EU PROTECTS > HJÄLTARNA FINNS NÄRMARE ÄN DU TROR

HJÄLTARNA FINNS NÄRMARE ÄN DU TROR

Det finns lokala hjältar överallt. I alla samhällen, i alla regioner, i alla länder i EU. Deras insatser har mycket stor inverkan. Det är EU som gör det möjligt för dessa hjältar att tillsammans ta sig an problem som spiller ut över nationsgränserna, oavsett om det rör sig om organiserad brottslighet eller klimatförändringar.

Tillsammans utgör de ett enormt nätverk av människor som tar ansvar för att skydda Europa. Se vilka de är och vad de gör genom att läsa mer om de lokala hjältarna i ditt land.