EU PROTECTS > Ár dTimpeallacht > An comhartha guaise: An tslí ar tháinig an Eoraip le chéile chun dóiteáin foraoise san Iodáil a chomhrac

“Ní fhaca mé a leithéid de thubaiste riamh.”

Luca Capasso

I samhradh na bliana 2017, bhí baile Iodálach Ottaviano faoi bhagairt ó dhóiteáin foraoiseacha a bhí ag réabadh thaobh na sléibhe. Bhí na seirbhísí náisiúnta thar a n-acmhainn, agus mar sin d'iarr an Iodáil ar an Aontas Eorpach gníomhú agus cabhair a iarraidh ar thíortha eile Eorpacha. Laistigh de chúpla uair an chloig, thug an Fhrainc freagairt ar an nglaoch agus d'imigh eitleáin chun na hIodáile chun daoine agus tithe a tharrtháil.

An físeán a sheinm

An comhartha guaise: An tslí ar tháinig an Eoraip le chéile chun dóiteáin foraoise san Iodáil a chomhrac

Nuair a bhagair dóiteáin foraoise ar bhaile Ottaviano i mí Iúil 2017, d'iarr údaráis Iodálacha cabhair ar an Aontas Eorpach.

Scrollaigh le leanúint ar aghaidh

EU Protects: An tslí ar tháinig an Eoraip le chéile chun dóiteáin foraoise a throid

Luca Capasso

Méara Ottaviano

An Iodáil

“Géarchéim a bhí ann. Níorbh fhéidir leis an tseirbhís réigiúnach cosanta sibhialta ná an bhriogáid dóiteáin dul fad leis an dóiteán gar do Ottaviano de bhrí go bhfuil sé suite i ngleann. Ní raibh an trealamh ceart ag na heitleáin againn chun aghaidh a thabhairt ar éigeandáil den sórt sin.” 

“A bhuí le cabhair an Aontais Eorpaigh, tháinig eitleáin comhraiceora dóiteáin ón bhFrainc i gcabhair orainn gan mhoill.” 

 

 

 

 

 

 

 

“Gan chabhair ó na húdaráis sa Fhrainc, níorbh fhéidir linn na dóiteáin a mhúchadh.”

 - Luca Capasso

Paolo Vaccari

Údarás um Chosaint Shibhialta

An Iodáil

“Drochbhliain ab ea 2017 do dhóiteáin foraoise, agus bhí mí Iúil ar na míonna ba mheasa. Shocraíomar iarratas a sheoladh chuig an Lárionad um Chomhordú Práinnfhreagartha sa Bhruiséil, a chomhordaigh an fhreagairt agus a chlúdaigh an costas a ghabh le cabhair a chur chun na hIodáile.”

 

 

 

“Bhíomar amhrasach faoin aimsir a bhí geallta. Mar sin de bhrí go raibh na dóiteáin foraoise ag dul i méid, d'iarramar cabhair.” 

 - Paolo Vaccari

Michal Miadok

Slóvaic, an Lárionad Comhordúcháin um Práinnfheagairt, an Coimisiún Eorpach

An Bheilg

“Bhí mé ar dhuine de thriúr oifigeach ar glao-dhualgas nuair a tháinig an glao isteach ón Iodáil. Rinne an Fhrainc dhá cheann d'eitleáin comhraiceora dóiteáin Canadair a shlógadh láithreach.” 

“Sin an rud a dhéanaimid. Má tá éigeandáil in áit ar bith san Aontas Eorpach, amhail dóiteán foraoise nó crith talún, táimid anseo chun cabhair a chur ar fáil. Seolaimid fógra láithreach chuig gach tír den Aontas Eorpach.”

 

 

 

 

“Má tá éigeandáil ann, is gá cabhair. Sin an fheidhm atá linn.” 

 - Michal Miadok

Lucia Luzietti

Seirbhís Bainistíochta Éigeandála Copernicus

An Iodáil

“Táim suite san Iodáil ach is dóigh liom gur fíorphobal Eorpach iad an fhoireann mapála. Iarradh orm na háiteanna i ndeisceart na hIodáile a bhí buailte ag dóiteáin foraoise a mhearmhapáil." 

"Ghabh an satailít againn pictiúir den áit agus bhí na mapaí ag na húdaráis Iodálacha laistigh de chúpla uair an chloig. Ansin cuireadh na sonraí chuig an bhfoireann comhraiceoirí dóiteáin ag láthair an dóiteáin agus bhí a fhios acu go cruinn cén háit ar chóir dóibh an iarracht is mó a dhéanamh.”

“Táimid ar glao-dhualgas gach lá den bhliain agus ní staonaimid den obair riamh.”

 - Lucia Luzietti

Eric Guerin

Píolóta, Údarás Slándála Sibhialta

An Fhrainc

“Nuair a shroicheann tú an láthair ní bhíonn an t-am rud ar bith eile seachas an obair a dhéanamh. I mí Iúil 2017, d'eitil mé Canadair CL415 ó mo bhunáit i Nîmes chun na hIodáile. Bhí mé páirteach i bhfreagairt na Fraince a raibh dhá eitleán i gceist ann.” 

“Chaitheamar an lá ar fad ag troid in aghaidh dóiteán sa réigiún, agus baile Ottaviano san áireamh.”

 

 

 

 

 

“Dhéanfadh ár gcomhpháirtithe Eorpacha amhlaidh ar ár son dá mba ghá.”

 - Eric Guerin

Arbh eol duit?

Cabhair a iarraidh

Nuair a bhíonn cabhair sheachtrach de dhíth ar thír – mar a tharla san Iodáil i mó Iúil 2017 – is féidir le húdaráis náisiúnta córas Eorpach foláirimh a thionscain (an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta) sna ceantair atá i dtrácht.

Croílár

Is é croí oibríochtúil an tSásra seo é an Lárionad Comhordúcháin Práinnfhreagartha (ERCC), ina bhfaightear iarratais ar chabhair agus ina gcinntítear go dtugtar mearfhreagairt.

17

An líon uaireanta a gníomhachtaíodh an Sásra maidir le dóiteáin foraoise in 2017. Cuireadh cúnamh ar fáil deich n-uaire don Phortaingéil, don Iodáil, do Mhontainéagró, don Fhrainc agus don Albáin.

800,000 heicteár

An t-achar comhiomlán talún a dódh i loscadh sléibhe in 2017 sa Phortaingéil, san Iodáil agus sa Spáinn.

222

Líon na mapaí a chuir seirbhís bainistíochta práinne Copernicus (EMS) ar fáil do shé cinn de thíortha Eorpacha le linn samhradh 2017.

CÉ hIAD NA LAOCHRA EILE A THUGANN FREAGAIRT AR THUBAISTÍ?

Is féidir gurb as do thír féin do chuid acu, fiú.

Tá líonra laochra áitiúla ann, arb é an tAontas Eorpach a nascann iad, a oibríonn le chéile chun muid a chosaint ar bhagairtí sláinte, táirgí neamhshábháilte, éifeachtaí an athraithe aeráide, agus tuilleadh. Faigh amach conas a thacaíonn an tAontas Eorpach le laochra áitiúla i do thír féin, ina measc píolótaí, ionchúisitheoirí, caomhantóirí agus oifigigh custam.