Meie turvalisus

Kes muudab Euroopa turvalisemaks?

Uudised maailmas varitsevatest ohtudest – terrorismist, küberkuritegevusest, inimkaubandusest ja muust – on väga sagedased, aga sellest, kes nende ohtudega võitlevad, kuuleme vähem. Lugege täpsemalt sellest, kuidas on ELis korraldatud politseikoostöö ja teabevahetus, mis toob kokku tavakodanikest kangelaste võrgustiku, kes soovivad meie ühiskonda turvalisemaks muuta.

Küberkuritegevus

Interneti turvaline kasutamine: kuidas kaitseb EL meid veebikeskkonnas

Õpi, mängi, osta, suhtle, sirvi, jaga, laigi või märgi südamega, et miski väga meeldib – internet on tänapäeva elu lahutamatu osa. Kuid internetis varitsevad pahaaimamatuid kasutajaid ka erinevad ohud: kiusajad, trollid, petturid, pedofiilid ja häkkerid. Seetõttu on EL välja töötanud kaitsva võrgustiku, mis pakub abi ja nõu, kuidas saada oma vanusest hoolimata arukamaks internetikasutajaks.

Ava lugu

Meie tervis

Mis võiks olla tähtsam kui meie pereliikmete ja meile kallite inimeste hea tervis?

Terves Euroopas on hulgaliselt kangelasi, kes teevad iga päev jõupingutusi selle nimel, et teile kallid inimesed püsiksid tervetena. Nad täidavad erinevaid eesmärke, alates ohtlike mänguasjade müügilt kõrvaldamisest ja lõpetades haruldaste haiguste ravimisega. Lugege, kuidas nad teid ja teie peret kaitsevad.

Oht meie tervisele

Teine arvamus: kuidas ELi võrgustikud elude päästmiseks teadmisi jagavad

Euroopas elab ligikaudu 30 miljonit inimest haruldase haiguse või haigusseisundiga, kuid mitte ühelgi riigil üksi ei ole teadmisi ega võimekust neid ravida. 2017. aastal aitasid 28 keskust ja 13 ELi riiki esindavad arstid ühel perearstil diagnoosida haruldase epilepsiajuhtumiga last ning otsustada tema ravi üle.

Lisateave

Meie keskkond

Millist maailma oma lastele soovite?

Meie teod on jätnud planeedile suure jälje. Aga ELi juhtimisel on algatatud rahvusvaheline tegevus kliimamuutustega võitlemiseks, ohustatud liikide kaitsmiseks, metsade päästmiseks ning õhu- ja veereostuse vähendamiseks. Üheskoos saame keskkonna kaitseks palju ära teha ja EL on lisaks astunud olulisi samme, et toetada tavakodanikest kangelasi, kes meie keskkonna eest võitlevad. Tutvuge kangelastega, kes kaitsevad eurooplasi tänaste ohtude ja homsete riskide eest. 

Kaitse katastroofi vastu

Tormile vastu: kuidas EL toetas Iirimaad üleujutuste vastu võitlemisel

2015.–2016. aasta talvel tabasid Iirimaad viimaste aastakümnete suurimad üleujutused. Üksteisele järgnevate tormide tõttu, mis laastasid riigi lääne- ja lõunaosa ning sisemaad, sadas tugevat vihma. Lugege, kuidas ELi varajase hoiatamise ja jälgimise teenistused aitasid Iirimaal toime tulla tohutute üleujutustega ning tagada inimeste ohutuse.

Vaata rohkem

Meie ühiskond

Kuidas saame enda loodud kogukondi kaitsta?

Lugege, kuidas ELi toetus võimaldab meie seas liikuvatel tavakodanikest kangelastel võidelda selle eest, mis on meile kõige olulisemad – alates lähikonna tublide ettevõtete toetamisest ja lõpetades teie elusäästude kaitsmisega ning alates suurfirmade maksekäitumise jälgimisest ja lõpetades globaliseerumise negatiivsete mõjude vastu võitlemisega.

Vaesusega võitlemine

Energiaostuvõimetuse vähendamine: kuidas EL hoolitseb selle eest, et perekonnad ei peaks külmetama

ELis ei suuda paljud pered energiakulusid tasuda. Mõned neist ei saa oma kodu piisavalt soojaks kütta ning see mõjutab inimeste tervist, heaolu ja töövõimet. EL rahastab projekte, mis aitavad energiaostuvõimetust vähendada, nagu üks perekond Leedus seda juba koges.

Tutvu looga

MEIE KANGELASED

Kas tunnete oma kangelasi?

Paljud inimesed ei tunneta iseenda mõju – nad tajuvad end tavaliste ühiskonnaliikmetena, kuigi teevad tööd, mis on nende kogukonna heaolu säilimiseks ülioluline.
  
Nad on kangelased, kes kaitsevad meie kogukonda kahjude eest.