Grundläggande rättigheter

Jättebra!
Kul att se att du brinner för
Grundläggande rättigheter
Visa alla passioner
MINA RÄTTIGHETER. MITT LIV.

Bo i ett demokratiskt samhälle som garanterar jämställdhet och som skyddar mina mänskliga rättigheter och friheter.

Förenade i mångfalden

Alla är vi olika, och det är det som gör livet intressant. Jag som bor i EU kan leva ett fritt och jämställt liv, oavsett kön, ålder, funktionshinder, religion, etnicitet och sexuell läggning.

Sjung ut

Vare sig jag tweetar om en ny film, berättar för en vän om min religion eller pratar om en protestaktion jag har sett på nyheterna är mina åsikter värdefulla, och jag har rätt att uttrycka dem. Det är det som är demokratins hjärta. Yttrandefriheten är en hörnsten i EU, och var jag än bor har jag rätt att tala om mina idéer och vad jag tror på.

Senaste nytt

Var jag än läser nyheter - på nätet, på tv eller i en tidning - är varje medium fritt att rapportera om aktuella händelser på ett korrekt sätt, oavsett hur skarp kritik man riktar mot en viss politik eller ett visst politiskt parti. Det gör att jag kan bilda mig välgrundade åsikter om politiska händelser, konsumentfrågor och den typ av samhälle jag vill bo i. Kommissionen arbetar med plattformar som Facebook och Twitter för att bekämpa hatpropaganda på nätet och terrorism, så om jag ser något olagligt kan jag anmäla det så att inlägget tas bort.

Rättvist och rimligt

Allt fungerar inte alltid som planerat, men i sådana situationer vet jag att EU hjälper till att säkerställa att en opartisk lösning hittas. Jag har rätt till domstolsprövning och en opartisk rättegång, och jag har tillgång till de dokument och protokoll som EU har. Jag kan även föra fram en sak till EU-domstolen om jag anser att det finns skäl att misstänka att en lag är olaglig, om makt har missbrukats eller om jag anser att en organisation uppvisar brist på kompetens. Och om jag anser att jag behandlas orättvist av en europeisk institution kan jag hänvisa mitt ärende till Europeiska ombudsmannen.

Rättvist samarbete

Arbetsplatsen kan vara stressig ibland, så det är skönt att veta att EU skyddar mina rättigheter när jag är där. Om jag anser att jag behandlas annorlunda på jobbet - kanske på grund av religion eller sexuell läggning - kan jag kontakta mitt nationella organ för främjande av likabehandling, mitt fackförbund eller någon relevant icke-statlig organisation som kan hjälpa mig. EU-lagstiftningen innebär att jag ska bli behandlad på samma sätt som mina kolleger, så att jag kan få ett bra och tillfredställande yrkesliv.

Så här fungerar det

För mig som bor i EU är mina rättigheter och friheter formulerade i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. I detta dokument visar EU att alla överallt föds fria och jämlika i fråga om den respekt och de rättigheter de förtjänar. Stadgan garanterar att medborgare i EU – folk med olika ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion och åsikter – kan leva fridfullt och harmoniskt med varandra. Dessa principer möjliggörs av rättsstatsprincipen i EU, som innebär att alla människor i alla samhällen har samma friheter och juridiska rättigheter och ska behandlas på samma sätt. Den säkerställer rösträtten och förhindrar maktmissbruk av regeringar och myndigheter. 

  Visste du detta?

  65 %

  /euandme/file/699_svfundamental-rights.png

  av alla européer säger att de är bekanta med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna, medan 35 procent aldrig har hört talas om den.

  70 %

  /euandme/file/698_svfundamental-rights2.png

  av alla européer har vänner eller bekanta med en annan religion eller andra trosuppfattningar än de själva, och den siffran ökar hela tiden.

  6 miljoner

  /euandme/file/697_svfundamental-rights3.png

  Antalet romer, Europas största minoritet, som bor i EU. De flesta är EU-medborgare.

  Nolltolerans mot diskriminering

  /euandme/file/696_svfundamental-rights4.png

  EU var den första internationella organisation som uttryckligen erkände sexuell läggning som en grund för diskriminering i juridisk mening.

  Director's Video

  /euandme/file/formen-en-euandme-kortfilm-regisserad-av-jaco-van-dormael_svFormen: en #EUandME-kortfilm regisserad av Jaco Van Dormael

  The Shape, regisserad av Jaco Van Dormael

  Ett oväder är på ingång. Ett becksvart moln sveper in över en liten by, och invånarna inser att detta kan innebära slutet för både klarblå himlar och en del annat.

  /euandme/file/formen-en-euandme-kortfilm-regisserad-av-jaco-van-dormael_svFormen: en #EUandME-kortfilm regisserad av Jaco Van Dormael

  /euandme/file/formen-den-officiella-euandme-trailern_svFormen: den officiella #EUandME-trailern

  /euandme/file/bakom-kulisserna-till-formen-en-euandme-kortfilm_svBakom kulisserna till Formen: en #EUandME-kortfilm

  #EUandME berättelser

  Digital inclusion for all

  Patrick de la Hamette, engineer, is working in the social security sector and wants to help others in a concrete and practical way. A few years ago, he started volunteering and co-founded a non-profit organisation to support digital inclusion. He had not realised how big and satisfying this project would become.

  You might want to read these

  The story of Wolgan

  #EUandME Thanks to the EU, Wolgan was able to set up an organic, eco-friendly, fair trade clothes brand, while living as his authentic self-thanks to equal rights legislation.

  Love is the only way: living as your authentic self in the EU

  Seta Youth Committee Chair Seve Hujanen has never been afraid to be herself and embrace her individuality. Seve works as a nurse and acts as a mentor in a support group for gender minorities. She considers the human rights of gender and sexual minorities a serious issue and that is why her motto...

  Hemiciclo: Transparency just a few clicks away

  Working at the European Parliament in Brussels strengthened David Crisóstomo's conviction that democracy does not work without transparency. For there to be transparency, people need to know what is really happening in democratic institutions, which is not always the case. In the case of...

  Vad mer brinner du för?