EU PROTECTS > Нашата околна среда > Спасяване на есетровите риби: Как ЕС опазва природата и помага на местните хора по поречието на Дунав

„Научавайки повече за дивите речни риби, моите ученици са по-добре подготвени да се грижат за нашата планета – в името на сегашното и на бъдещите поколения.“

Юлия Химелбауер

Есетровите риби населяват нашите реки от над 200 милиона години, но понастоящем 5 от 6-те вида, живеещи в Дунав, са критично застрашени. За да бъдат защитени видовете, ЕС обединява изследователи, местни длъжностни лица, НПО и учители от Австрия, България, Германия, Румъния, Сърбия и Украйна.

Отчетеното намаляване на броя на есетровите риби в Дунав е предупредителен сигнал. Необходимо е да се вземат незабавни мерки за защита на биоразнообразието в Европа, като същевременно се запази поминъкът на местните рибарски общности. На риск са изложени не само есетровите риби – много други видове, които играят ключова роля в нашите екосистеми, се нуждаят спешно от защита.

Спасяване на есетровите риби: Как ЕС опазва природата и помага на местните хора по поречието на Дунав

През последните 50 години популацията на дивите есетрови риби в река Дунав намалява. Изчезването на тази древна риба сериозно би навредило на състоянието на реката, а също и на дунавските рибарски общности. Научете повече за обикновените герои, които работят за опазване на местообитанията на дивите есетрови риби, както и на животните и общностите, които зависят от тях.

Плъзнете, за да продължите

Thomas Friedrich

Университет по естествени ресурси и науки за живота

Австрия

„Понастоящем заплахи за есетровите риби в Европа са прекомерният риболов, намаляването на местообитанията, язовирите и другите физически прегради по миграционните маршрути. С помощта на ЕС работим с различните държави в региона, за да се справим с тези заплахи.“

„Есетровите риби играят важна роля в цялата екосистема. Чрез комбиниране на изследователски дейности и активни усилия за опазване реката може да стане по-добра за всички свои обитатели – от рибите до хората.“

„Залогът е много по-голям от оцеляването на един животински вид. Става дума за това дали нашето общество смята, че заслужаваме да живеем в здравословна околна среда.“

 – Томас Фридрих

Ekaterina Voynova

Световен фонд за дивата природа

България

„България е сред големите легални производители на хайвер в световен мащаб. Тъй като яйцата на дивите есетрови риби се намират в горния ценови сегмент, те стават жертва на бракониери при нелегалната търговия с хайвер.“

„В този финансиран от ЕС проект ние работим заедно със служителите на българските, румънските, украинските и сръбските правоприлагащи органи, за да опазим хвърления хайвер на дивите есетрови риби по цялото долно течение на Дунав, от Железни врата чак до Черно море.“

„Не можем да опазваме есетровите риби само от нашата страна на границата.“

 – Екатерина Войнова

Jutta Jahrl

Световен фонд за дивата природа

Австрия

„Ние координираме проекта на ЕС за опазване на есетровите риби. Работим директно с рибарските общности в Дунавския регион, които от поколения разчитат на тези риби.“

„Организираме обществени обсъждания и обучителни сесии с рибарите, за да разберем техните потребности и да потърсим решения за алтернативен поминък, като туризма или производството на местни продукти.“

 

„Рибарството трябва да продължи да бъде източник на доходи, но не за сметка на популацията на есетрови риби.“

 - Юта Ярл

Cristina Munteanu

Световен фонд за дивата природа

Румъния

„В рамките на проекта на ЕС за опазване на Дунав разработихме обучителен комплект за младежи. Той предоставя информация за реката, есетровите риби и другите природни ресурси в нея.“

„Този проект няма само образователна цел и не се ограничава единствено в границите на Румъния: опитваме се да научим хората в Дунавския регион как да създават приходи в своите общности, както и да възпитаваме уважение към околната среда.“

„Насърчаваме младите хора да създават малки фирми, като използват това, което имат в техния регион, но без да вредят на природата.“

 - Кристина Мунтяну

Julie Himmelbauer

Учител, училище „Рудолф Щайнер“

Австрия

„Моите ученици взеха участие в програмата на ЕС за ново зарибяване с есетрови риби. Всеки от тях пусна по една риба на свобода в реката.“

„Няма значение дали след 20 години всички те ще станат морски биолози или не. Ако запомнят това преживяване и започнат да се грижат за околната среда, това вече ще бъде истински успех.“

„Във връзка с изменението на климата сега е по-важно от всякога младите поколения да научат повече за дивите речни риби.“

 – Юлия Химелбауер

 

Знаете ли, че?

2500 двойки размножаващи се бели пеликани

– най-голямата колония извън Африка, която пристига в делтата на Дунав всяка пролет. Подобно на есетровите риби, те са защитени от законите на ЕС и са включени в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, която обединява 14 държави и организации, като Световния фонд за дивата природа (WWF) в името на опазването на природата и изграждането на просперитет по поречието на реката.

18%

частта от сухоземната площ на Европа, обхваната от „Натура 2000“ – най-голямата мрежа от защитени зони в света.

70%

Процентът на рибарите сред 200-те общности, участващи във финансирания от ЕС проект за опазване „Живот за дунавските есетри“.

30,000-60,000

Броят на чигите (тип есетрова риба), които ще бъдат заселвани в реката, като част от проекта на ЕС за ново заселване на чиги в рамките на програмата LIFE през следващите 4-5 години.

Опрашващи насекоми в ЕС

Друга европейска инициатива за защита на видове (пчели, пеперуди и други опрашващи насекоми), които са жизненоважни за нашето здраве, безопасността на храната и здравето на нашата планета.

КОИ СА ДРУГИТЕ ГЕРОИ, ОПАЗВАЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА?

Някои от тях може дори да са от Вашата държава.

Съществува мрежа от местни герои, обединени от ЕС, които работят заедно, за да ни помогнат да се защитим от заплахи, свързани с околната среда, замърсяването, изчезването на застрашени видове и много други. От природозащитници до митнически служители, от служители, отговарящи за безопасността на храните, до екипи за реагиране при наводнения – открийте как ЕС подпомага местните герои във Вашата държава.