EU PROTECTS > Vår miljö > Nödsignalen: Hur Europa samarbetade för att bekämpa skogsbränder i Italien

”Jag har aldrig sett en sådan katastrof.”

Luca Capasso

Under sommaren 2017 hotades den italienska staden Ottaviano av skogsbränder som rasade i bergen. De nationella räddningsstyrkorna hade fullt upp, så Italien bad EU att träda in och begära hjälp från andra europeiska länder. Inom några timmar kom Frankrike till undsättning, och planen åkte genast iväg för att rädda liv och hus.

Spela upp videon

Nödsignalen: Hur Europa samarbetade för att bekämpa skogsbränder i Italien

När skogsbränder hotade staden Ottaviano i juli 2017 bad de italienska myndigheterna EU om hjälp.

Fortsätt genom att rulla

EU Protects: Hur Europa gick samman för att bekämpa skogsbränder

Luca Capasso

Borgmästare i Ottaviano

Italien

”Situationen var mycket allvarlig. Den regionala civilförsvarstjänsten och brandkåren kunde inte nå branden nära Ottaviano, eftersom staden ligger i en dal. Våra plan var helt enkelt inte utrustade för en nödsituation av det slaget.” 

”Tack vare hjälpen från EU kom franska brandbekämpningsplan snabbt till undsättning.” 

 

 

 

 

 

 

 

”Utan hjälp från fransmännen skulle det inte ha gått att släcka bränderna.”

 – Luca Capasso

Paolo Vaccari

Myndigheten för civilskydd

Italien

”2017 var ett år med många skogsbränder, och i juli var det särdeles illa. Vi bestämde oss för att skicka en förfrågan till centrumet för samordning av katastrofberedskap i Bryssel. De samordnade insatserna och betalade kostnaden för att skicka hjälp till Italien.”

 

 

 

”Väderprognosen såg inte bra ut, så när skogsbränderna bredde ut sig bad vi om hjälp.” 

 – Paolo Vaccari

Michal Miadok

Slovak, centrumet för samordning av katastrofberedskap, Europeiska kommissionen

Belgien

”Jag och två andra dagofficerare jobbade när vi fick samtalet från Italien. Frankrike mobiliserade två brandbekämpningsplan av märket Canadair direkt.” 

”Detta är vad vi gör. Om en nödsituation uppstår någonstans i EU, t.ex. en skogsbrand eller en jordbävning, hjälper vi till. Vi larmar alla EU-länder direkt.”

 

 

 

 

”I nödsituationer behöver man hjälp. Det är det vi finns till för.” 

 – Michal Miadok

Lucia Luzietti

Copernicus katastrofhanteringstjänst

Italien

”Jag jobbar i Italien, men jag betraktar vårt karteringsteam som europeiskt. Jag ombads kartera de områden i södra Italien som härjades av skogsbränder.” 

”Vår satellit tog bilder av området, och de italienska myndigheterna hade kartor inom ett par timmar. Sedan fick brandmännen på plats informationen och visste exakt var de skulle koncentrera sina insatser.”

”Vi är på plats dygnet runt. Det är alltid någon här.”

 – Lucia Luzietti

Eric Guerin

Pilot, myndigheten för civil säkerhet

Frankrike

”När man kommer fram har man inte tid till något annat. Det är bara jobb. I juli 2017 flög jag en Canadair CL415 från min bas i Nîmes till Italien. Jag deltog i den franska styrkan, som bestod av två plan.” 

”Vi ägnade hela dagen åt att bekämpa bränderna i regionen, däribland staden Ottaviano.”

 

 

 

 

 

”Våra europeiska partner skulle ha hjälpt oss på samma sätt.”

 – Eric Guerin

Visste du detta?

Begära hjälp

När ett land behöver hjälp utifrån – som Italien i juli 2017 – kan det europeiska aviseringssystemet (den europeiska civilskyddsmekanismen) utlösas av de nationella myndigheterna i de aktuella områdena.

Nervcentrum

Mekanismens operativa center är centrumet för samordning av katastrofberedskap (ERCC), som tar emot önskemål om hjälp och garanterar snabba insatser.

17

Antalet gånger mekanismen aktiverades på grund av skogsbränder 2017. Portugal, Italien, Montenegro, Frankrike och Albanien fick hjälp vid tio tillfällen.

800 000 hektar

Landområdena som eldhärjades i Portugal, Italien och Spanien 2017.

222

Antalet kartor som Copernicus katastrofhanteringstjänst (EMS) framställde åt sex europeiska länder under sommaren 2017.

VILKA ÄR DE ANDRA HJÄLTARNA SOM HJÄLPER TILL VID KATASTROFER?

Några av dem kanske är från ditt land.

Det finns ett nätverk av lokala hjältar som knyts samman av EU. De samarbetar för att skydda oss mot katastrofer, kriminell aktivitet, effekterna av klimatförändringarna och annat. Från piloter till åklagare, från naturvårdare till tulltjänstemän: upptäck hur EU hjälper de lokala hjältarna i ditt land.