ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НЕПОЗНАТИТЕ ГЕРОИ НА ЕВРОПА

Хиляди хора от различни европейски държави работят заедно, за да осигурят безопасност за Вас и Вашето семейство. Те не търсят признание, а просто си вършат работата. 

Ежедневно ЕС подкрепя и свързва тези хора, подпомагайки трансграничното сътрудничество, за да могат да ни защитават. Запознайте се с Вашите непознати герои.

Нашата сигурност

Кой прави Европа по-безопасно място?

Чуваме много неща за предизвикателствата, пред които е изправен светът: тероризъм, киберпрестъпления, трафик на хора и много други, но получаваме по-малко информация за хората, които намират решения. Научете повече за политиките на ЕС в областта на сътрудничество на полицейските органи и обмяна на информация, които свързват непознатите герои и им помагат да защитават нашата сигурност.

Екстремизъм

От информираност към превенция: Как ЕС се бори с радикализацията в Европа

Радикализацията и екстремистките възгледи винаги са съществували, но новите технологии и растящата поляризация на обществото ги превръщат в коварна заплаха, особено за младежите. Вижте историите на две майки и разберете кои събития в живота им са ги накарали да се включат в борбата срещу радикализацията и в работата на общоевропейската мрежа, която им дава трибуна, за да споделят своите истории, както и възможност да обединят усилията си с други специалисти в областта.

Прочетете историята

Нашата околна среда

Какъв свят искате за децата си?

Действията ни имат сериозно въздействие върху планетата. Но ЕС определя темповете на международните действия за справяне с промените в климата, защита на застрашените видове и намаляване на замърсяването на въздуха и водата. Заедно може да участваме в опазването на околната среда, но ЕС предприема реални мерки в подкрепа на непознатите герои, които се борят за опазването на нашата природа. Запознайте се с героите, които защитават европейците от днешните опасности и рисковете на утрешния ден. 

Опазване на природата

Спасяване на есетровите риби: Как ЕС опазва природата и помага на местните хора по поречието на Дунав

През последните 50 години популацията на дивите есетрови риби в река Дунав намалява. Изчезването на тази древна риба сериозно би навредило на състоянието на реката, а също и на дунавските рибарски общности. Научете повече за обикновените герои, които работят за опазване на местообитанията на дивите есетрови риби, както и на животните и общностите, които зависят от тях.

Научете повече

Нашето общество

Как можем да защитим общностите, които сме изградили?

От подкрепата на бизнеса във Вашия район до грижата за опазване на Вашите спестявания, от проверките дали големите компании плащат своите данъци до борбата с отрицателните ефекти на глобализацията - открийте как ЕС подпомага непознатите герои да защитават нещата, които са най-ценни за Вас.

Борба с бедността

Изграждане на основите: Как ЕС помага за прекъсване на цикъла на бедността

Безработица, недохранване, липса на жилище – бедността в различните си форми засяга много семейства поколения наред. ЕС работи на местно ниво, за да подпомогне работата на националните служби, социалните работници и доброволците, с цел борба с бедността и социалната изолация в цяла Европа.

Прочетете историята

ГЕРОИТЕ ДО НАС

Познавате ли герои близо до Вас?

Много хора не осъзнават въздействието, което оказват — в крайна сметка те са членове на общността както всеки друг. Но изпълнявайки професионалните си задължения, те играят основна роля в защитата на общността.
  
Те са героите сред нас и благодарение на тяхната работа можем да продължаваме да живеем в безопасност.