Ympäristö

Millaisen maailman haluaisit lapsillesi?

Ihmisen toiminta on vaikuttanut planeettaamme valtavasti. Onneksi EU on alkanut määrätä tahdin kansainvälisille toimille, joilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta, suojelemaan uhanalaisia lajeja, säästämään metsiä ja vähentämään ilman ja vesistöjen saastumista. Yhdessä voimme omalta osaltamme suojella ympäristöä, ja EU tukee aktiivisesti niitä arjen sankareita, jotka taistelevat ympäristömme puolesta. Tutustu sankareihin, jotka suojelevat eurooppalaisia tämän päivän vaaroilta ja huomisen huolilta. 

Luonnon suojeleminen

Sammen suojeleminen: miten EU suojelee luontoa ja tukee paikallisia Tonavan alueella

Tonava-joen sampipopulaatiot ovat vähentyneet viimeisten 50 vuoden aikana. Tämän muinaisen kalan häviämisellä olisi vakavia vaikutuksia joen terveyteen ja Tonavan kalastusyhteisöihin. Lue arjen sankareista, jotka työskentelevät sammen elinympäristön, eläinten ja sammesta riippuvaisten yhteisöjen suojelemiseksi.

Lue lisää

Yhteiskunta

Miten yhteisöjä voidaan suojata?

Lue, miten EU mahdollistaa tavallisille arjen sankareille sinulle tärkeiden asioiden vaalimisen. He tukevat alueesi uutteria yrittäjiä, huolehtivat eläkesäästöistäsi, estävät suuryritysten verokikkailun ja torjuvat globalisaation muita kielteisiä vaikutuksia.

Köyhyyden torjuminen

Perustan luominen: Miten EU auttaa katkaisemaan köyhyyden kierteen

Työttömyys, vajaaravitsemus ja kodittomuus – köyhyys eri muodoissaan vaikuttaa moniin perheisiin sukupolvesta toiseen. EU tukee paikallistasolla kansallisia palveluita, sosiaalityöntekijöitä ja vapaaehtoistyötä torjuakseen köyhyyttä ja sosiaalista osattomuutta kaikkialla Euroopassa.

Tutustu tarinaan

SANKAREITA NAAPURISSA

Tunnetko paikallisia sankareita?

Monesti ei tule ajatelleeksi, miten suuri vaikutus tietyillä lähiyhteisön jäsenillä on. Työtehtäviensä takia näillä paikallisilla sankareilla on elintärkeä rooli yhteisön suojelemisessa.
  
Heidän ansiostaan voimme elää omaa elämäämme turvassa.