L-Ambjent Tagħna

X’tip ta’ dinja tixtieq għal uliedek?

L-azzjonijiet tagħna kellhom impatt serju fuq il-pjaneta. Iżda l-UE qed tħejji standards għal azzjoni internazzjonali għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, għall-protezzjoni tal-ispeċi mhedda, għas-salvagwardja tal-foresti u għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja u tal-ilma. Flimkien jista’ jkollna sehem fil-protezzjoni tal-ambjent, iżda l-UE qed tieħu azzjoni konkreta sabiex tappoġġja lill-eroj ta’ kuljum li qed jiġġieldu għall-ambjent tagħna. Iltaqa’ mal-eroj li qed jipproteġu lill-Ewropej mill-perikli tal-lum u r-riskji ta’ għada. 

Il-preservazzjoni tad-dinja naturali

Insalvaw l-isturjuni: Kif l-UE qiegħda tippreserva n-natura u tappoġġja lin-nies tal-lokal fid-Danubju

Il-popolazzjonijiet tal-isturjun fix-xmara Danubju ilhom jonqsu għal dawn l-aħħar 50 sena. It-telfa ta’ din il-ħuta antika għandha konsegwenzi serji għas-saħħa tax-xmara kif ukoll għall-komunitajiet ta’ sajjieda tad-Danubju. Tgħallem dwar l-eroj lokali li qed jaħdmu biex jipproteġu lill-ħabitat tal-isturjun, lill-annimali u lill-komunitajiet li jiddependu fuqu.

Sir af aktar

Is-Soċjetà Tagħna

Kif nistgħu nipproteġu l-komunitajiet li bnejna?

Mill-għoti ta’ appoġġ lil negozji li tassew jistinkaw fil-viċinat tiegħek sal-għoti ta’ pariri dwar kif tista’ tieħu ħsieb il-flus imġemmgħin, minn ħidma sabiex ikun żgurat li kumpaniji kbar iħallsu s-sehem dovut tagħhom ta’ taxxa sal-ġlieda kontra effetti negattivi oħrajn tal-globalizzazzjoni, skopri kif l-UE tiffaċilita l-ħajja għall-eroj ta’ kuljum sabiex dawn ikunu jistgħu jissalvagwardjaw dak kollu li huwa tassew importanti għalik.

Il-ġlieda kontra l-faqar

Il-Bini ta’ Pedamenti: Kif l-UE qed tgħin biex jitkisser iċ-ċiklu tal-faqar

Il-qgħad, in-nutrizzjoni ħażina, il-problemi ta’ persuni mingħajr dar - il-faqar fil-forom differenti tiegħu jaffettwaw ħafna familji għal ġenerazzjonijiet sħaħ. L-UE qed taħdem fuq livell lokali biex issaħħaħ il-ħidma tas-servizzi nazzjonali, tal-assistenti soċjali u tal-voluntiera, bil-għan li jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali mal-Ewropa kollha.

Esplora l-istorja

L-EROJ ĠIRIEN

Tafhom lill-eroj tal-lokal tiegħek?

Ħafna persuni ma jirrealizzawx x’impatt għandhom - wara kollox, huma membri tal-komunità bħal ħaddieħor. Iżda fix-xogħlijiet tagħhom għandhom rwol importanti fil-protezzjoni tal-viċinat tagħhom.
  
Dawn huma eroj lokali, u grazzi għall-ħidma tagħhom nistgħu nkomplu ngħixu ħajjitna mħarsin mill-perikli.