Meie turvalisus

Kes muudab Euroopa turvalisemaks?

Uudised maailmas varitsevatest ohtudest – terrorismist, küberkuritegevusest, inimkaubandusest ja muust – on väga sagedased, aga sellest, kes nende ohtudega võitlevad, kuuleme vähem. Lugege täpsemalt sellest, kuidas on ELis korraldatud politseikoostöö ja teabevahetus, mis toob kokku tavakodanikest kangelaste võrgustiku, kes soovivad meie ühiskonda turvalisemaks muuta.

Euroopa vahistamismäärus

Kurjategija tabamine: kuidas EL aitas Saksamaal ja Bulgaarial mõrvari kohtu ette tuua

Kriminaaluurimise korral on hädavajalik tegutseda kiiresti. Euroopas võimaldavad erisüsteemid ja -võrgustikud eri riikide politseil ja julgeolekuasutustel teha kiireid otsuseid, et kurjategijad ei pääseks karistuseta. Saksamaa ja Bulgaaria kasutasid kogu Euroopa Liitu hõlmavaid süsteeme, et ohtlik tagaotsitav vähem kui kahe nädala jooksul tabada ja välja anda.

Ava lugu

Meie tervis

Mis võiks olla tähtsam kui meie pereliikmete ja meile kallite inimeste hea tervis?

Terves Euroopas on hulgaliselt kangelasi, kes teevad iga päev jõupingutusi selle nimel, et teile kallid inimesed püsiksid tervetena. Nad täidavad erinevaid eesmärke, alates ohtlike mänguasjade müügilt kõrvaldamisest ja lõpetades haruldaste haiguste ravimisega. Lugege, kuidas nad teid ja teie peret kaitsevad.

Vähk

Vähiravi uued suunad: kuidas EL aitab tõhustada vähi ennetamist ja vähihaigete ellujäämist

Kui vähihaiged raskest tõvest jagu saavad, ei ole nende võitlus veel kaugeltki läbi. Kogu Euroopa Liitu hõlmav ekspertide ja ühingute võrgustik aitab ellujääjatel, nagu Gertrude, tavaellu naasta. ELi teadusfondid aitavad teha murrangulisi edusamme mitte ainult vähiravis ja vähist taastumises, vaid ka sõeluuringutes ja ennetamises.

Lisateave

Meie keskkond

Millist maailma oma lastele soovite?

Meie teod on jätnud planeedile suure jälje. Aga ELi juhtimisel on algatatud rahvusvaheline tegevus kliimamuutustega võitlemiseks, ohustatud liikide kaitsmiseks, metsade päästmiseks ning õhu- ja veereostuse vähendamiseks. Üheskoos saame keskkonna kaitseks palju ära teha ja EL on lisaks astunud olulisi samme, et toetada tavakodanikest kangelasi, kes meie keskkonna eest võitlevad. Tutvuge kangelastega, kes kaitsevad eurooplasi tänaste ohtude ja homsete riskide eest. 

Mereprügi

Uued tuuled: kuidas EL aitab võidelda plastijäätmete vastu

Kilekotid, pudelid, mänguasjad, karbid – paljud neist uhub meri tagasi kaldale või takerduvad need kalavõrkudesse, kuid ülejäänud lagunevad tasapisi vees, kalad neelavad plastiosakesed alla ning lõpuks jõuavad need meie toidu sisse. Tutvuge kalurite, ettevõtete ja teadlastega, kes töötavad koos selle nimel, et vähendada mereprügi juba selle tekkekohas ja kaitsta tulevasi põlvkondi.

Vaata rohkem

Meie ühiskond

Kuidas saame enda loodud kogukondi kaitsta?

Lugege, kuidas ELi toetus võimaldab meie seas liikuvatel tavakodanikest kangelastel võidelda selle eest, mis on meile kõige olulisemad – alates lähikonna tublide ettevõtete toetamisest ja lõpetades teie elusäästude kaitsmisega ning alates suurfirmade maksekäitumise jälgimisest ja lõpetades globaliseerumise negatiivsete mõjude vastu võitlemisega.

Veoautotootjate kartellid

Valel on lühikesed jalad: kuidas EL võitleb ebaausate äritavadega

Euroopa transpordiettevõtted varustavad meie poode värskeima toidukaubaga ja meie kodusid parimate seadmetega. Nii meie elu kui ka meie ettevõtete hea käekäik oleneb paljuski transpordiettevõtetest. Transpordiettevõtetel ei ole aga aega ega võimalust muretseda selle üle, kas veoautotootjate äritavad on ausad või mitte. Lugege edasi, et saada teada, mida teeb EL selleks, et kaitsta Euroopa ettevõtteid ebaseaduslike äritavade eest.

Tutvu looga

MEIE KANGELASED

Kas tunnete oma kangelasi?

Paljud inimesed ei tunneta iseenda mõju – nad tajuvad end tavaliste ühiskonnaliikmetena, kuigi teevad tööd, mis on nende kogukonna heaolu säilimiseks ülioluline.
  
Nad on kangelased, kes kaitsevad meie kogukonda kahjude eest.