Koolita ennast

Suurepärane!
Tore, et oled nii innukas!
Koolitus
Kuva kõik teemad
MINU OSKUSED. MINU ELU.

Osale koolitustel, omanda olulisi oskusi ja valmistu ette tulevikuks

Väljaspool klassiruumi

Kooliaeg on küll läbi, kuid pean siiski edasi õppima. Tänu oskuste arendamisele pean sammu muutustega, kohanen uute tööalaste väljakutsetega ja suurendan oma tööalast konkurentsivõimet. Euroopa Liit rahastab koolitusvõimalusi läbi Euroopa Sotsiaalfondi ja programmide, nt Erasmus+, mis annavad mulle võimaluse ametialaselt areneda.

Digitaalne tulevik

Keerukad programmid või suur andmemaht ajavad segadusse? Selleks, et saaksin end ette valmistada töötamiseks pidevalt arenevas digitaalmaailmas, saan ELi digitaaloskuste praktika raames osaleda praktilistel koolitustel alates IKT baasoskustest kuni küberturvalisuseni välja.

Praktiline õppimine

Ehk sobib praktiline koolitus mulle rohkem? Praktika valdkondi on palju – põllumajandusest floristikani. Mind huvitab väga töö käigus saadav kogemus ja heal tasemel koolitus, mille saan praktikakoha või täiendushariduse kaudu. Selleks aitavad mul võimalusi leida programmid Noortegarantii ja Erasmus+

TAGASI ALGTEADMISTE JUURDE

Retsepti lugemine, peenraha lugemine poes, interneti kasutamine – aeg-ajalt satun ikka veel segadusse. Ligikaudu 70 miljonit eurooplast näevad vaeva lugemisel, kirjutamisel, arvutamisel või digitaalsete tööriistade kasutamisel. Sammu pidamiseks saan läbida Oskuste täiendamise kursuse, mis annab mulle edasiliikumiseks vajalikud algteadmised.

KRISTALLSELGE

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF) teeb mu kvalifikatsiooni mõistetavaks kogu Euroopa Liidus. See tähendab, et saan jätkata oma koolitust teadmisega, et mu kvalifikatsioon kehtib mistahes riigis, mida otsustan koduks pidada. Mul on võimalik oma oskusi ja kvalifikatsiooni esitleda isiklikus Europassis, mistõttu saan lihtsalt kandideerida töö- või praktikakohale mistahes ELi liikmesriigis.

Kuidas see toimib?

Maailm muutub kiirelt ning sellega koos ka vajalikud oskused ja kvalifikatsioonid, mida mul oma tööks vaja on. Muutustega sammu pidamiseks teeb EL tihedat koostööd liikmesriikide valitsuste, ametiühingute, tööandjate ja haridusasutustega, et täiustada minu praeguse väljaõppe kvaliteeti ja mõista, millised oskused tulevikus olulised on. Euroopa Sotsiaalfondi ja noortegarantii kaudu on saadaval mitmeid koolitus- ja karjääriarendamisvõimalused nii klassiruumis kui ka tegelikus töökeskkonnas õppimiseks. Ka Erasmus+ programmi jaoks on eraldatud 14,7 miljardit eurot, et pakkuda mulle praktika- või õpipoisikohta, vahetusprogramme ja haridust, et saaksin oma oskusi lihvida ja hoida oma CV tööandjate jaoks ligitõmbavana. 

  Kas teadsid?

  93 miljonit

  /euandme/file/709_ettraining.png

  eurooplast on omandamas haridust (algharidusest kuni doktoriõppeni).

  21%

  /euandme/file/708_ettraining2.png

  ELi töötajatest arvavad, et nende oskused on viie aasta pärast aegunud.

  43%

  /euandme/file/707_ettraining3.png

  Euroopa kodanikest puuduvad digitaalsed algoskused.

  58%

  /euandme/file/706_ettraining4.png

  Euroopa õpilastest õpivad keskhariduse omandamisel kahte või enamat võõrkeelt.

  Nutikas mõtlemine

  /euandme/file/705_ettraining5.png

  Ma saan arendada oma probleemilahendamisoskust, kriitilist mõtlemist ja keeleoskusi, võttes osa Euroopa vahetusprogrammidest, nt Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpus.

  Director's Video

  /euandme/file/22698_etVõti: #EUandME lühifilm, režissöör Valerie Muller ja Angelin Preljocaj

  Võti, režissöör Valerie Muller ja Angelin Preljocaj

  Katastroof tabab ehitusplatsi pistelise ohutuskontrolli ajal. Töötajad peavad probleemi lahendamiseks koostööd tegema, kuid keegi on kadunud…

  /euandme/file/22698_etVõti: #EUandME lühifilm, režissöör Valerie Muller ja Angelin Preljocaj

  /euandme/file/22699_etVõti: ametlik #EUandME treiler

  /euandme/file/22700_et„Võtme“ kulisside taga: #EUandME lühifilm

  #EUandME lood

  The story of Vincenzo and Katrin

  #EUandME Thanks to the EU they were able to utilise the Erasmus for Young Entrepreneurs initiative to launch their start up and expand abroad.

  You might want to read these

  Living the dream; I became a dolphin trainer in the Caribbean.

  While at secondary school, Marielle Robien got a work placement in a zoo on the island of Tenerife. To be able to go, she applied for financial support via Erasmus. Thanks to the experience she gained, Marielle is now living her dream, which is working as a dolphin trainer in Punta Cana in the...

  "How participating in European study and work programmes for young people has affected me personally and professionally"

  When Skevi was still in secondary school, she took part in the EU’s Comenius programme, starting an ongoing and ever-evolving journey. With the help of European programmes, she has lived and worked in Spain and Luxembourg and has travelled to a total of 16 European countries. This is the 29-year...

  "I am an Erasmus child"

  Rebekka's parents met while studying abroad in France. Both her parents took advantage of the ERASMUS scheme, enabling them to spend a semester abroad. This EU programme allows students to live, study or complete an internship in a European country for a period of 3 to 12 months. Not only did...

  Mis teema sulle veel huvi pakub?

  Kas soovid kassikohvikut avada või saada professionaalseks veiniarvustajaks?

  Euroopa Liidus ootavad sind alati võimalused.

  Millises riigis ma järgmisena töötaksin?Mida mina sellest saan?

  Viska pilk peale, kui soovid ennast arendada: