EU PROTECTS > Vores miljø > Et brændende emne: Sådan hjælper EU med at bekæmpe den dødbringende luftforurening i Polen

"Ved hjælp af EU-støtte udskiftede vi vores gamle og forurenende kulfyr med et nyt fyr."

Grzegorz Horwacik

I EU er luftforureningen skyld i ca. 400.000 for tidlige dødsfald hvert år. Dårlig luftkvalitet kan føre til lungekræft, slagtilfælde, hjerteanfald og akutte luftvejssygdomme hos børn. 

Den polske region Małopolska er sammen med dele af Tjekkiet og Slovakiet et af Europas mest forurenede områder. Forureningen er særligt slem om vinteren, hvor folk for at opvarme deres boliger fyrer med kul og nogle gange også affald. Det udleder smog, der er en trussel mod menneskers helbred. 

Ved hjælp af et EU-finansieringsprogram bekæmper den polske region Małopolska luftforureningen indefra – i de enkelte boliger. Luftkvalitetseksperter og -aktivister sørger for, at folk får den vejledning og de tilskud, der skal til for at udskifte de forældede kulfyr med renere og omkostningseffektive varmesystemer. Indtil videre er 27.000 fyr blevet udskiftet. Denne omstilling i hele regionen er et stort skridt i retning af at nedbringe Polens meget høje forureningsniveau. Og den lover godt for andre områder i Europa, der kæmper mod alvorlig luftforurening.

Et brændende emne: Sådan hjælper EU med at bekæmpe den dødbringende luftforurening i Polen

I det sydlige Polen finansierer EU udskiftningen af mere end 500.000 forurenende kulfyr i private hjem. De nye fyr udleder færre smog-dannende stoffer og er bare ét eksempel på, hvordan EU hjælper med at forbedre luftkvaliteten i hele Europa.

Scroll for at fortsætte

Anke Lükewille

Tysk, Det Europæiske Miljøagentur

Danmark

"Luftforurening er måske ikke altid synlig, men kan påvirke os her og nu med sviende øjne og ubehag i halsen. Hvis man udsættes for forurenet luft i længere tid, kan det få alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser på lang sigt, f.eks. åndedrætsvigt eller hjerteanfald."

"Jeg indsamler oplysninger om forskellige typer luftforurening og årsagerne til dem i alle EU-lande. Siden 2000 er svovldioxidudledningen, primært fra kulforbrænding, faldet med mere end 70 % på EU-plan. Tilstedeværelsen af giftige forurenende stoffer i den luft, vi indånder, f.eks. små støvpartikler, er også faldet betydeligt. Dette er en stor bedrift, men mange europæere lever stadig i stærkt forurenede områder."

 

"Vi er nødt til at sikre, at luftkvalitetsstandarderne respekteres i hele Europa, så børnefamilier ikke behøver at leve med forurening."

  – Anke Lükewille

Thomas Henrichs

Tysk, Europa-Kommissionens luftkvalitetskontor

Belgien

"Borgernes sundhed er en topprioritet for EU. EU's lovgivning sætter øvre grænser for farlige, luftforurenende stoffer og pålægger EU-landene at overvåge forureningen. Disse grænser er især vigtige inden for elproduktion, industriproduktion og vejtransport."

"Vores indsats har været vellykket: I løbet af de seneste 2 årtier er udledningerne af de vigtigste luftforurenende stoffer faldet. Men vi har stadig et stykke vej igen, før vores luft er ren."

"Vi sørger for, at EU's lovgivning om ren luft fungerer, og vi finansierer initiativer, der forbedrer luftkvaliteten for alle mennesker."

  – Thomas Henrichs

Jiří Horák

Emissionsforsker ved Ostravas tekniske universitet

Tjekkiet

"Jeg kalder mig selv "SMOKEMAN". Jeg besøger skoler, byer og landsbyer i Ostrava-regionen. Jeg rejser rundt med mit mobile energilaboratorium, der har et bærbart fyr, som jeg bruger til at brænde træ, kul og affald i. På den måde kan jeg helt konkret vise folk de giftige dampe, de indånder på grund af deres gamle eller dårligt fungerende varmeanlæg. Her i min del af Tjekkiet lykkes det – ligesom i Polen og Slovakiet – EU's fyrudskiftningsprogram at nå ud til flere og flere boligejere, og det vil efterhånden bidrage til en forbedret luftkvalitet."

"Med støtte fra EU arbejder vi i mange byer og landsbyer i Central- og Østeuropa med at slippe af med tusindvis af gamle fyr."

  – Jiří Horák

Tomasz Pietrusiak

Afdelingen for miljø, regionalrådsformandens kontor i Małopolska

Polen

"I min region medfører luftforureningen ca. 800 mio. euro om året i sundhedsudgifter. Med støtte fra EU har vi hyret 60 eksperter i ren luft og en række forskere, der skal fremme udskiftningen af fyr i 55 polske kommuner. Disse miljørådgivere besøger skoler, medborgerhuse og lægecentre og motiverer her folk til at fyre mindre med kul og overveje at udskifte deres fyr med mere miljøvenlige modeller. Det er vores mål at få udskiftet alle gamle fyr i Małopolska-regionen inden 2023."

"Vi vil gerne fortælle om vores succes til andre europæiske regioner, der har forældede og stærkt forurenende opvarmningssystemer."

  – Tomasz Pietrusiak

Grzegorz Horwacik

Małopolska-regionen

Polen

"Vores hus blev bygget i 1950'erne. Inden vi udskiftede vores fyr, brugte vi op til 11 ton kul om året på at opvarme vores hus. Smoggen var ekstremt generende, men vi havde ikke penge til at købe et nyt fyr. Takket være EU-tilskud fik vi refunderet næsten 2.000 euro af udgiften til vores nye gasfyr. Det var ca. 50 % af prisen. Den gode nyhed spreder sig hurtigt. To af vores naboer har allerede købt nyt gasfyr."

"I min region i Polen bliver der nu udskiftet flere og flere fyr. Jeg glæder mig til at indånde meget renere luft."

 – Grzegorz Horwacik

Vidste du det?

Løbende luftopdatering

EU's luftkvalitetsindeks leverer data om luftkvaliteten i hele EU i realtid. Find ud af, hvor ren den luft er, som du indånder lige nu: http://airindex.eea.europa.eu/.

Hold vejret

Forurenende primærpartikler (eller bare partikler) er så små, at de let kan indåndes. Når de er kommet ind i lungerne, udgør disse smog- og støvpartikler en alvorlig helbredsrisiko.

72 %

Dette er procentdelen af partikler (PM10) i luften, som stammer fra gamle fyr i privatboliger i Polen. Kilden til denne luftforurening er ikke kun kul og andre urene brændsler, der bruges i varme- og elektricitetsanlæg. Det er også udstødning fra biler, vejarbejde, afbrænding af marker og forskellige industrielle aktiviteter.

20 ud af 28

Dette er antallet af EU-lande, der stadig overskrider EU's grænseværdier for luftforurening.

20 mia. euro

Dette beløb er luftforureningens årlige omkostninger i form af sundhedsydelser og tabte arbejdsdage i hele EU.

4.000

Dette er antallet af målestationer til overvågning af luftkvaliteten i Europa.

HVEM ER DE ANDRE HELTE, DER BESKYTTER VORES HELBRED?

Nogle af dem kommer måske fra dit land.

EU har startet et netværk af lokale helte, der samarbejder om at bekæmpe forurening, beskytte truede arter, beskytte os mod ekstreme temperaturer osv. Find ud af, hvordan EU hjælper disse miljøeksperter, beredskabsfolk, sundhedsspecialister, socialarbejdere og andre lokale helte i dit land.