EU PROTECTS > Naše životní prostředí > Záchranná síť pro mořské želvy: Jak EU pomáhá chránit naše podmořské ekosystémy

„Ochrana mořských želv je zaměřena na zachování tohoto ohroženého druhu a jeho důležité role ve zdravých podmořských ekosystémech, na kterých všichni závisíme.“

ANDREAS DEMETROPOULOS

Mořské želvy žijící ve Středozemním a Jaderském moři jsou důležitým článkem podmořského života. Pomáhají udržovat zdraví mořských řas rostoucích na dně a přenášejí živiny na břeh. Tato majestátní zvířata měla vždy spoustu predátorů, ale dnes jim hrozí nebezpečí hlavně od rybářských sítí, lodních šroubů a znečištění. 

Výzkumníci, nevládní organizace a dobrovolníci z celé Evropy se snaží mořské želvy chránit. Společně monitorují a upozorňují na populace želv a zasahují, pokud jsou želvy v ohrožení. 

Financování ochrany mořských želv ze strany EU je zaměřeno na ochranu budoucnosti našich moří a naší planety. 

Záchranná síť pro mořské želvy: Jak EU pomáhá chránit naše podmořské ekosystémy

Mořské želvy žijí na Zemi již 100 milionů let a jsou nepostradatelné pro zdraví našich moří. EU podporuje výzkumníky z celého kontinentu při sledování pohybu a ochraně těchto živočichů, kteří jsou stále více ohrožení.

Pokračujte posunutím níže

Paolo Casale

Univerzita ve městě Pisa

Itálie

„Monitorujeme mořské želvy v místech podél pobřeží Evropy, kde hledají potravu a hnízdí. Finanční podpora z EU nám velmi pomohla při studiu tohoto živočišného druhu, který je velmi důležitý pro podmořský ekosystém.“

„Žádný jiný podobně zaměřený projekt nespojuje výzkumníky z různých zemí Evropy.“

 

 

 

 

 

 

 

„Populaci želv nelze chránit, aniž bychom porozuměli jejich migraci.“

– Paolo Casale

Dr. Draško Holcer

Chorvatské muzeum historie přírody

Chorvatsko

„Severní Jadran je hlavním místem, kde si mořské želvy hledají potravu. Díky podpoře z EU hledáme způsoby, jak používat LED světla jako nástroj k minimalizaci zachycení želv do rybářských sítí.“

„Společně s podporou dalších forem ochrany v této oblasti chceme tuto technologii propagovat mezi rybáři.“ 

 

 

„Mnoho rybářů chápe, že mořské želvy potřebují naši pomoc.“

– Dr. Drasko Holcer

Eirini Kasimati

ARCHELON – Řecká společnost na ochranu mořských želv

Řecko

„K dispozici je telefonní číslo, na které mohou lidé zavolat, když najdou zraněnou želvu – linka je otevřena nepřetržitě.“ 

„Želvy jsou do záchranného centra dopravovány autobusem, trajektem a někdy dokonce letadlem.“

 

 

 

 

„Želvy u nás zůstanou několik měsíců nebo i rok.“

– Eirini Kasimati

Andreas Demetropoulos

Kyperská společnost pro divokou přírodu

Kypr

„O mořské želvy jsem se začal zajímat v 70. letech minulého století a byla to láska na první pohled. Projekt jsme zahájili s malým týmem a byli jsme první ve Středozemí. Myslím, že záchrana želv je důležitá, protože se jedná o součást globálního úsilí o zachování biodiverzity.“

 

 

 

 

 

 

„Od roku 2012 jsme na Kypru svědky rostoucího počtu hnízdících želv.“

– Andreas Demetropoulos

Víte, že...

132 000

Počet mořských želv, které se každý rok zachytí do rybářských sítí ve Středozemním moři

12 000

Počet kilometrů, které může samice želvy každé dva až tři roky urazit, aby se vrátila na pláž, kde se jako mládě vylíhla. Na stejné pláži naklade svá vajíčka jako dospělý jedinec.

LIFE EUROTURTLES

Tento projekt EU představuje společné úsilí k zajištění budoucnosti mořských želv ve východním Středomoří (do projektu je zapojeno šest zemí EU – Itálie, Malta, Slovinsko, Chorvatsko, Řecko a Kypr). Vede jej chorvatské Muzeum přírodní historie a podporují jej organizace jako ARCHELON.

Nerušit

Síť Natura 2000 EU označuje a chrání oblasti po celé Evropě s cílem zajistit dlouhodobou ochranu nejohroženějších živočichů v Evropě a jejich přirozených prostředí. Síť zahrnuje pláže východního Středomoří, na kterých se množí karety obecné.

Záchrana pro naše moře

EU spolufinancovala 120 projektů a na ochranu našich moří a oceánů vynaložila 320 milionů euro.

Ochrana vzácných druhů

S financováním od EU Mezinárodní svaz ochrany přírody sestavil Evropský červený seznam ohrožených druhů v Evropě, aby bylo možné podniknout odpovídající kroky k jejich ochraně.

KDO JSOU DALŠÍ HRDINOVÉ CHRÁNÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?

Někteří mohou dokonce pocházet z vaší země.

Díky propojení EU zde existuje síť hrdinů mezi námi, kteří nás společně chrání před hrozbami souvisejícími se životním prostředím, znečištěním, vyhynutím ohrožených druhů a dalšími riziky. Seznamte se s hrdiny mezi námi, od ochranářů po celníky, od pracovníků dohlížejících na bezpečnost potravin po týmy reagující na povodně, a zjistěte, jak je EU ve vaší zemi podporuje.