EU PROTECTS > Нашата околна среда > Горещ проблем — как ЕС помага в борбата със смъртоносното замърсяване на въздуха в Полша

„Благодарение на финансирането от ЕС сменихме старата, замърсяваща печка на въглища с нов и подобрен котел.“

Grzegorz Horwacik

Замърсяването на въздуха в ЕС е причина за около 400 000 случая на преждевременна смърт всяка година. Лошото качество на въздуха може да доведе до рак на белия дроб, инсулти, инфаркти и остри респираторни заболявания при децата. 

Малополското войводство в Полша, заедно с части от Чехия и Словакия, съставляват една от най-замърсените области в Европа. Замърсяването е особено високо през зимата, когато, за да отопляват домовете си, хора горят въглища, а понякога и отпадъци, което води до отделянето в атмосферата на опасен за здравето на хората смог. 

Чрез финансирана от ЕС схема Малополското войводство се бори срещу замърсяването на въздуха на равнище домакинства. Експерти по качеството на въздуха и активисти гарантират, че домакинствата разполагат с необходимите насоки и средства, за да подменят остарелите си котли на въглища с по-чисти, икономически ефективни отоплителни системи. До момента са заменени 27 000 котли. Този преход на регионално равнище е голяма стъпка в борбата за преодоляване на токсичните нива на замърсяване в Полша, както и обещаващ пример за други области на Европа, които се борят със сериозно замърсяване на въздуха.

Горещ проблем — как ЕС помага в борбата със смъртоносното замърсяване на въздуха в Полша

В южна Полша ЕС финансира подмяната на над 500 000 замърсяващи печки на въглища в домакинствата. Новите котли, чрез които намалява отделянето на създаващи смог замърсители, са един от примерите за това как ЕС допринася за подобряване на качеството на въздуха в Европа.

Плъзнете, за да продължите

Anke Lükewille

Германка, Европейска агенция за околна среда

Дания

„Замърсяването на въздуха може невинаги да е видимо, но може веднага да го усетим като смъдене в очите или дразнещо гърло. Продължителното излагане на замърсен въздух може да има по-сериозни последици за здравето в дългосрочен план, като може да причини например дихателна недостатъчност или дори инфаркт.“

„Събирам информация относно различните видове замърсяване на въздуха и причините за него във всички държави от ЕС. От 2000 г. насам емисиите на серен диоксид, основно от изгарянето на въглища, са намалели с повече от 70 % в целия Съюз. Наличието на токсични замърсители във въздуха, който дишаме, като например малки прахови частици, също е намаляло значително. Макар това да е значително постижение, много европейци все още живеят в райони със силно замърсен въздух.“

 

„Трябва да гарантираме, че стандартите за качество на въздуха се спазват в цяла Европа, за да няма семейства, които са принудени да живеят със замърсяването.“

 - Anke Lükewille

Thomas Henrichs

Германец, отдел за качество на въздуха, Европейска комисия

Белгия

„Здравето на гражданите е основен приоритет на ЕС. Европейските закони определят ограничения за опасни замърсители на въздуха и задължават страните от ЕС да контролират замърсяването. Това е особено важно в сектори като производството на електроенергия, промишленото производство или автомобилния транспорт.“

„Постигаме успех — през последните 2 десетилетия емисиите на основните замърсители на въздуха спаднаха. Въпреки това са необходими още действия за гарантиране на чистотата на нашия въздух.“

„Ние гарантираме, че законите на ЕС за чист въздух действат и финансираме инициативи, които допринасят за подобряване на качеството на въздуха в нашето ежедневие.“

 - Thomas Henrichs

Jiří Horák

Специалист по емисиите, Технически университет на Острава

Чехия

„Наричам се Smokeman. Посещавам училища, градове и села в региона Острава в Чехия. Пътувам в мобилната си енергийна лаборатория, оборудвана с преносима печка, която използвам за изгаряне на дърва, въглища и отпадъци. Така показвам на практика на хората токсичния пушек, който вдишват, заради своите стари или неизправни отоплителни уреди. Тук, в моя регион на Чехия, както и в Полша и Словакия, програмата на ЕС за подмяна на отоплителни котли достига до все повече и повече собственици на домове и съответно ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха.“

„С подкрепата на ЕС работим в градове и села в Централна и Източна Европа, за да се отървем от хиляди стари отоплителни котли.“

 - Jiří Horák

Tomasz Pietrusiak

Отдел „Околна среда“, Кабинет на маршала на Малополското войводство

Полша

„В моя регион замърсяването на въздуха струва 3 млрд. полски злоти (около 800 млн. евро) годишно във вид на разходи за здравеопазване. С помощта на финансирането от ЕС наехме 60 експерти по чист въздух и учени, които да популяризират инициативата за подмяна на котлите в 55 общини в Полша. Тези екоконсултанти посещават училища, обществени и медицински центрове, за да убеждават все повече граждани да горят по-малко въглища и да обмислят подмяната на своите котли с такива, които са по-малко вредни за околната среда. Надяваме се до 2023 г. да заменим всички стари котли в Малополското войводство.“

„Искаме да споделим нашите постижения с други региони в Европа, в които има остарели, силно замърсяващи отоплителни системи.“

 - Tomasz Pietrusiak

Grzegorz Horwacik

Малополско войводство

Полша

„Къщата ни е построена през 50-те години на XX век. Преди да заменим котела, изгаряхме до 11 тона въглища годишно за отопление на къщата. Смогът бе изключително дразнещ, но не разполагахме със средства, за да заменим нашата отоплителна система. Благодарение на финансиране от ЕС ни бяха възстановени почти 2000 евро за нов газов котел. Това покри около 50 % от разходите. Добрите новини се разпространяват бързо. Двама съседи също вече си инсталираха нови газови котли.“

„Днес в моя регион на Полша все повече и повече хора подменят своите котли. Очаквам с нетърпение да дишам много по-чист въздух.“

 - Grzegorz Horwacik

Знаете ли?

Актуално състояние на въздуха

Индексът за качеството на въздуха на ЕС предоставя данни в реално време за качеството на въздуха в целия ЕС. Вижте колко чист е въздухът при вас сега: http://airindex.eea.europa.eu/.

С дъх на прах

Първичните замърсяващи частици (известни като „прахови частици“) са толкова малки, че лесно могат да бъдат вдишани. След като веднъж влязат в белите дробове, тези прахови частици пораждат сериозни рискове за здравето.

72%

Процентът на първични замърсяващи частици (PM10) в резултат от използването на стари котли в домакинствата в Полша. Източник на тези замърсители във въздуха не е само горенето на въглища и други мръсни горива, използвани за системите за отопление и електроенергия. Причина за тях са и автомобилните газове, ремонтите по пътя, изгарянето на селскостопански площи и други промишлени дейности.

20 от общо 28

Броят на държавите от ЕС, които все още надвишават пределните стойности за замърсителите.

20 милиарда евро

Годишните загуби, причинени от замърсяването на въздуха в ЕС, изчислени въз основа на разходите за здравеопазване и изгубените работни дни.

4000

Броят на станциите за наблюдение на качеството на въздуха в Европа.

КОИ СА ДРУГИТЕ ГЕРОИ, КОИТО ОПАЗВАТ НАШЕТО ЗДРАВЕ?

Някои от тях може дори да са от вашата държава.

ЕС създаде мрежа от местни герои, които работят заедно, за да ни помагат в борбата със замърсяването, за опазването на застрашени видове, при екстремни температури и други. От експерти по околната среда до служители за спешна помощ, здравни специалисти и социални работници — научете как ЕС подкрепя местните герои във вашата страна.