Sotsiaalsed õigused

Suurepärane!
Tore, et oled nii innukas!
Sotsiaalsed õigused
Kuva kõik teemad
MINU ÕIGUSED TÖÖTAJANA. MINU ELU.

Palgaline puhkus, rasedus- ja sünnituspuhkus ning muud hüved ELis töötades

Puhkus ja lõõgastus

Kõik me peame aeg-ajalt aja maha võtma. Kas soovin veeta puhkuse Schwarzwaldis matkates, Lissabonis päikese käes peesitades või lihtsalt kodus head raamatut lugedes – töötajana ELis on mul õigus vähemalt neljanädalasele tasustatud puhkusele. Mina pean vaid valima, kuidas seda kasutada. 

ÕNNETUSI JUHTUB

Elul võib mõnikord meie jaoks halbu üllatusi olla. Käeluumurd? Ootamatu haigestumine? Töökoha kaotus? Mis tahes ebaõnne korral on mul ELi kodanikuna õigus sotsiaalkindlustuskaitsele, nt haigusraha või töötushüvitise saamisele. EL on loonud turvavõrke, et saaksin keerulised perioodid üle elada, isegi kui ma elan mõnes teises ELi liikmesriigis.

TÖÖTAMINE 9–17

Veedan palju aega töötades, seega nõuab Euroopa Liit tööandjalt minu õiguste austamist. Tööandja peab mulle maksma ausal teel, pakkuma ohutuid ja lugupidavaid töötingimusi ning ei tohi nõuda, et töötan nädalas rohkem kui 48 tundi. Mul on õigus töötada meeldivas keskkonnas ja viisil, mis ei põleta mind läbi.

PEREKOND ON TÄHTIS

Lapsevanemaks olemine on täistööajaga töökoht, kuid pean tähtsaks ka oma karjääri. Soovin leida töö- ja eraelu vahel õige tasakaalu. ELi seaduste kohaselt võivad nii naised kui ka mehed võtta 4-kuulise vanemapuhkuse. Ja kõigil rasedatel naistel on õigus võtta vähemalt 14 nädalat tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkust. Ja see pole veel kõik – Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku parandada töö- ja eraelu tasakaalu veelgi, et Euroopa oleks jätkuvalt õnnelik ja tervislik koht, kus töötada.

SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS

Kas sinu arvates on ebaõiglane, kui kolleeg tõuseb karjääriredelil ainult tänu oma soole? Nii arvab ka EL. Võrdsed võimalused nii naistele kui ka meestele on see, mida Euroopa Liit ootab kõigilt ettevõtetelt. Nii naistel kui ka meestel on võrdse töö puhul õigus võrdsele palgale.

HOOLITSE ENDA EEST

Sõltumata sellest kas töötad arvuti taga või ehitusplatsil, võid iga päev töö käigus silmitsi sattuda erinevate riskidega. Selleks, et saaksime end tööl ohutult tunda, on EL kehtestanud ohutusnõuded. Nendeks võib olla lihtsalt kiivri kandmine või elektriseadmete katsetamine, kuid need võivad hõlmata ka spetsiaalseid koolitusi ja teadmiste jagamist. Kõikidel juhtudel tähendab see seda, et saan oma tööd teha ohutult.

Kuidas see toimib?

Insener, müügiassistent, professor, meditsiiniõde või torulukksepp – ükskõik kuidas ma oma elatist teenin, ELis töötades on mul õigus õiglasele kohtlemisele. Minu õigused, nagu neli nädalat puhkust ja sotsiaalkindlustushüvitised töökoha kaotamise korral, on kõik sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja Euroopa sotsiaalõiguste sambas. EL pakub kaitset, mis aitab mul hakkama saada tööelus ette tulla võivate mis tahes ootamatustega.

  Kas teadsid?

  245,8 miljonit

  /euandme/file/739_etworking-rights.png

  Inimeste arv vanuses 15–74, kes töötavad või otsivad tööd ELis.

  70

  /euandme/file/738_etworking-rights2.png

  ELi õigusaktide arv, mis kaitsevad töötajate õigusi.

  19,1%

  /euandme/file/737_etworking-rights3.png

  SKP keskmine summa, mida makstakse ELis 2016. aastal sotsiaalkaitse eest, nt vanemahüvitis või haigusraha.

  48

  /euandme/file/736_etworking-rights4.png

  ELi töötaja maksimaalne töötundide arv nädalas.

  4 nädalat

  /euandme/file/735_etworking-rights5.png

  Igale töötajale tagatud minimaalne tasustatud puhkuseperiood.

  Director's Video

  /euandme/file/22694_etKuju: #EUandME lühifilm, režissöör Jaco Van Dormael

  The Shape, režissöör Jaco Van Dormael

  Torm on silmapiiril. Kui sünkmust pilv matab enese alla väikse küla, avastavad elanikud, et lõpp võib ees oodata enamat kui sinist taevast.

  /euandme/file/22694_etKuju: #EUandME lühifilm, režissöör Jaco Van Dormael

  /euandme/file/22695_etKuju: ametlik #EUandMe treiler

  /euandme/file/22696_et„Kuju“ kulisside taga: #EUandME lühifilm

  The Shape ET
  #EUandME lood

  The story of Cedric

  #EUandME Thanks to an EU initiative, Cedric was able to travel abroad to volunteer and teach children how to play football and achieve self-fulfilment.

  Mis teema sulle veel huvi pakub?

  Oled kartmatu seikleja või keskkonnaentusiast?

  Kuidas veedad oma tasustatud puhkuse?

  Seilan üle seitsme mereKliimamuutuste vastases võitluses ei ole puhkepäevi.

  Inimestele, keda huvitavad töötaja õigused, meeldivad ka järgmised: