Нашата сигурност

Кой прави Европа по-безопасно място?

Чуваме много неща за предизвикателствата, пред които е изправен светът: тероризъм, киберпрестъпления, трафик на хора и много други, но получаваме по-малко информация за хората, които намират решения. Научете повече за политиките на ЕС в областта на сътрудничество на полицейските органи и обмена на информация​, които свързват непознатите герои и им помагат да защитават нашата сигурност.

Европейска заповед за арест

Да заловим престъпника — как ЕС помогна на Германия и България да изправят убиец пред съда

При наказателно разследване е много важно да се действа бързо. В Европа специални системи и мрежи дават възможност на полицията и органите за сигурност от различни държави да вземат бързи решения, които не позволяват на престъпниците да се измъкнат. В тази история се разказва как Германия и България използваха общоевропейските системи, за да заловят и екстрадират опасен беглец за по-малко от 2 седмици.

Прочетете историята

Нашето здраве

Кое е по-важно от здравето на Вашето семейство и близки?

От спирането на продажбата на опасни играчки до лечението на редки заболявания, в цяла Европа има герои, работещи денонощно, за да гарантират, че хората, които обичате, ще останат здрави. Научете повече за това как те защитават Вас и семейството Ви.

Рак

Отвъд рака — как ЕС помага за промяна на профилактиката и преживяването на рака

Когато пациентите преживеят заболяване от рак, борбата им далеч не е приключила. Общоевропейска мрежа от експерти и асоциации помага на преживели лица като Гертруде да се върнат към нормалния си начин на живот. Освен в областта на медицинското лечение и възстановителните грижи, благодарение на средствата на ЕС за научни изследвания се постига напредък и в областта на онкологичния скрининг и профилактика.

Научете повече

Нашата околна среда

Какъв свят искате за децата си?

Действията ни имат сериозно въздействие върху планетата. Но ЕС определя темповете на международните действия за справяне с промените в климата, защита на застрашените видове и намаляване на замърсяването на въздуха и водата. Заедно може да участваме в опазването на околната среда, но ЕС предприема реални мерки в подкрепа на непознатите герои, които се борят за опазването на нашата природа. Запознайте се с героите, които защитават европейците от днешните опасности и рисковете на утрешния ден. 

Морски отпадъци

Промяна на течението — как ЕС помага в борбата с пластмасовите отпадъци

Пластмасови торбички, бутилки, играчки, контейнери — ако не бъдат изхвърлени на брега или не попаднат в риболовни мрежи, тези пластмасови изделия постепенно се разпадат във водата, биват поглъщани от рибите и в крайна сметка попадат в храната ни. Запознайте се с рибарите, предприятията и изследователите, които работят рамо до рамо за намаляване на отпадъците в морето при източника и защита на бъдещите поколения.

Научете повече

Нашето общество

Как можем да защитим общностите, които сме изградили?

От подкрепата на бизнеса във Вашия район до грижата за опазване на Вашите спестявания, от проверките дали големите компании плащат своите данъци до борбата с отрицателните ефекти на глобализацията - открийте как ЕС подпомага непознатите герои да защитават нещата, които са най-ценни за Вас.

Картели на производители на камиони

Производители на камиони — как ЕС прекратява нелоялните търговски практики

Транспортните дружества в Европа зареждат супермаркетите ни с най-свежите продукти, доставят най-добрите уреди до нашите домове и са неразделна част от нашия живот и бизнес. Те просто нямат време или средства да се тревожат дали производителите на камиони играят честно на пазара. Научете как ЕС се намесва, за да защити европейските дружества от незаконни бизнес практики.

Прочетете историята

ГЕРОИТЕ ДО НАС

Познавате ли герои близо до Вас?

Много хора не осъзнават въздействието, което оказват — в крайна сметка те са членове на общността, както всеки друг. Но изпълнявайки професионалните си задължения, те играят основна роля в защитата на общността.
  
Те са героите сред нас и благодарение на тяхната работа можем да продължаваме да живеем в безопасност.