SPOZNAJTE EVROPSKE HEROJE VSAKDANA

Na tisoče posameznikov iz različnih evropskih držav sodeluje z namenom, da bi zaščitili vas in vašo družino. V tem ne iščejo priznanja, ampak preprosto le opravljajo svoje delo. 

EU vsak dan podpira in povezuje te ljudi in jim pomaga pri čezmejnem sodelovanju z namenom, da bi bili vsi bolj varni. Spoznajte heroje vsakdana.

Naše okolje

Kakšen svet si želite za svoje otroke?

Naša dejanja močno vplivajo na naš planet. Vendar EU narekuje tempo sprejemanja ukrepov na mednarodni ravni, s katerimi se želimo boriti proti negativnim posledicam podnebnih sprememb, zaščititi ogrožene vrste, ohraniti gozdove in zmanjšati onesnaževanje zraka in vode. Skupaj lahko veliko naredimo za varovanje okolja, vendar EU tudi dejavno podpira heroje vsakdana, ki skrbijo za naš planet. Spoznajte heroje, ki Evropejce ščitijo pred nevarnostmi, ki na nas prežijo že danes ali pa bodo morda v prihodnosti. 

Ohranjanje naravnega sveta

Reševanje jesetrov: Kako EU varuje naravo in podpira lokalno prebivalstvo v donavski regiji

Populacija jesetrov v Donavi v zadnjih 50 letih upada. Izguba teh starodavnih rib bi imela resne posledice tako za zdravje reke kot za ribiške skupnosti na območju Donave. Spoznajte vsakodnevne heroje, ki s svojim delom pomagajo varovati naravno okolje jesetrov, živali in skupnosti, ki so od njih odvisne.

Več informacij

Naša družba

Kako lahko zavarujemo skupnosti, ki smo jih oblikovali?

Preberite, kako EU omogoča herojem vsakdana, da ščitijo stvari, ki so vam najpomembnejše – vse od zagotavljanja podpore podjetjem, ki trdo delajo, v vaši okolici do varovanja vaših življenjskih prihrankov in zagotavljanja plačila pravičnega deleža davkov v velikih podjetjih, s katerimi se omilijo različni negativni učinki globalizacije.

Boj proti revščini

Postavljanje temeljev: Kako EU pomaga prekiniti začarani krog revščine

Brezposelnost, podhranjenost, brezdomstvo – revščina na različne načine vpliva na številne družine in generacije. EU z lokalnim delovanjem krepi delo nacionalnih služb, socialnih delavcev in prostovoljcev za spopadanje z revščino in socialno izključenostjo po vsej Evropi.

Raziščite zgodbo

HEROJI V NAŠI OKOLICI

Ali poznate lokalne heroje vsakdana?

Veliko ljudi se ne zaveda vpliva, ki ga imajo – so pač člani skupnosti kot vsi ostali. Vendar pa v svojih službah odigrajo ključno vlogo pri zaščiti soseske.
  
To so lokalni heroji in ravno zaradi njih smo lahko varni pred nevarnostmi.