Naše životné prostredie

Aký svet chcete zaistiť svojim deťom?

Naše správanie závažne ovplyvňuje celú planétu. EÚ však udáva tempo medzinárodnej spolupráce zameranej na klimatické zmeny, ochranu ohrozených druhov, záchranu lesov a zníženie znečistenia vzduchu a vody. Spoločne sa môžeme zapojiť do ochrany životného prostredia. EÚ však podniká aj hmatateľné kroky na podporu obyčajných hrdinov, ktorí bojujú za našu prírodu. Zoznámte sa s hrdinami, ktorí chránia Európanov ako pred súčasnými hrozbami, tak aj pred budúcimi rizikami.

Ochrana prírody

Záchrana jeseterov: ako EÚ chráni prírodu a podporuje obyvateľstvo v povodí Dunaja

Za posledných päťdesiat rokov populácie dunajských jeseterov klesajú. Ak by sme prišli o tento pomerne starý druh rýb, malo by to vážne dôsledky na stav rieky aj na dunajské rybárske spoločenstvá. Zoznámte sa s radovými hrdinami, ktorí chránia biotopy jeseterov, živočíšne druhy a spoločenstvá, ktoré sú na nich závislé.

Ďalšie informácie

Naša spoločnosť

Ako môžeme ochrániť komunity, ktoré sme vybudovali?

Od podpory usilovne pracujúcich spoločností vo vašom okolí po ochranu vašich životných úspor, od kontroly toho, či veľké spoločnosti platia spravodlivé dane až po boj s inými negatívnymi dôsledkami globalizácie – zistite, ako EÚ podporuje obyčajných hrdinov, ktorí chránia veci, na ktorých nám najviac záleží.

Boj proti chudobe

Budovanie základov: ako EÚ pomáha prelomiť začarovaný kruh chudoby

Nezamestnanosť, podvýživa, bezdomovstvo – rôzne formy chudoby ovplyvňujú mnohé rodiny bez ohľadu na generačné zaradenie. EÚ sa na miestnej úrovni usiluje o zintenzívnenie práce vnútroštátnych služieb, sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov v snahe bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v celej Európe.

Zoznámte sa s príbehom

HRDINOVIA ZO SUSEDSTVA

Poznáte svojich miestnych hrdinov?

Mnohí ľudia si neuvedomujú svoj vplyv – sú predsa rovnakou súčasťou komunity ako všetci ostatní. Na svojej pozícii však zohrávajú dôležitú úlohu pre ochrane svojho okolia.
  
Sú to miestni hrdinovia a vďaka ich práci môžeme ďalej žiť v bezpečí.