EU PROTECTS > Naše okolje > Pereče vprašanje: kako se EU pomaga bojevati proti smrtonosnemu onesnaževanju zraka na Poljskem

„S pomočjo sredstev EU smo stari grelnik na premog, ki onesnažuje okolje, zamenjali z novo in boljšo kurilno napravo.“

Grzegorz Horwacik

V EU zaradi onesnaženega zraka vsako leto umre približno 400 000 ljudi. Slaba kakovost zraka lahko povzroča pljučnega raka, kapi, srčne napade in akutne bolezni dihal pri otrocih. 

Malopoljsko vojvodstvo na Poljskem je skupaj z deli Češke in Slovaške eno od najbolj onesnaženih območij v Evropi. Onesnaževanje je še posebej hudo pozimi, ko ljudje svoje domove ogrevajo s kurjenjem premoga in včasih tudi odpadkov, pri čemer se v zrak sprošča smog, ki ogroža zdravje ljudi. 

Malopoljsko vojvodstvo na Poljskem se s pomočjo sheme financiranja EU bojuje proti onesnaževanju zraka iz gospodinjstev. Strokovnjaki za kakovost zraka in aktivisti zagotavljajo, da domovi prejmejo usmeritve in sredstva za zamenjavo zastarelih kurilnih naprav na premog s čistejšimi in stroškovno učinkovitejšimi ogrevalnimi sistemi. Doslej je bilo zamenjanih 27 000 kurilnih naprav. Ta regionalni prehod je velik korak pri obravnavanju ravni strupenega onesnaževanja na Poljskem in bi lahko bil zgled drugim območjem v Evropi, ki jih pesti hudo onesnaženje zraka.

Pereče vprašanje: kako se EU pomaga bojevati proti smrtonosnemu onesnaževanju zraka na Poljskem

Na jugu Poljske EU financira zamenjavo več kot 500 000 peči na premog, ki onesnažujejo zrak, v gospodinjstvih. Nove kurilne naprave, ki zmanjšujejo količino onesnaževal, ki ustvarjajo smog, so primer tega, kako EU pomaga pri izboljšanju kakovosti zraka po vsej Evropi.

Za nadaljevanje podrsnite

Anke Lükewille

Nemka, Evropska agencija za okolje

Danska

„Onesnaženost zraka morda ni vedno vidna, vendar nas lahko zaradi nje takoj začnejo peči oči ali srbeti grlo. Daljša izpostavljenost umazanemu zraku ima lahko dolgoročno resnejše učinke na zdravje, kot je dihalna odpoved ali celo srčni napad.“

„Zbiram informacije o različnih vrstah in vzrokih onesnaženosti zraka v vseh državah EU. Od leta 2000 so se emisije žveplovega dioksida, ki so zlasti posledica kurjenja premoga, na ravni EU zmanjšale za več kot 70 %. Znatno se je zmanjšala tudi prisotnost strupenih onesnaževal v zraku, ki ga dihamo, kot so majhni prašni delci. To je pomemben dosežek, vendar številni Evropejci še vedno živijo na zelo onesnaženih območjih.“

 

„Zagotoviti moramo spoštovanje standardov kakovosti zraka po vsej Evropi, da družinam ne bo treba živeti z onesnaženostjo.“

 – Anke Lükewille

Thomas Henrichs

Nemec, enota za čist zrak, Evropska komisija

Belgija

„Zdravje državljanov je glavna prednostna naloga EU. Evropski zakoni določajo mejne vrednosti za nevarna onesnaževala zraka in od držav EU zahtevajo, naj nadzorujejo onesnaževanje. To je še posebno pomembno v sektorjih, kot so proizvodnja električne energije, industrijska proizvodnja ali cestni prevoz.“

„Bili smo uspešni: v zadnjih dveh desetletjih so se emisije glavnih onesnaževal zraka zmanjšale. Vendar nas čaka še veliko dela, preden bomo zagotovili, da je naš zrak čist.“

„Skrbimo za učinkovitost zakonov EU o čistem zraku in financiramo pobude, ki izboljšujejo kakovost zraka v našem vsakdanjem življenju.“

 – Thomas Henrichs

Jiří Horák

Znanstvenik za emisije, Tehnična univerza v Ostravi.

Češka

„Pravim si ,Smokeman‘. Obiskujem šole, mesta in vasi v regiji Ostrava na Češkem. Potujem v svojem mobilnem laboratoriju za energijo, opremljenim s prenosno pečjo, v kateri kurim les, premog in odpadke. Tako ljudem v praksi pokažem, kakšne strupene hlape vdihavajo zaradi svojih starih grelnikov ali grelnikov, ki jih slabo upravljajo. Tu, v moji češki regiji, pa tudi na Poljskem in Slovaškem za program EU za zamenjavo kurilnih naprav ve vse več lastnikov domov, tako da bo prispeval k izboljšanju kakovosti zraka.“

„S podporo EU si v mestih in vaseh v srednji in vzhodni Evropi prizadevamo, da bi se znebili na tisoče starih kurilnih naprav.“

 – Jiří Horák

Tomasz Pietrusiak

Oddelek za okolje, urad predsednika Malopoljskega vojvodstva

Poljska

„V moji regiji onesnaževanje zraka letno povzroči za 3 milijarde PLN (približno 800 milijonov EUR) stroškov za zdravstvo. S sredstvi EU smo najeli 60 strokovnjakov in znanstvenikov s področja čistega zraka, da bi promovirali pobudo za zamenjavo kurilnih naprav v 55 občinah na Poljskem. Ti ,ekosvetovalci‘ obiskujejo šole, skupnosti in zdravstvene domove ter prebivalce spodbujajo, naj porabijo manj premoga in razmislijo o nadgradnji svojih kurilnih naprav na podlagi zamenjave s tistimi, ki manj škodujejo okolju. Upamo, da bomo v Malopoljskem vojvodstvu vse stare kurilne naprave zamenjali do leta 2023.“

„Svoje uspehe želimo deliti z drugimi regijami v Evropi, ki se spoprijemajo z zastarelimi ogrevalnimi sistemi, ki močno onesnažujejo okolje.“

 – Tomasz Pietrusiak

Grzegorz Horwacik

Malopoljsko vojvodstvo

Poljska

„Naša hiša je bila zgrajena v 50. letih prejšnjega stoletja. Pred zamenjavo kurilne naprave smo za njeno ogrevanje letno porabili do 11 ton premoga. Smog je bil zelo neprijeten, vendar nismo imeli denarja za zamenjavo ogrevalnega sistema. Zaradi sredstev EU smo dobili povrnjenih skoraj 2 000 EUR za novo kurilno napravo na plin. S tem je bilo pokritih približno pol stroškov. Pozitivno sporočilo se hitro širi. Dva soseda sta svojo kurilno napravo že zamenjala za novo na plin.“

„V moji regiji na Poljskem je zamenjanih vse več kurilnih naprav. Veselim se tega, da bom dihal precej čistejši zrak.“

 – Grzegorz Horwacik

Ali ste vedeli?

Zanesljive informacije

Indeks kakovosti zraka EU zagotavlja podatke o kakovosti zraka v EU v realnem času. Pozanimajte se, kako čist je vaš zrak: http://airindex.eea.europa.eu/..

Zadrževanje diha

Delci primarnih onesnaževal (običajno imenovani „delci“) so tako majhni, da jih je mogoče zlahka vdihniti. Ko vstopijo v pljuča, ti delci smoga in prahu predstavljajo resno tveganje za zdravje.

72 %

Delež delcev primarnih onesnaževal (PM10), ki jih povzročajo stare gospodinjske kurilne naprave na Poljskem. Viri teh onesnaževal v našem zraku niso le kurjenje premoga in drugih umazanih goriv, ki se uporabljajo v ogrevalnih in elektroenergetskih sistemih. Gre za izpušne pline iz avtomobilov, cestna dela, sežiganje v kmetijstvu in druge industrijske dejavnosti.

20 od 28

Število držav EU, v katerih so še vedno presežene mejne vrednosti onesnaževal EU.

20 milijard EUR

 Letni stroški onesnaženosti zraka v smislu zdravstva in izgubljenih delovnih dni po vsej EU.

4 000

Število postaj za spremljanje kakovosti zraka v Evropi.

KDO SO ŠE DRUGI HEROJI, KI VARUJEJO NAŠE ZDRAVJE?

Nekateri od njih morda prihajajo prav iz vaše države.

Mrežo lokalnih herojev povezuje EU, njeni člani pa nas skupaj pomagajo zaščiti pred onesnaževanjem, izgubo ogroženih vrst, skrajnimi temperaturami in drugim grožnjam. Odkrijte, kako EU podpira lokalne heroje v vaši državi – od strokovnjakov za okolje do reševalcev, od strokovnjakov za zdravje do socialnih delavcev.