Ár dTimpeallacht

Cén cineál domhain ar mhaith leat a bheith ann do do leanaí féin?

Bíonn tionchar ag an méid a dhéanaimid ar an bpláinéad. Ach tá an tAontas Eorpach ag leagan caighdeán síos maidir le gníomhaíocht idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide, speicis atá i mbaol a chosaint, na foraoisí a shábháil agus truailliú aeir agus uisce a laghdú. I dteannta a chéile, is féidir linn ár gcion a dhéanamh chun an comhshaol a chosaint ach tá an tAontas Eorpach ag gníomhú chun tacú leis na gnáthlaochra atá i mbun comhraic ar son na timpeallachta. Seo iad na laochra a chosnaíonn muintir na hEorpa ar chontúirtí an lae inniu agus ar rioscaí an lae amáraigh. 

Cosaint i gcoinne tubaiste

An stoirm á seasaimh: An chaoi ar thacaigh an tAontas Eorpach le hÉirinn i gcomhrac i gcoinne tuilte

I ngeimhreadh 2015-16, d'fhulaing Éire cuid de na tuilte ba mheasa a chonaic sí le blianta anuas. Bhí báisteach throm ann de réir mar a réab sraith stoirmeacha iarthar agus deisceart na tíre, agus isteach faoin tír chomh maith. Faigh amach faoin gcaoi ar chabhraigh seirbhísí réamhrabhaidh agus faireacháin an Aontais Eorpaigh le hÉirinn dul i ngleic le tuilte ollmhór agus an chaoi ar choinneáil siad daoine slán, sábháilte.

Tuilleadh eolais

NA LAOCHRA BÉAL DORAIS

An bhfuil aithne agat ar do laochra áitiúla féin?

Ní heol dár bhformhór an tionchar a bhíonn acu — níl iontu, ag deireadh an lae, ach baill den phobal, cosúil le gach duine eile. Ach tá ról ríthábhachtach acu maidir le cosaint na comharsanachta tríd an gcineál oibre a dhéanann siad.
  
Is laochra áitiúla iad, agus is a bhuí leo siúd gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag maireachtáil saor ó dhochar.