EU PROTECTS > VAROŅI IR TUVĀK, NEKĀ ŠĶIET

VAROŅI IR TUVĀK, NEKĀ ŠĶIET

Vietējie varoņi ir atrodami visur. Katrā sabiedrībā, katrā reģionā un katrā ES valstī, un viņu sniegtajam ieguldījumam ir liela ietekme. ES nodrošina iespēju šiem varoņiem apvienoties, lai risinātu problēmas, kas sniedzas pāri robežām, piemēram, organizēto noziedzību un klimata pārmaiņas.

Viņi visi kopā veido plašu tīklu, kurā piedalās par Eiropas drošību atbildīgi cilvēki. Uzziniet, kas viņi ir un ko dara, lasot tālāk par savas valsts vietējiem varoņiem.*

 

*Lūdzam ņemt vērā, ka kopš kampaņas sākuma daži no varoņiem var būt atstājuši darbu konkrētajā organizācijā vai mainījuši ieņemamo amatu.