EU PROTECTS > Mūsu vide > Aktuāls jautājums: kā Eiropas Savienība palīdz cīnīties pret letālas sekas izraisošo gaisa piesārņojumu Polijā

“Ar Eiropas Savienības atbalstu mēs nomainījām veco, piesārņojošo, ar oglēm kurināmo sildkatlu pret jaunu un uzlabotu apkures katlu.”

Grzegorz Horwacik

Eiropas Savienībā gaisa piesārņojums ik gadu izraisa aptuveni 400 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu. Slikta gaisa kvalitāte var izraisīt plaušu vēzi, insultu, sirdslēkmes un akūtas elpceļu slimības bērniem. 

Mazpolijas reģions Polijā kopā ar dažiem Čehijas un Slovākijas reģioniem ir viena no Eiropas piesārņotākajām teritorijām. Piesārņojums īpaši liels ir ziemā, kad cilvēki mājokļa apsildīšanai dedzina ogles un dažkārt arī atkritumus, izraisot smoga nonākšanu gaisā, kas apdraud iedzīvotāju veselību. 

Mazpolijas reģions Polijā cīnās pret gaisa piesārņojumu, izmantojot ES finansējumu, lai modernizētu apkures sistēmas mājsaimniecībās. Gaisa kvalitātes eksperti un aktīvisti nodrošina, ka mājsaimniecībām ir nepieciešamā informācija un līdzekļi, lai nomainītu novecojušos, ar oglēm kurināmos apkures katlus pret jaunām, videi draudzīgākām un rentablākām apkures sistēmām. Līdz šim ir nomainīti 27 000 apkures katlu. Šī reģiona mēroga pāreja ir nozīmīgs solis ceļā uz Polijas ievērojamā piesārņojuma līmeņa samazināšanu; tā vieš cerības citos Eiropas reģionos, kuri arī cīnās ar lielu gaisa piesārņojumu.

Aktuāls jautājums: kā Eiropas Savienība palīdz cīnīties pret letālas sekas izraisošo gaisa piesārņojumu Polijā

Eiropas Savienība finansē vairāk nekā 500 000 ar oglēm kurināmo krāšņu nomaiņu mājsaimniecībās Polijas dienvidos. Jaunie apkures katli, kas izdala mazāk smogu izraisošo piesārņotāju, ir viens no piemēriem tam, kā ES palīdz uzlabot gaisa kvalitāti Eiropā.

Ritiniet tālāk

Anke Lükewille

Vāciete, Eiropas Vides aģentūra

Dānija

“Gaisa piesārņojums ne vienmēr ir redzams, taču tas var mūs ietekmēt, izraisot acu sūrstēšanu vai rīkles niezēšanu. Ilgstoša saskare ar netīru gaisu var arī nopietnāk kaitēt veselībai ilgtermiņā, piemēram, izraisot elpošanas traucējumus vai pat sirdslēkmi.”

“Es vācu informāciju par dažādiem gaisa piesārņojuma veidiem un cēloņiem visās ES valstīs. Kopš 2000. gada sēra dioksīda emisijas, kas radās galvenokārt ogļu kurināšanas rezultātā, visā ES ir samazinājušās vairāk nekā par 70 %. Ievērojami samazinājusies arī toksisko piesārņojošo vielu, tādu kā sīku putekļu daļiņu, klātbūtne gaisā. Neraugoties uz šo nozīmīgo sasniegumu, daudzi eiropieši joprojām dzīvo ļoti piesārņotās teritorijās.”

 

“Mums ir jānodrošina, ka visā Eiropā tiek ievēroti gaisa kvalitātes standarti, lai ģimenes varētu dzīvot tīrā vidē.”

  - Anke Lükewille

Thomas Henrichs

Vācietis, Gaisa kvalitātes nodaļa, Eiropas Komisija

Beļģija

“Pilsoņu veselība ir viena no ES galvenajām prioritātēm. Eiropas Savienības tiesību aktos ir noteikti ierobežojumi bīstamiem gaisa piesārņotājiem un prasība ES valstīm kontrolēt piesārņojumu. Tas ir īpaši svarīgi tādās nozarēs kā elektroenerģijas ražošana, rūpnieciskā ražošana un autotransports.”

“Mūsu sasniegums — pēdējās divās desmitgadēs galveno gaisa piesārņotāju emisijas ir mazinājušās. Tomēr vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu, ka gaiss ir tīrs.”

“Mēs pārliecināmies, ka tiek ievēroti ES noteikumi, lai nodrošinātu tīru gaisu, un mēs finansējam iniciatīvas, kas uzlabo gaisa kvalitāti.”

  - Thomas Henrichs

Jiří Horák

Emisiju jautājumos specializējies zinātnieks, Ostravas Tehniskā Universitāte

Čehija

“Es sevi dēvēju par “Dūmuvīru”. Es ciemojos Ostravas reģiona (Čehija) skolās, pilsētās un ciemos. Es ceļoju savā mobilajā energolaboratorijā, kas aprīkota ar pārnēsājamu krāsni, kuru es izmantoju, lai dedzinātu malku, ogles un atkritumus. Šādi var cilvēkiem praktiski parādīt, kādus toksiskus dūmus viņiem nākas elpot, kad tiek lietotas novecojušas vai slikti funkcionējošas apkures sistēmas. Manā reģionā Čehijā, tāpat kā Polijā un Slovākijā, ES apkures katlu nomaiņas programma sasniedz arvien vairāk mājsaimniecību un līdz ar to palīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti.”

“Ar ES atbalstu mēs Centrāleiropas un Austrumeiropas pilsētās un ciemos strādājam, lai atbrīvotos no tūkstošiem vecu apkures katlu.”

  - Jiří Horák

Tomasz Pietrusiak

Vides departaments, Mazpolijas reģiona priekšsēdētāja birojs

Polija

“Tiek lēsts, ka manā reģionā saistībā ar gaisa piesārņojumu radušās veselības aprūpes izmaksas gadā ir 3 miljardi Polijas zlotu (apmēram 800 miljoni eiro). Pateicoties ES finansējumam, mēs esam noalgojuši 60 ekspertus un zinātniekus, kas strādā ar gaisa piesārņojuma jautājumiem, lai šie eksperti un zinātnieki 55 Polijas pašvaldībās popularizētu apkures katlu nomaiņas programmu. Šie “ekokonsultanti” dodas uz skolām, sabiedriskajiem centriem un medicīnas centriem, lai mudinātu iedzīvotājus dedzināt mazāk ogļu un apsvērt esošo apkures katlu nomaiņu pret videi draudzīgākiem apkures katliem. Mēs ceram, ka līdz 2023. gadam mums Mazpolijas reģiona mājsaimniecībās būs izdevies nomainīt visus vecos apkures katlus .”

“Mēs vēlamies ar mūsu panākumiem iepazīstināt citus reģionus Eiropā, kuriem arī ir aktuālas problēmas, ko rada novecojušas, pamatīgu piesārņojumu radošas apkures sistēmas.”

  - Tomasz Pietrusiak

Grzegorz Horwacik

Mazpolijas reģions

Polija

“Mūsu māja ir celta 1950. gadā. Pirms apkures katla nomaiņas mēs sadedzinājām līdz pat 11 tonnām ogļu gadā, lai to apsildītu. Smogs bija ļoti traucējošs, taču mums nebija naudas apkures sistēmas nomaiņai. Pateicoties ES fondiem, mēs saņēmām izdevumu atmaksu gandrīz 2000 eiro apmērā, lai varētu uzstādīt ar gāzi darbināmu apkures katlu. Šī nauda sedza aptuveni pusi no izmaksām. Labā ziņa izplatās ātri. Tagad arī divi no mūsu kaimiņiem jau ir nomainījuši veco apkures sistēmu pret jaunu gāzes apkures katlu.”

“Pašlaik manā reģionā Polijā arvien vairāk veco apkures katlu tiek nomainīti pret jauniem. Tāpēc mums ir cerības elpot daudz tīrāku gaisu.”

- Grzegorz Horwacik

Vai zinājāt?

Atjaunināta informācija par gaisa kvalitāti

Eiropas gaisa kvalitātes indekss nodrošina datus par gaisa kvalitāti Eiropas Savienībā reāllaikā. Uzziniet, cik tīrs šobrīd ir gaiss jūsu valstī: http://airindex.eea.europa.eu/.

Izelpu gaidot

Primārās piesārņojošās daļiņas (sauktas arī par “cietajām daļiņām jeb daļiņām”) ir tik mazas, ka tās var viegli ieelpot. Nonākot plaušās, šīs smoga un putekļu daļiņas rada nopietnu veselības apdraudējumu.

72 %

Tik daudz cieto daļiņu (PM10) procentuāli rada veci apkures katli Polijā. Šie piesārņotāji nonāk gaisā ne tikai no apkures un elektroapgādes sistēmām, kuras darbina ar oglēm un citu netīru kurināmo. Tie nāk arī no auto izplūdes gāzēm, ceļu būves darbiem, dedzināšanas lauksaimniecībā un citām rūpnieciskām darbībām.

20 no 28

Dalībvalstis, kas joprojām pārsniedz ES noteiktās piesārņojošo vielu robežvērtības.

20 miljardi eiro

Gaisa piesārņojuma radītās gada izmaksas saistībā ar veselības aprūpi un zaudētām darbdienām visā ES.

4000

Gaisa kvalitātes pārraudzības staciju skaits Eiropā.

IEPAZĪSTIET NESAVTĪGĀS PERSONAS, KAS AIZSARGĀ MŪSU VESELĪBU!

Šīs personas, iespējams, dzīvo jums līdzās.

Ar Eiropas Savienības atbalstu darbojas tīkls, kurā pašaizliedzīgas personas sadarbojas, lai pasargātu iedzīvotājus no piesārņojuma, apdraudētās sugas — no izzušanas, novērstu ekstremālas temperatūras un citādi uzlabotu mūsu ikdienu. Uzziniet, kā Eiropas Savienība atbalsta vietējos varoņus jūsu valstī. Tie var būt vides eksperti, ārkārtas palīdzības sniedzēji, veselības speciālisti, sociālie darbinieki un citi pašaizliedzīgi cilvēki.