EU PROTECTS > Meie keskkond > Merikilpkonnade kaitsealade võrgustik: kuidas EL aitab kaitsta meie mereökosüsteeme

„Merikilpkonnade kaitse seisneb selle ohustatud liigi ja tema olulise rolli säilitamises heas seisundis mereökosüsteemides, millest me kõik sõltume.“

ANDREAS DEMETROPOULOS

Vahemere ja Aadria mereökosüsteemides mängivad merikilpkonnad elutähtsat rolli. Nad aitavad säilitada heas seisundis vetika-aasu ja tuua rannikule asendamatuid toitaineid. Neid suursuguseid loomi on alati ähvardanud röövloomade saagiks langemine, kuid tänapäeval on lisandunud veel ohud, nagu kalavõrgud, laevapropellerid ja merereostus. 

Teadlased, vabaühendused ja vabatahtlikud kogu Euroopas teevad jõupingutusi merikilpkonnade kaitsmiseks – nad jälgivad neid ja parandavad teadlikkust merikilpkonnade populatsioonide kohta ja sekkuvad, kui nad on ohus. 

ELi merikilpkonnade kaitse rahastamispakett seisab meie merede ja planeedi tuleviku kaitsmise eest. 

Merikilpkonnade kaitsealade võrgustik: kuidas EL aitab kaitsta meie mereökosüsteeme

Merikilpkonnad on Maal elanud umbes 100 miljonit aastat ja on meie merede tervise seisukohalt eluliselt tähtsad. EL toetab teadlasi üle kogu mandri, et jälgida nende liikumist ja kaitsta loomi, kes on aina enam ohustatud.

Jätkamiseks liikuge kerides

Paolo Casale

Pisa ülikool

Itaalia

„Me jälgime merikilpkonni Euroopa rannikualadel asuvates söömis- ja pesitsuskohtades. ELi rahaline toetus tõepoolest aitas meil uurida mere ökosüsteemile olulist liiki.”

„Ükski teine projekt selles küsimuses ei ühenda eri Euroopa riikide teadlasi sel viisil.”

 

 

 

 

 

 

 

„Kilpkonnade populatsiooni ei saa kaitsta nende liikumisrütmi mõistmata.“

 - Paolo Casale

Dr. Draško Holcer

Horvaatia Loodusmuuseum

Horvaatia

“Aadria põhjaosa on merikilpkonnade peamine toitumisala. ELi toetusega leiame võimalusi, kuidas kasutada LED-tulesid, et aidata merikilpkonnadel vältida kalavõrkudesse kinnijäämist.”

"Tahame seda tehnoloogiat kalurite seas levitada koos teiste selles piirkonnas kasutatavate kaitsemeetmetega.” 

 

 

“Paljud kalurid mõistavad, et merekilpkonnad vajavad abi.”

 - Dr Drasko Holcer

Eirini Kasimati

ARCHELON – Kreeka Merikilpkonnade Kaitse Selts

Kreeka

“Olemas on telefoninumber, kuhu inimesed saavad helistada, kui nad leiavad vigastatud kilpkonna – liinid on avatud ööpäevaringselt.” 

“Kilpkonn tuuakse siia päästekeskusesse bussi, praami või mõnikord isegi lennukiga.”

 

 

 

 

“Vahel jäävad kilpkonnad siia mõneks kuuks või koguni aastaks.”

 - Eirini Kasimati

Andreas Demetropoulos

Küprose Looduskaitse Selts

Küpros

“Merikilpkonnad on mind huvitanud juba 1970. aastatest alates. See oli armastus esimesest silmapilgust! Meie projekt algas väikese meeskonnaga ja oli esimene omasugune Vahemerel. Ma arvan, et kilpkonnade kaitse on oluline ja see on võtmetähtsusega osa ülemaailmsetest jõupingutustest bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks.”

 

 

 

 

 

 

“Alates 2012. aastast on Küproses pesitsevate kilpkonnade arv tõusnud.”

 - Andreas Demetropoulos

Kas teadsite?

132,000

Igal aastal Vahemeres võrku kinni jäänud merekilpkonnade arv

12,000

Nii palju kilomeetreid võib emane kilpkonn iga 2–3 aasta järel rännata, et jõuda tagasi randa, kus ta kord koorus. Samal rannal muneb ta ka täiskasvanuna oma munad

LIFE EUROTURTLES

Nimele vastavalt on see Vahemere idaosas (6 ELi riigis – Itaalias, Maltal, Sloveenias, Horvaatias, Kreekas ja Küprosel) elluviidav ELi merekilpkonnade kaitsmise projekt ühine ettevõtmine, mida juhib Horvaatia loodusajaloomuuseum ja seda toetavad organisatsioonid, nagu ARCHELON

Mitte häirida

ELi Natura 2000 võrgustik tähistab ja kaitseb kaitsealasid üle kogu Euroopa, et tagada Euroopa kõige ohustatumate liikide ning nende elupaikade pikaajaline heaolu. Võrgustikku kuuluvad Vahemere idaosa rannad, mis on paljunemiskoht Loggerheadi kilpkonnadele

Päästerõngas meie meredele

EL on meie merede ja ookeanide puhtuse kaitseks kaasrahastanud 120 projekti kogumahus 320 miljonit eurot

Haruldaste liikide kaitse

ELi rahastuse toel lõi Rahvusvaheline Looduskaitseliit Euroopa Punase Loendi Euroopa ohustatud liikidest, et võtta nende olukorra parandamiseks kasutusele vajalikke meetmeid

KES ON TEISED MEIE KESKKONDA KAITSVAD KANGELASED?

Mõned neist võivad pärineda ka teie riigist.

EL on loonud kohalike kangelaste võrgustiku, mille eesmärk on kaitsta meid keskkonnariskide, reostuse, ohustatud liikide kadumise ja muu ohtliku eest. Võrgustikku kuuluvad väga erinevad inimesed – keskkonna säilitamise spetsialistidest tolliametnikeni, toiduohutusspetsialistidest üleujutuse reageerimisrühmadeni. Lugege, kuidas EL teie riigi kohalikke kangelasi toetab.