Meie tervis

Mis võiks olla tähtsam kui meie pereliikmete ja meile kallite inimeste hea tervis?

Terves Euroopas on hulgaliselt kangelasi, kes teevad iga päev jõupingutusi selle nimel, et teile kallid inimesed püsiksid tervetena. Nad täidavad erinevaid eesmärke, alates ohtlike mänguasjade müügilt kõrvaldamisest ja lõpetades haruldaste haiguste ravimisega. Lugege, kuidas nad teid ja teie peret kaitsevad.

Oht meie tervisele

Teine arvamus: kuidas ELi võrgustikud elude päästmiseks teadmisi jagavad

Euroopas elab ligikaudu 30 miljonit inimest haruldase haiguse või haigusseisundiga, kuid mitte ühelgi riigil üksi ei ole teadmisi ega võimekust neid ravida. 2017. aastal aitasid 28 keskust ja 13 ELi riiki esindavad arstid ühel perearstil diagnoosida haruldase epilepsiajuhtumiga last ning otsustada tema ravi üle.

Lisateave

Meie keskkond

Millist maailma oma lastele soovite?

Meie teod on jätnud planeedile suure jälje. Aga ELi juhtimisel on algatatud rahvusvaheline tegevus kliimamuutustega võitlemiseks, ohustatud liikide kaitsmiseks, metsade päästmiseks ning õhu- ja veereostuse vähendamiseks. Üheskoos saame keskkonna kaitseks palju ära teha ja EL on lisaks astunud olulisi samme, et toetada tavakodanikest kangelasi, kes meie keskkonna eest võitlevad. Tutvuge kangelastega, kes kaitsevad eurooplasi tänaste ohtude ja homsete riskide eest. 

Looduse säilitamine

Tuurade päästmine: kuidas EL loodust kaitseb ja Doonau piirkonna kohalikke toetab

Tuurade populatsioon Doonau jões on viimase 50 aasta jooksul langenud. Selle iidse kala kadumisel oleksid tõsised tagajärjed jõe tervisele ja ka Doonau kalastuskogukondadele. Õppige tundma tavainimestest kangelasi, kes töötavad tuura elupaiga ning sellest sõltuvate loomade ja kogukondade kaitsmise nimel.

Vaata rohkem

Meie ühiskond

Kuidas saame enda loodud kogukondi kaitsta?

Lugege, kuidas ELi toetus võimaldab meie seas liikuvatel tavakodanikest kangelastel võidelda selle eest, mis on meile kõige olulisemad – alates lähikonna tublide ettevõtete toetamisest ja lõpetades teie elusäästude kaitsmisega ning alates suurfirmade maksekäitumise jälgimisest ja lõpetades globaliseerumise negatiivsete mõjude vastu võitlemisega.

Vaesusega võitlemine

Vundamendi rajamine: kuidas EL aitab vaesuse nõiaringist välja murda

Töötus, alatoitlus, kodutus – vaesus selle eri vormides mõjutab paljusid peresid läbi mitmete põlvede. EL läheb kohalikule tasandile, et tugevdada riiklike teenuste, sotsiaaltöötajate ja vabatahtlike tööd eesmärgiga võidelda vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse vastu kogu Euroopas.

Tutvu looga

MEIE KANGELASED

Kas tunnete oma kangelasi?

Paljud inimesed ei tunneta iseenda mõju – nad tajuvad end tavaliste ühiskonnaliikmetena, kuigi teevad tööd, mis on nende kogukonna heaolu säilimiseks ülioluline.
  
Nad on kangelased, kes kaitsevad meie kogukonda kahjude eest.