Naše životní prostředí

Jaký svět si představujete pro své děti?

Naše chování má na planetu závažné dopady. EU však udává tempo mezinárodní spolupráce zaměřené na klimatické změny, ochranu ohrožených druhů, záchranu lesů a snížení znečištění vzduchu a vody. Společně se můžeme zapojit do ochrany životního prostředí, EU však podniká hmatatelné kroky na podporu obyčejných hrdinů, kteří se bijí za naši přírodu. Seznamte se s hrdiny, kteří chrání Evropany před dnešními hrozbami a budoucími riziky. 

Ochrana přírody

Záchrana jeseterů: Jak EU chrání přírodu a podporuje místní obyvatele v Podunají

Populace jeseterů v Dunaji během posledních 50 let neustále klesá. Vyhynutí této pravěké ryby by mělo vážné dopady na zdraví řeky i podunajské komunity rybářů. Podívejte se, jak se obyčejní hrdinové snaží ochránit přirozené prostředí jeseterů, včetně komunit, které jsou na této rybě závislé.

Další informace

Naše společnost

Jak můžeme ochránit komunity, které jsme vybudovali?

Od podpory usilovně pracujících společností ve vašem okolí po ochranu vašich životních úspor, od kontroly, zda velké společnosti platí spravedlivé daně, po boj s jinými negativními dopady globalizace, můžete zjistit, jak EU podporuje obyčejné hrdiny v ochraně toho, co je pro vás nejdůležitější.

Boj s chudobou

Budování základů: jak EU pomáhá vymanit se z koloběhu chudoby

Nezaměstnanost, podvýživa, bezdomovectví – chudoba v různých formách postihuje již po celé generace mnoho rodin. EU na místní úrovni podporuje práci národních úřadů, sociálních pracovníků a dobrovolníků s cílem bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení v celé Evropě.

Přečtěte si příběh

HRDINOVÉ ODVEDLE

Znáte své hrdiny mezi námi?

Mnoho lidí si neuvědomuje svůj vliv – jsou přece součástí komunity jako všichni ostatní. Na své pozici však hrají důležitou roli v ochraně svého okolí.
  
Jsou to hrdinové mezi námi a díky jejich práci můžeme dál žít v bezpečí.