Naše životné prostredie

Aký svet chcete zaistiť svojim deťom?

Naše správanie závažne ovplyvňuje celú planétu. EÚ však udáva tempo medzinárodnej spolupráce zameranej na klimatické zmeny, ochranu ohrozených druhov, záchranu lesov a zníženie znečistenia vzduchu a vody. Spoločne sa môžeme zapojiť do ochrany životného prostredia. EÚ však podniká aj hmatateľné kroky na podporu obyčajných hrdinov, ktorí bojujú za našu prírodu. Zoznámte sa s hrdinami, ktorí chránia Európanov ako pred súčasnými hrozbami, tak aj pred budúcimi rizikami.

Obrana proti katastrofe

Čeliť búrke: Ako EÚ podporila Írsko v boji proti povodniam

V zime v rokoch 2015 – 2016 postihli Írsko najhoršie povodne za posledné desaťročia. Série búrok s prudkým dažďom zasiahli západ, juh a vnútrozemie krajiny. Zistite, ako služby včasného varovania a monitorovania pomohli Írsku bojovať proti rozsiahlym povodniam a zachovať bezpečia pre ľudí.

Ďalšie informácie

Naša spoločnosť

Ako môžeme ochrániť komunity, ktoré sme vybudovali?

Od podpory usilovne pracujúcich spoločností vo vašom okolí po ochranu vašich životných úspor, od kontroly toho, či veľké spoločnosti platia spravodlivé dane až po boj s inými negatívnymi dôsledkami globalizácie – zistite, ako EÚ podporuje obyčajných hrdinov, ktorí chránia veci, na ktorých nám najviac záleží.

Boj proti chudobe

Vymanenie sa z energetickej chudoby: Ako dbá EÚ na to, aby rodiny nezostali v chlade

V rámci EÚ mnohé rodiny zápasia s nákladmi na energiu. Niektoré nedokážu primerane vykúriť svoje domovy, čo má vplyv na ich zdravie, pohodu a schopnosť pracovať. EÚ financuje projekty, ktoré pomáhajú bojovať proti energetickej chudobe, ako to okúsila jedna rodina v Litve.

Zoznámte sa s príbehom

HRDINOVIA ZO SUSEDSTVA

Poznáte svojich miestnych hrdinov?

Mnohí ľudia si neuvedomujú svoj vplyv – sú predsa rovnakou súčasťou komunity ako všetci ostatní. Na svojej pozícii však zohrávajú dôležitú úlohu pre ochrane svojho okolia.
  
Sú to miestni hrdinovia a vďaka ich práci môžeme ďalej žiť v bezpečí.