EU PROTECTS > Česko

Česko

Víte, že EU spojuje lidi, kteří bez ohledu na hranice spolupracují s cílem chránit vás a miliony dalších občanů? Ať se chystají na okamžitý zásah na místě krizové situace, podílí se na výzkumu léčby záhadného onemocnění, nebo se snaží o zlepšení životního prostředí ve vaší oblasti, díky společnému úsilí těchto obyčejných hrdinů je Evropa lepším místem k životu.    

Díky koordinaci ze strany EU chrání vaše domovy, přátele, rodiny i zaměstnání, a toto jsou jejich příběhy.

 

Pokračujte posunutím níže

Jiří Horák

odborník na emise, Technická univerzita Ostrava

Česká republika

Jiří je vědec. Působí jako odborník na problematiku emisí na Technické univerzitě v Ostravě. Jenže kromě toho je ještě „SMOKEMAN“, superhrdina, který objíždí školy, města a vesnice a ukazuje místním občanům, jak správně topit. Spálí dřevo a odpad a v reálné čase testuje kouř. Tak zjistí, jak lidé používají svá topná zařízení, a případně poradí, co je třeba dělat jinak. Dále vysvětluje, jak mohou lidé získat finanční prostředky EU na modernizaci svých kotlů, aby byly ekologičtější.

Kristina Gutteková

Česká republika, obchodní oddělení, Evropská komise

Belgie

Kristina má na starosti vyřizování jednotlivých případů na Generálním ředitelství pro obchod v Evropské komisi v Belgii. Jako zkušený vyšetřovatel řešila tento případ, který vedl k uvalení cla na velmi levné keramické dlaždice dovážené z Číny. Toto clo ochránilo evropský průmysl s keramikou. Součástí vyšetřování byla i komunikace se společnostmi vyrábějícími keramické výrobky ve Španělsku, Itálii a Portugalsku s cílem vypočítat škody způsobené dumpingovými cenami.

Zuzana Thürlová

Sdružení Jurta

Česko

Zuzana před více než 20 lety založila sdružení Jurta, aby pomohla nejchudším lidem najít zaměstnání a umožnila jim postarat se o sebe. „Pracujeme s lidmi z velmi obtížného prostředí. Nikdy se nesetkali s někým, kdo by jim chtěl pomoci. Musíme si proto nejdřív získat jejich důvěru a pomoci jim nastavit si denní režim.“ Zuzana se specializuje na opětovné začleňování lidí do společnosti.

Kryštof Kruliš

Spotřebitelské fórum

Česko

Kryštof je předseda správní rady Spotřebitelského fóra. Zaměřuje se na podporu spolupráce spotřebitelských organizací a jejich projektů, které se soustředí na zvýšení informovanosti spotřebitelů o kvalitě zboží a služeb či na ochranu zájmů zákazníků – zejména v oblastech, jako jsou maloobchod, realitní trh, finanční služby či e-commerce a sdílená ekonomika. Propojuje organizace z České republiky, jednotlivce i zahraniční instituce a poskytuje konzultace evropským orgánům na téma legislativní ochrany spotřebitelů a řešení spotřebitelských záležitostí v rámci Evropské unie. Spotřebitelské fórum také spolupracuje se spotřebitelskými organizacemi v jiných státech EU. 

Vladimír Vlček

krajský ředitel HZS Moravskoslezského kraje

Česko

Vladimír má téměř 34letou zkušenost s prací v hasičském záchranném sboru. Angažoval se při ničivých záplavách v roce 2007, při různých železničních nehodách a požárech. Od roku 1995 zastupuje české hasiče ve Federaci Asociací hasičských důstojníků Evropské unie. Vladimír působil jako projektový manažer nebo vedoucí týmu v různých iniciativách Evropské Unie a vedl mezinárodní mise v rámci týmů EU pro civilní ochranu do Japonska a Jordánska. Díky mechanismu civilní ochrany Unie, který umožňuje zemím EU koordinovat pomoc při katastrofách, přispěl k ochraně občanů uvnitř i mimo Evropskou unii.

Ondřej Tichota

Evropské spotřebitelské centrum

Česko

Ondřej je zástupcem ředitelky Evropského spotřebitelského centra Česko – člena sítě spotřebitelských center v Evropské unii, Norsku a na Islandu. Má na starosti komunikaci a vnější vztahy, ale také poskytuje spotřebitelům důležité informace týkající se jejich práv na jednotném trhu a pomáhá řešit přeshraniční spory mezi zákazníky a maloobchodníky nebo poskytovateli služeb. Síť Evropských spotřebitelských center je financována Evropskou komisí a zúčastněnými státy a pomáhá posilovat důvěru spotřebitelů při nakupování v EU.