EU PROTECTS > Nasze środowisko > Sieci rybackie bezpieczne dla żółwi morskich: jak Unia Europejska pomaga chronić morskie ekosystemy

„Ochrona populacji żółwia morskiego służy podtrzymaniu roli tych zwierząt w zachowaniu ekosystemów morskich, od których zależy nasz byt”.

ANDREAS DEMETROPOULOS

Żółwie morskie stanowią kluczowy element ekosystemów Morza Śródziemnego i Adriatyku. Pomagają chronić trawiaste dno morskie i przenoszą niezbędne substancje odżywcze na brzeg. Te majestatyczne zwierzęta zawsze były narażone na ataki drapieżników, ale dziś równie często łapią się w sieci rybackie oraz padają ofiarą turbin łodzi i zanieczyszczeń. 

Na rzecz ochrony żółwi morskich wspólnie pracują badacze, organizacje pozarządowe i ochotnicy z całej Europy – monitorują oni stan populacji tych zwierząt, informują opinię publiczną i interweniują w sytuacjach zagrożenia. 

Unijna pomoc finansowa na rzecz zachowania populacji żółwia morskiego ma na celu ochronę przyszłości naszych mórz i całej planety. 

Sieci rybackie bezpieczne dla żółwi morskich: jak Unia Europejska pomaga chronić morskie ekosystemy

Żółwie morskie zamieszkują Ziemię od około 100 milionów lat i stanowią niezbędny element ekosystemu morskiego. W całej Europie Unia wspiera badaczy obserwujących migracje żółwi i starających się zapewnić ochronę tym zwierzętom, które są coraz bardziej zagrożone wyginięciem.

Przewiń dalej

Paolo Casale

Uniwersytet w Pizie

Włochy

„Monitorujemy żółwie morskie w ich żerowiskach i miejscach lęgowych wzdłuż europejskiej linii brzegowej. Unijna pomoc finansowa bardzo pomogła nam w badaniu tego niezwykle ważnego dla morskiego ekosystemu gatunku”.

„Żaden inny projekt związany z tym problemem tak ściśle nie jednoczy badaczy z całej Europy”.

 

 

 

 

 

 

 

„Aby zapewnić ochronę populacji żółwia morskiego, należy poznać jego szlaki migracyjne”.

 – Paolo Casale

Dr. Draško Holcer

Chorwackie Muzeum Historii Naturalnej

Chorwacja

„Północny Adriatyk jest głównym żerowiskiem żółwia morskiego. Dzięki wsparciu UE i wykorzystaniu diod LED w sieci rybackie wpada mniej żółwi”.

„Chcemy rozpowszechnić wśród miejscowych rybaków zarówno tę technologię, jak i inne metody dbania o środowisko”. 

 

 

„Wielu rybaków rozumie, że żółwie morskie potrzebują naszej pomocy”.

– Dr Draško Holcer

Eirini Kasimati

ARCHELON – Towarzystwo Ochrony Żółwia Morskiego w Grecji

Grecja

„Każdy, kto znajdzie rannego żółwia, może zadzwonić pod całodobowy numer alarmowy”. 

„Żółw zostanie przetransportowany do naszego ośrodka autobusem, promem, a w wyjątkowych sytuacjach nawet samolotem”.

 

 

 

 

„Czasami żółwie pozostają u nas przez kilka miesięcy lub nawet rok”.

 – Eirini Kasimati

Andreas Demetropoulos

Cypryjskie Towarzystwo Ochrony Przyrody

Cypr

„Interesuję się żółwiami morskimi już od lat siedemdziesiątych. To była miłość od pierwszego wejrzenia! Nasz zespół z początku był niewielki, a w basenie Morza Śródziemnego byliśmy pionierami. Moim zdaniem ochrona żółwi morskich wpisuje się w globalne starania na rzecz zachowania bioróżnorodności naszej planety”.

 

 

 

 

 

 

„Od 2012 roku odnotowujemy wzrost liczby żółwi gniazdujących na Cyprze”.

 – Andreas Demetropoulos

Czy wiesz, że…

132,000

Liczba żółwi morskich, które łapią się w sieci rybackie każdego roku.

12,000

Liczba kilometrów, jakie może pokonywać samica żółwia morskiego co 2–3 lata, aby dotrzeć do plaży, na której się wykluła. Na tej samej plaży składa jaja jako osobnik dorosły.

LIFE EUROTURTLES

W tym projekcie UE podejmuje wspólne starania w celu zabezpieczenia przyszłości żółwi morskich we wschodniej części regionu Morza Śródziemnego. Przedsięwzięciu, w którym bierze udział 6 państw UE – Włochy, Malta, Słowenia, Chorwacja, Grecja i Cypr, przewodzi Chorwackie Muzeum Przyrodnicze, wspierane przez organizacje takie jak ARCHELON.

Nie przeszkadzać

W ramach programu Natura 2000 wyznaczono i poddano ochronie obszary w całej Europie, aby zapewnić długoterminowe przetrwanie najbardziej zagrożonych europejskich gatunków i ich siedlisk. Sieć obszarów obejmuje plaże we wschodniej części regionu Morza Śródziemnego, które są lęgowiskami żółwi Karetta.

Na ratunek oceanom

UE uruchomiła środki w kwocie 320 milionów euro, współfinansując 120 projektów z zakresu ochrony stanu europejskich mórz i oceanów.

Ochrona rzadkich gatunków

Korzystając ze wsparcia finansowego UE, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody przygotowała Europejską Czerwoną Księgę zagrożonych gatunków, dzięki której można podejmować odpowiednie działania ochronne w celu poprawy ich sytuacji.

KIM SĄ POZOSTALI BOHATEROWIE CHRONIĄCY ŚRODOWISKO?

Niektórzy mogą pochodzić z Twojego kraju.

Dzięki unijnej sieci współpracy lokalni bohaterowie pracują razem, chroniąc nas przed zagrożeniami środowiskowymi, zanieczyszczeniem, skutkami wymierania gatunków zagrożonych i innymi problemami. Dowiedz się, jak UE wspiera lokalnych bohaterów w Twoim kraju. Wśród nich są lekarze, eksperci finansowi, funkcjonariusze straży granicznej oraz specjaliści ds. ochrony środowiska.