugih kukaca koji oprašuju) važnih za naše zdravlje, sigurnost hrane i zdravlje našeg planeta.

TKO SU DRUGI JUNACI KOJI ŠTITE NAŠ OKOLIŠ?

Neki od njih možda su i iz vaše zemlje.

EU povezuje lokalne junake u mrežu koja nas štiti od ekoloških prijetnji, onečišćenja, izumiranja ugroženih vrsta i drugih prijetnji. Saznajte kako EU pruža potporu lokalnim junacima u vašoj zemlji, od stručnjaka za zaštitu prirode i carinskih službenika do inspektora za sigurnost hrane i timova za pomoć u slučaju poplava.