EU PROTECTS > Vår miljö > Ett säkerhetsnät för havssköldpaddor: Hur EU är med och skyddar våra marina ekosystem

”Havssköldpaddor är en hotad art, och skyddet av dem handlar om att bevara den och dess viktiga roll för de sunda marina ekosystem vi alla är beroende av.”

ANDREAS DEMETROPOULOS

I Medelhavet och Adriatiska havet spelar havssköldpaddor en viktig roll i marina ekosystem. De håller sjögräsbäddar i trim och transporterar essentiella näringsämnen till stranden. Dessa majestätiska varelser har alltid varit utsatta för rovdjur, men dagens hot kommer från människan i form av fisknät, båtpropellrar och föroreningar. 

Forskare, icke-statliga organisationer och frivilliga över hela Europa jobbar hårt för att skydda havssköldpaddorna. Tillsammans övervakar de och ökar medvetenheten om populationer av havssköldpaddor och ingriper när de är i fara. 

EU-stödet till bevarandet av havssköldpaddor handlar om att bevara våra havs och vår planets framtid. 

Ett säkerhetsnät för havssköldpaddor: Hur EU är med och skyddar våra marina ekosystem

Havssköldpaddor har levt omkring 100 miljoner år på jorden och är nödvändiga för havens välmående. EU hjälper forskare från hela kontinenten att spåra deras rörelser och skydda varelser som står under allt större hot.

Fortsätt genom att rulla

Paolo Casale

Universitetet i Pisa

Italien

”Vi övervakar havssköldpaddor där de äter och har sina bon längs Europas kuster. Det ekonomiska stödet från EU hjälpte oss att studera en art som är mycket viktig för det marina ekosystemet.”

”Inget annat projekt inom det här området för samman forskare från olika länder i Europa på detta vis.”

 

 

 

 

 

 

 

”Det går inte att skydda havssköldpaddorna utan att förstå hur de rör sig.”

 – Paolo Casale

Dr. Draško Holcer

Kroatiens naturhistoriska museum

Kroatien

”Norra Adriatiska havet är en viktig foderplats för havslevande sköldpaddor. Med EU:s stöd försöker vi hitta metoder för att hindra havslevande sköldpaddor från att hamna i fisknät med hjälp av LED-lampor.”

”Vi vill marknadsföra denna teknik bland fiskare jämte andra åtgärder i området.” 

 

 

”Många fiskare förstår att havssköldpaddorna behöver vår hjälp.”

 – Doktor Drasko Holcer

Eirini Kasimati

ARCHELON – samfundet för skydd av havssköldpaddor i Grekland

Grekland

”Folk kan ringa ett visst telefonnummer när de hittar en skadad sköldpadda. Numret är bemannat dygnet runt.” 

”Sköldpaddan förs hit till räddningscentret per buss, färja och ibland till och med per flyg.”

 

 

 

 

”Ibland blir sköldpaddorna kvar hos oss i ett par månader eller till och med ett år.”

 – Eirini Kasimati

Andreas Demetropoulos

Cypriotiska naturfonden

Cypern

”Jag blev intresserad av havssköldpaddor på 1970-talet. Det var kärlek vid första ögonkastet! Vårt projekt inleddes med ett litet team, det första av sitt slag i Medelhavet. Det är viktigt att bevara sköldpaddorna, och det är en viktig del av den globala kampen för att bevara den biologiska mångfalden.”

 

 

 

 

 

 

”Vi har sett många fler sköldpaddor som bygger bon på Cypern sedan 2012.”

 – Andreas Demetropoulos

Visste du detta?

132 000

Antalet havssköldpaddor som fastnar i fisknät i Medelhavet varje år.

12 000

Antalet kilometer som en sköldpaddshona kan färdas vartannat till vart tredje år för att komma tillbaka till stranden där hon en gång kläcktes. Och det är på just denna strand som hon lägger sina ägg när hon har blivit vuxen.

LIFE EUROTURTLES

Detta EU-projekt lever upp till sitt namn. Det är en gemensam insats för att säkra framtiden för havssköldpaddorna som lever i östra Medelhavet. Det involverar de sex EU-länderna Italien, Malta, Slovenien, Kroatien, Grekland och Cypern och leds av Kroatiens naturhistoriska museum och stöds av organisationer som ARCHELON.

Stör ej

EU:s Natura 2000-nätverk utser och skyddar områden i hela Europa för att se till att Europas mest hotade arter och deras naturliga miljöer skyddas på lång sikt. Nätverket omfattar stränderna i östra Medelhavet, som är den oäkta karettsköldpaddans äggläggningsplatser.

Livlina för våra hav

EU har medfinansierat 120 projekt och mobiliserat 320 miljoner euro för att garantera havens hälsa.

Skydda ovanliga arter

Med stöd från EU har Internationella naturvårdsunionen tagit fram en europeisk rödlista med hotade europeiska djurarter så att lämpliga räddningsåtgärder kan vidtas för att förbättra deras ställning.

VILKA ÄR HJÄLTARNA SOM SKYDDAR MILJÖN?

Några av dem kanske är från ditt land.

Det finns ett nätverk av lokala hjältar som knyts samman av EU. De samarbetar för att skydda oss mot miljöhot, föroreningar, att hotade arter dör ut och annat. Från naturvårdare till tulltjänstemän, från experter på livsmedelssäkerhet till översvämningsteam: upptäck hur EU hjälper de lokala hjältarna i ditt land.