Ár dTimpeallacht

Cén cineál domhain ar mhaith leat a bheith ann do do leanaí féin?

Bíonn tionchar ag an méid a dhéanaimid ar an bpláinéad. Ach tá an tAontas Eorpach ag leagan caighdeán síos maidir le gníomhaíocht idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide, speicis atá i mbaol a chosaint, na foraoisí a shábháil agus truailliú aeir agus uisce a laghdú. I dteannta a chéile, is féidir linn ár gcion a dhéanamh chun an comhshaol a chosaint ach tá an tAontas Eorpach ag gníomhú chun tacú leis na gnáthlaochra atá i mbun comhraic ar son na timpeallachta. Seo iad na laochra a chosnaíonn muintir na hEorpa ar chontúirtí an lae inniu agus ar rioscaí an lae amáraigh. 

Bruscar muirí

Bruscar muirí: An cur chuige atá ag an Aontas Eorpach chun an dramhaíl phlaisteach a chomhrac

Málaí, buidéil, bréagáin agus coimeádáin phlaisteacha - mura rud é go scuabtar ar ais i dtír iad nó mura scuabtar isteach i líonta iascaireachta iad, is amhlaidh a bhristear síos na plaistigh sin de réir a chéile san uisce, itheann na héisc ansin iad, agus bíonn siad le fáil inár gcuid bia faoi dheireadh. Seo iad na hiascairí, na gnólachtaí agus na heolaithe atá ag obair as lámha a chéile chun an bruscar muirí a laghdú ón bhfoinse agus chun na glúine atá le teacht a chosaint.

Tuilleadh eolais

NA LAOCHRA BÉAL DORAIS

An bhfuil aithne agat ar do laochra áitiúla féin?

Ní heol dár bhformhór an tionchar a bhíonn acu — níl iontu, ag deireadh an lae, ach baill den phobal, cosúil le gach duine eile. Ach tá ról ríthábhachtach acu maidir le cosaint na comharsanachta tríd an gcineál oibre a dhéanann siad.
  
Is laochra áitiúla iad, agus is a bhuí leo siúd gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag maireachtáil saor ó dhochar.