EU PROTECTS > Vores miljø > Bevarelse af støren: Hvordan EU bevarer naturen og støtter de lokale i Donau-regionen

“Ved at lære om livet i floden er mine elever bedre forberedt på at tage sig af vores planet nu og her og for fremtidige generationer.”

Julie Himmelbauer

Støren har levet i vores floder i mere end 200 millioner år, men i dag er fem ud af de seks arter, der forekommer naturligt i Donau, kritisk truede. For at bevare arterne bringer EU forskere, lokale embedsmænd, NGO'er og lærere fra Østrig, Bulgarien, Tyskland, Rumænien, Serbien og Ukraine sammen.

Svindende observationer af støren i Donau er et kraftigt vink med en vognstang. Der er et presserende behov for at beskytte Europas biodiversitet, mens der samtidig tages hensyn til lokale fiskersamfunds levebrød. Og det er ikke kun støren, der er i fare – mange flere arter, der spiller en afgørende rolle i vores økosystemer, har brug for omgående beskyttelse.

Bevarelse af støren: Hvordan EU bevarer naturen og støtter de lokale i Donau-regionen

Størpopulationerne i Donau-floden har været faldende over de seneste 50 år. Tabet af denne oldgamle fiskeart vil få alvorlige konsekvenser for både flodens sundhed og for Donaus fiskersamfund. Læs mere om hverdagens helte, der arbejder for at beskytte størens leveområder, dyrene og de samfund, der er afhængige af dem.

Scroll for at fortsætte

Thomas Friedrich

Universitetet for naturresourcer og biovidenskab

Østrig

“I dag er Europas størarter truet af overfiskning, indskrænkning af levesteder, damme og andre fysiske forhindringer på deres migrationsruter. Med hjælp fra EU samarbejder vi med forskellige lande i regionen om at overvinde disse trusler.”

“Støren spiller en vigtig rolle i hele økosystemet. Ved at kombinere forskning og aktiv bevaring er det muligt at forbedre floden for alle de arter, der lever i og omkring den – fra fisk til mennesker.”

“Det handler om mere end én art. Det handler om, hvorvidt vores samfund beslutter, at vi sætter pris på et sundt miljø.”

 - Thomas Friedrich

Ekaterina Voynova

Verdensnaturfonden (WWF)

Bulgarien

“Bulgarien er en vigtig producent af lovlig kaviar til hele verden. På grund af den store værdi, som æggene fra den vilde stør har, har det fristet mange til ulovligt fiskeri og salg af kaviar.”

“Gennem dette EU-finansierede projekt samarbejder vi med retshåndhævende myndigheder fra Bulgarien, Rumænien, Ukraine og Serbien om at beskytte den vilde stør, der gyder i hele den nedre del af Donau, fra Jernporten og hele vejen til Sortehavet.”

“Vi kan ikke beskytte støren på vores side af grænsen alene.”

 - Ekaterina Voynova

Jutta Jahrl

Verdensnaturfonden (WWF)

Østrig

“Vi koordinerer EU-projektet, der er dedikeret til at beskytte støren. Vi samarbejder direkte med fiskerisamfund i Donau-regionen, der i generationer har været afhængige af støren.”

“Vi holder offentlige foredrag og kurser med fiskerne for at få en bedre forståelse af deres behov og finde frem til alternative former for levebrød såsom turisme eller fremstilling af lokale produkter.”

 

“Fiskeri bør stadig være en levevej, men ikke på bekostning af størpopulationen.”

- Jutta Jahrl

Cristina Munteanu

Verdensnaturfonden (WWF)

Rumænien

“Via EU’s bevaringsprojekt for Donau har vi udviklet et sæt uddannelsesmateriale til unge. Det giver information om Donau, de størarter, der lever i floden, samt andre naturressourcer.”

“Dette projekt handler om mere end bare uddannelse, og det rækker ud over Rumæniens grænser: Vi forsøger at forberede folk i Donau-regionen på at skabe en indkomst i deres samfund, samtidig med at de oparbejder en respekt for deres omgivelser.”

“Vi opfordrer unge mennesker til at starte små virksomheder med det, der er tilgængeligt i deres område – men uden at skade naturen.”

 - Cristina Munteanu

Julie Himmelbauer

Lærer, Rudolf Steiner-skolen

Østrig

“Mine elever har deltaget i EU’s genudsættelsesprogram for støren. Hver elev udsætter en stør i naturen.”

“Det handler ikke om, at de alle skal blive marinbiologer om 20 år. Men hvis de husker denne oplevelse og bliver opmærksomme på deres naturlige omgivelser, så tror jeg allerede, vi har opnået meget.”

“Med klimaforandringerne er det mere vigtigt end nogensinde at lære de yngre generationer om de vildtlevende arter i floderne.”

 - Julie Himmelbauer

 

Vidste du?

6

Antallet af lande, der er gået sammen under EU’s projekt LIFE for Donaus stør (Østrig, Bulgarien, Tyskland, Rumænien, Serbien, Ukraine). Meningen er, at projektet skal komme alle lande i Donau-regionen til gode.

2.500 par ynglende hvide pelikaner

– den største koloni uden for Afrika – ankommer til Donau-deltaet hvert forår. Ligesom støren er de beskyttet af EU’s lovgivning og omfattet af EU’s strategi for Donau-regionen, som forener 14 lande med organisationer som Verdensnaturfonden (WWF) for at bevare naturen og skabe gode kår langs floden.

18%

andelen af landområder i EU, der er dækket af Natura 2000, det største netværk af beskyttede områder i verden.

70%

Procentdelen af fiskere i de 200 samfund i det EU-finansierede bevaringsprojekt LIFE for Donaus stør.

30.000-60.000

Antallet af sterletter (en type stør), der vil blive udsat om året som en del af EU's genudsætningsprojekt LIFE Sterlet over de næste 4-5 år.

EU-bestøvere

Et andet EU-omspændende initiativ til beskyttelse af dyrearter (bier, sommerfugle og andre bestøvende insekter), der er afgørende for vores sundhed, fødevaresikkerhed og planetens sundhed.

HVEM ER DE ANDRE HELTE, DER BESKYTTER MILJØET?

Nogle af dem kommer måske endda fra dit land.

Netværket af helte, som forbindes af EU, arbejder sammen om at beskytte os mod naturkatastrofer, forurening, uddøende arter og meget mere. Fra miljøforkæmpere til toldere og medarbejdere inden for fødevaresikkerhed til teams, der sikrer mod oversvømmelse – opdag, hvordan EU støtter lokale helte i dit land.