Is-Sigurtà Tagħna

Min qed jagħmel l-Ewropa post aktar sikur?

Nisimgħu ħafna dwar l-isfidi li qed tiffaċċja d-dinja: terroriżmu, kriminalità ċibernetika, traffikar tal-bnedmin u ħafna aktar minn hekk, iżda dwar il-persuni li jipprovdu s-soluzzjonijiet nisimgħu ħafna anqas. Sir af aktar dwar il-politiki tal-UE dwar il-kooperazzjoni tal-pulizija u l-iskambju tal-informazzjoni li jlaqqgħu flimkien lill-eroj ta’ kuljum u jgħinuhom iżommuna sikuri.

Il-Mandat ta' Arrest Ewropew

Il-qbid tal-kriminali: Kif l-UE għenet lill-Ġermanja u lill-Bulgarija jressqu qattiel quddiem il-ġustizzja

F’investigazzjoni kriminali, hu essenzjali li tittieħed azzjoni malajr. Fl-Ewropa, sistemi u networks speċjali jippermettu lill-pulizija u lill-awtoritajiet tas-sigurtà minn pajjiżi differenti biex jieħdu deċiżjonijiet malajr li jwaqqfu lill-kriminali milli jiżgiċċaw minn bejn ix-xquq. Din hi l-istorja ta’ kif il-Ġermanja u l-Bulgarija użaw sistemi fl-UE kollha biex jaqbdu u jestradixxu kriminal maħrub perikoluż f’inqas minn ġimagħtejn.

Aqra l-istorja

L-Ambjent Tagħna

X’tip ta’ dinja tixtieq għal uliedek?

L-azzjonijiet tagħna kellhom impatt serju fuq il-pjaneta. Iżda l-UE qed tħejji standards għal azzjoni internazzjonali għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, għall-protezzjoni tal-ispeċi mhedda, għas-salvagwardja tal-foresti u għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja u tal-ilma. Flimkien jista’ jkollna sehem fil-protezzjoni tal-ambjent, iżda l-UE qed tieħu azzjoni konkreta sabiex tappoġġja lill-eroj ta’ kuljum li qed jiġġieldu għall-ambjent tagħna. Iltaqa’ mal-eroj li qed jipproteġu lill-Ewropej mill-perikli tal-lum u r-riskji ta’ għada. 

Skart fil-baħar

Inġibu bidla: Kif l-UE qed tgħin fil-ġlieda kontra l-iskart tal-plastik

Il-boroż, il-ġugarelli, il-kontenituri tal-plastik – jekk il-baħar ma jtellagħhomx fuq ix-xatt jew jekk ma jeħlux fix-xbieki tas-sajd, dan il-plastik jitfarrak bil-mod il-mod fl-ilma, jinbela’ mill-ħut, u eventwalment isib ruħu fl-ikel tagħna. Iltaqa’ mas-sajjieda, in-negozjanti u x-xjentisti li jaħdmu flimkien biex inaqqsu l-iskart tal-baħar mis-sors u biex jipproteġu l-ġenerazzjonijiet futuri.

Sir af aktar

Is-Soċjetà Tagħna

Kif nistgħu nipproteġu l-komunitajiet li bnejna?

Mill-għoti ta’ appoġġ lil negozji li tassew jistinkaw fil-viċinat tiegħek sal-għoti ta’ pariri dwar kif tista’ tieħu ħsieb il-flus imġemmgħin, minn ħidma sabiex ikun żgurat li kumpaniji kbar iħallsu s-sehem dovut tagħhom ta’ taxxa sal-ġlieda kontra effetti negattivi oħrajn tal-globalizzazzjoni, skopri kif l-UE tiffaċilita l-ħajja għall-eroj ta’ kuljum sabiex dawn ikunu jistgħu jissalvagwardjaw dak kollu li huwa tassew importanti għalik.

Kartelli tat-trakkijiet

Nissalvagwardjaw il-kompetizzjoni ġusta Kif l-UE qed trażżan prattiki kummerċjali inġusti

Il-kumpaniji tat-trasport tal-Ewropa jaħżnu s-supermarkets tagħna bl-aktar prodotti friski, jgħammru lil djarna bl-aħjar tagħmir u jżommu l-ħajja u n-negozji tagħna għaddejjin. Sempliċiment m’għandhomx il-ħin, jew il-mezzi, biex jinkwetaw dwar jekk il-manifatturi tat-trakkijiet humiex qed ikunu ġusti. Kompli aqra biex tiskopri kif l-UE tieħu passi biex tiżgura li l-kumpaniji Ewropej ikunu mħarsa kontra prattiki tan-negozju illegali.

Esplora l-istorja

L-EROJ ĠIRIEN

Tafhom lill-eroj tal-lokal tiegħek?

Ħafna persuni ma jirrealizzawx x’impatt għandhom - wara kollox, huma membri tal-komunità bħal ħaddieħor. Iżda fix-xogħlijiet tagħhom għandhom rwol importanti fil-protezzjoni tal-viċinat tagħhom.
  
Dawn huma eroj lokali, u grazzi għall-ħidma tagħhom nistgħu nkomplu ngħixu ħajjitna mħarsin mill-perikli.