EU PROTECTS > Naše životné prostredie > Záchranná sieť pre morské korytnačky: Ako EÚ pomáha chrániť naše morské ekosystémy

„Ochrana morských korytnačiek sa zameriava na zachovanie tohto ohrozeného druhu a jeho dôležitej úlohy v zdravých morských ekosystémoch, od ktorých sme všetci závislí.“

ANDREAS DEMETROPOULOS

V Stredozemnom a Jadranskom mori zohrávajú morské korytnačky zásadnú úlohu v rámci morských ekosystémov. Pomáhajú uchovať zdravé morské dno a dopravujú kľúčové živiny k pobrežiu. Tieto majestátne tvory vždy ohrozovali predátori, no súčasné hrozby predstavujú najmä ľudia vo forme rybárskych sietí, motorov lodí a znečistenia. 

Výskumníci, mimovládne organizácie a dobrovoľníci z celej Európy sa snažia morské korytnačky ochrániť. Spoločne monitorujú populácie korytnačiek, zvyšujú o nich informovanosť verejnosti a zasahujú, ak sú korytnačky v ohrození. 

Financovanie ochrany morských korytnačiek zo strany EÚ je zamerané na ochranu budúcnosti našich morí a našej planéty. 

Záchranná sieť pre morské korytnačky: Ako EÚ pomáha chrániť naše morské ekosystémy

Morské korytnačky žijú na Zemi približne 100 miliónov rokov a majú zásadný význam pre zdravie našich morí. EÚ podporuje výskumníkov z celého kontinentu pri sledovaní pohybu a ochrane týchto čoraz viac ohrozených živočíchov.

Posúvaním pokračujte

Paolo Casale

Univerzita v meste Pisa

Taliansko

„Monitorujeme morské korytnačky na miestach pozdĺž pobrežia Európy, kde sa kŕmia a hniezdia. Finančná podpora z EÚ nám veľmi pomohla pri štúdiu tohto živočíšneho druhu, ktorý je veľmi dôležitý pre morský ekosystém.“

„Žiadny iný podobne zameraný projekt nespája výskumníkov z rôznych krajín Európy.“

 

 

 

 

 

 

 

„Populáciu korytnačiek nemožno chrániť, bez toho aby sme porozumeli ich migrácii.“

– Paolo Casale

Dr. Draško Holcer

Chorvátske prírodovedné múzeum

Chorvátsko

„Severný Jadran je hlavné miesto, kde si morské korytnačky hľadajú potravu. Vďaka podpore EÚ sa snažíme nájsť spôsoby, ako používať svietidlá LED na minimalizáciu počtu korytnačiek zachytených do rybárskych sietí.“

„Spoločne s podporou ďalších foriem ochrany v tejto oblasti chceme túto technológiu propagovať medzi rybármi.“ 

 

 

„Mnohí rybári chápu, že morské korytnačky potrebujú našu pomoc.“

– Dr. Draško Holcer

Eirini Kasimati

ARCHELON – grécka organizácia na ochranu morských korytnačiek

Grécko

„Zriadili sme telefónne číslo, na ktoré môžu ľudia zavolať, keď nájdu zranenú korytnačku – sme na linke 24 hodín 7 dní v týždni.“ 

„Korytnačky do záchranného centra dopravujú autobusom, trajektom a niekedy dokonca aj lietadlom.“

 

 

 

 

„Korytnačky u nás niekedy zostanú pár mesiacov alebo aj rok.“

– Eirini Kasimati

Andreas Demetropoulos

Cyperská spoločnosť na ochranu prírody

Cyprus

„O morské korytnačky som sa začal zaujímať v 70. rokoch minulého storočia a bola to láska na prvý pohľad. Projekt sme začali s malým tímom a bol prvý svojho druhu v Stredomorí. Myslím si, že záchrana korytnačiek je dôležitá, pretože ide o súčasť celosvetového úsilia o zachovanie biodiverzity.“

 

 

 

 

 

 

„Od roku 2012 sme na Cypre videli hniezdiť množstvo korytnačiek.“

– Andreas Demetropoulos

Vedeli ste?

132 000

Počet morských korytnačiek, ktoré sa každý rok zachytia do rybárskych sietí v Stredozemnom mori

12 000

Počet kilometrov, ktoré môže prejsť samica korytnačky každé dva až tri roky, aby sa vrátila na pláž, kde sa vyliahla. Práve na tejto pláži nakladie v dospelosti vajíčka

LIFE EUROTURTLES

Tento projekt EÚ predstavuje spoločné úsilie na zabezpečenie budúcnosti morských korytnačiek vo východnom Stredomorí (do projektu sa zapojilo šesť krajín EÚ – Taliansko, Malta, Slovinsko, Chorvátsko, Grécko a Cyprus). Vedie ho chorvátske múzeum prírodnej histórie a podporujú ho organizácie ako ARCHELON

Nerušiť

Sieť Natura 2000 EÚ označuje a chráni oblasti v celej Európe s cieľom zabezpečiť dlhodobú ochranu najohrozenejších európskych živočíchov a ich biotopov. Sieť zahŕňa pláže východného Stredomoria, na ktorých sa množia karety obyčajné.

Záchrana pre naše moria

EÚ spolufinancovala 120 projektov na ochranu našich morí a oceánov vynaložila 320 miliónov eur

Ochrana vzácnych druhov

Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov zostavila s financovaním od EÚeurópsky červený zoznam ohrozených druhov v Európe, aby sa mohli prijať primerané opatrenia na ich ochranu.

KTO SÚ ĎALŠÍ HRDINOVIA, KTORÍ CHRÁNIA NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE?

Niektorí môžu pochádzať dokonca aj z vašej krajiny.

Vďaka prepojeniu EÚ je k dispozícii sieť miestnych hrdinov, ktorí nás spoločne chránia pred hrozbami súvisiacimi so životným prostredím, znečistením, vyhynutím ohrozených druhov a ďalšími rizikami. Zoznámte sa s miestnymi hrdinami, či už ide o ochranárov alebo colníkov, pracovníkov dozerajúcich na bezpečnosť potravín či tímy reagujúce na povodne, a zistite, ako ich EÚ vo vašej krajine podporuje.