Naše životné prostredie

Aký svet chcete zaistiť svojim deťom?

Naše správanie závažne ovplyvňuje celú planétu. EÚ však udáva tempo medzinárodnej spolupráce zameranej na klimatické zmeny, ochranu ohrozených druhov, záchranu lesov a zníženie znečistenia vzduchu a vody. Spoločne sa môžeme zapojiť do ochrany životného prostredia. EÚ však podniká aj hmatateľné kroky na podporu obyčajných hrdinov, ktorí bojujú za našu prírodu. Zoznámte sa s hrdinami, ktorí chránia Európanov ako pred súčasnými hrozbami, tak aj pred budúcimi rizikami.

Morský odpad

Obraciame negatívne trendy: Ako EÚ pomáha bojovať proti plastovému odpadu

Igelitové tašky, plastové fľaše, hračky, nádoby – ak ich nevyplaví späť na pobrežie alebo do rybárskych sietí, tak sa tieto plasty postupne rozložia vo vode, kde ich skonzumujú ryby, a nakoniec sa ocitnú aj v našom jedle. Zoznámte sa s rybármi, podnikmi a vedcami, ktorí spoločne pracujú na znížení morského odpadu priamo pri jeho zdroji a chránia budúce generácie.

Ďalšie informácie

Naša spoločnosť

Ako môžeme ochrániť komunity, ktoré sme vybudovali?

Od podpory usilovne pracujúcich spoločností vo vašom okolí po ochranu vašich životných úspor, od kontroly toho, či veľké spoločnosti platia spravodlivé dane až po boj s inými negatívnymi dôsledkami globalizácie – zistite, ako EÚ podporuje obyčajných hrdinov, ktorí chránia veci, na ktorých nám najviac záleží.

Kartely výrobcov kamiónov

Ani kamión: Ako EÚ zasahuje proti nekalým obchodným praktikám

Dopravné spoločnosti v Európe zásobujú naše supermarkety tými najčerstvejšími potravinami, vybavujú naše domácnosti najlepšími spotrebičmi a udržiavajú naše životy a podniky v tempe. Skrátka nemajú čas ani prostriedky starať sa o to, či výrobcovia kamiónov hrajú podľa pravidiel. Čítajte ďalej a zistite, ako sa EÚ zasadzuje za ochranu európskych spoločností pred nezákonnými obchodnými praktikami.

Zoznámte sa s príbehom

HRDINOVIA ZO SUSEDSTVA

Poznáte svojich miestnych hrdinov?

Mnohí ľudia si neuvedomujú svoj vplyv – sú predsa rovnakou súčasťou komunity ako všetci ostatní. Na svojej pozíii však zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane svojho okolia.
  
Sú to miestni hrdinovia a vďaka ich práci môžeme ďalej žiť v bezpečí.