EU PROTECTS > Meie keskkond > Tuurade päästmine: kuidas EL loodust kaitseb ja Doonau piirkonna kohalikke toetab

„Jõgede elustiku kohta õppides on minu õpilased paremini valmis meie planeedi eest praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks hoolt kandma.“

Julie Himmelbauer

Tuurad on meie jõgesid asustanud juba üle 200 miljoni aasta, kuid praegu on kuuest kohalikust Doonau liigist viis kriitiliselt ohustatud. Liikide hoidmiseks koondab EL teadlasi, kohalikke ametnikke, vabaühendusi ja õpetajaid Austriast, Bulgaariast, Saksamaalt, Rumeeniast, Serbiast ja Ukrainast.

Doonau tuurade vähenemine on tõeline „äratuskell“. Meil on otsene vajadus kaitsta Euroopa bioloogilist mitmekesisust, hoides samal ajal kohalike kalanduskogukondade elatusallikaid. Ja ohus ei ole mitte ainult tuurad, vaid ka mitmed muud liigid, kes on meie ökosüsteemides üliolulised, vajavad kiiresti kaitset.

Tuurade päästmine: kuidas EL loodust kaitseb ja Doonau piirkonna kohalikke toetab

Tuurade populatsioon Doonau jões on viimase 50 aasta jooksul langenud. Selle iidse kala kadumisel oleksid tõsised tagajärjed jõe tervisele ja ka Doonau kalastuskogukondadele. Õppige tundma tavainimestest kangelasi, kes töötavad tuura elupaiga ning sellest sõltuvate loomade ja kogukondade kaitsmise nimel.

Jätkamiseks liikuge kerides

Thomas Friedrich

Viini loodusvarade ja -teaduste ülikool

Austria

„Praegusel ajal ohustab Euroopa tuura ülepüük, elupaikade vähenemine, tammid ja muud füüsilised tõkked nende rändeteedel. Töötame nende ohtude ületamiseks ELi abiga piirkonna eri riikidega.“

„Tuurad on kogu ökosüsteemis väga tähtsad. Uuringute ja aktiivse kaitse kombineerimisel on võimalik parandada jõe tingimusi kõigi selle elanike jaoks – alates kaladest ja lõpetades inimestega.“

„See puudutab palju enamat kui ühte liiki. Asi on selles, kas meie ühiskond otsustab, et me väärtustame tervislikku keskkonda.“

 Thomas Friedrich

Ekaterina Voynova

Maailma Looduse Fond

Bulgaaria

„Bulgaaria on kogu maailmas üks peamisi legaalse kaaviari tootjaid. Väga kalli hinna tõttu on loodusliku tuura mari langenud ebaseadusliku kaaviarikaubanduse salaküttide saagiks.“

„Selle ELi rahastatud projekti kaudu teeme koostööd Bulgaaria, Rumeenia, Ukraina ja Serbia õiguskaitseametnikega, et kaitsta looduslike tuurade kudemist kogu Alam-Doonaus, alates Raudväravast ning lõpetades Musta merega.“

„Me ei saa tuuralisi vaid enda pool piiri kaitsta.“

 Ekaterina Voynova

Jutta Jahrl

Maailma Looduse Fond

Austria

„Koordineerime tuurade kaitsmisele pühendunud ELi projekti. Töötame vahetult Doonau piirkonna kalastuskogukondadega, kes on põlvkondade kaupa tuuradest sõltunud.“

„Peame kaluritega avalikke kõnelusi ja korraldame koolitusi, et mõista nende vajadusi ning uurida alternatiivseid elatusvahendeid, nagu turism või kohalike toodete tootmine.“

 

„Kalapüük peaks endiselt olema sissetulekuallikas, kuid mitte tuuraliste populatsiooni arvelt.“

Jutta Jahrl

Cristina Munteanu

Maailma Looduse Fond

Rumeenia

„ELi Doonau kaitseprojekti kaudu oleme noortele välja töötanud teabekomplekti. See annab teavet Doonau, selle tuuraliste ja muude loodusvarade kohta.“

„See projekt on midagi enamat kui lihtsalt õpetamine ja see kehtib ka väljaspool Rumeeniat: püüame Doonau piirkonna inimesi ette valmistada oma kogukondades tulu loomiseks ning ümbruskonna suhtes austust kasvatada.“

„Julgustame noori looma väikeettevõtteid, kasutades seda, mis nende piirkonnas on, kuid ilma loodust kahjustamata.“

 Cristina Munteanu

Julie Himmelbauer

Õpetaja, Rudolf Steineri kool

Austria

„Minu õpilased on osalenud ELi tuurade taasasustamise programmis. Iga õpilane laseb loodusesse ühe tuura.“

„Sel pole tähtsust, kas neist kõigist saavad 20 aasta pärast merebioloogid või mitte. Kui nad mäletavad seda kogemust ja muutuvad ümbritsevast loodusest teadlikumast, siis on see minu arvates juba tõeliselt positiivne.“

„Kliimamuutuse tõttu on rohkem kui ealeski varem oluline, et nooremad põlvkonnad õpiksid jõgede elustiku kohta.“

 Julie Himmelbauer

 

Kas teadsite?

2500 paari aretatud valgeid pelikane

– suurim koloonia väljaspool Aafrikat – saabub igal kevadel Doonau deltasse. Nagu tuura, kaitsevad neidki ELi seadused ning see on lisatud ka ELi Doonau piirkonna strateegiasse, mis ühendab 14 riiki selliste organisatsioonidega nagu Maailma Looduse Fond (WWF) eesmärgiga hoida loodust ja luua majanduslik heaolu.

18%

ala ELi pindalast, mida hõlmab Natura 2000, suurim kaitstavate alade võrgustik maailmas.

70%

Kalastajate osakaal ELi rahastatud looduskaitseprojekti (LIFE for Danube Sturgeons – LIFE Doonau tuurade eest) 200 ühenduse liikmesriigi seas.

30 000–60 000

Igal aastal vabastatavate sterletite (tuura tüüp) arv osana ELi projektist „LIFE sterlet repopulatsion“ (LIFE sterletite taasasustamine) järgmise 4–5 aasta jooksul.

ELi tolmeldajad

Veel üks üleeuroopaline algatus meie tervisele, toidu ohutusele ja planeedi tervisele ülioluliste liikide (mesilased, liblikad ja muud tolmlevad putukad) kaitsmiseks.

KES ON TEISED MEIE KESKKONDA KAITSVAD KANGELASED?

Mõned neist võivad pärineda ka teie riigist.

Mõned neist võivad pärineda ka teie riigist. EL on loonud kohalike kangelaste võrgustiku, mille eesmärk on kaitsta meid keskkonnariskide, reostuse, ohustatud liikide kadumise ja muu ohtliku eest. Võrgustikku kuuluvad väga erinevad inimesed, alates keskkonna hoidmise spetsialistidest tolliametnikest ning lõpetades toiduohutusspetsialistidest üleujutuse reageerimisrühmadega. Lugege, kuidas EL teie riigi kohalikke kangelasi toetab.