Основни права

Чудесно!
Радваме се да научим, че се вълнувате от
Основни права
Вижте всички интереси
МОИТЕ ПРАВА. МОЯТ ЖИВОТ.

Живот в демократично общество, което гарантира равенството и защитава човешките ми права и свободи

Единни в многообразието

Всички ние сме различни и именно това прави живота интересен. В ЕС се радвам на свобода и равни права независимо от моя пол, възраст, увреждане, религия, етническа принадлежност или сексуална ориентация.

Право на мнение

Без значение дали публикувам съобщение в Twitter във връзка с нов филм, споделям религиозните си убеждения с приятел или говоря за протест, който съм гледал по телевизията, моето мнение е ценно и имам право да го изразявам. Именно това стои в основата на демокрацията. Свободата на изразяване е крайъгълният камък на ЕС и където и да живея, имам право да говоря за идеите и убежденията си.

Горещи новини

Може да се информирам по интернет, чрез телевизията или от вестниците, но всяка медия е свободна да отразява точно случващите се събития, без значение колко критична е по отношение на дадена политика или политическа партия. Това ми позволява да си изградя информирано мнение за политическите събития, потребителските въпроси, спорта и типа общество, в което искам да живея. За щастие, Комисията работи с платформи като Facebook и Twitter, за да ограничи речта на омразата и тероризма онлайн, така че ако забележа нещо незаконно, мога да го докладвам и публикацията ще бъде премахната.

Честност и справедливост

Нещата невинаги вървят по план, но в тези ситуации знам, че ЕС ще помогне за осигуряването на безпристрастно решение. Имам право на правосъдие и справедлив процес, както и на достъп до документи и архиви, съхранявани от ЕС. Освен това мога да отнеса всеки въпрос до Съда на Европейския съюз, ако смятам, че законосъобразността на даден акт буди подозрения, че има случай на злоупотреба с власт или че дадена организация проявява некомпетентност. И ако считам, че отношението към мен от някоя от институциите на ЕС не е справедливо, мога да се обърна към омбудсмана.

Справедливост на работното място

Работното място понякога може да бъде много стресиращо и затова е успокояващо да знам, че ЕС защитава правата ми, докато съм на работа. Ако смятам, че на работното ми място се отнасят различно към мен - може би заради религията или сексуалната ми ориентация - мога да се обърна към съответния национален орган, отговарящ за равноправието, към синдикат или към неправителствена организация, която би могла да ми помогне. Законодателството на ЕС изисква с мен да се отнасят по същия начин, както към всеки друг, с когото работя, за да имам пълноценна и щастлива кариера.

Как действа

Моите права и свободи като човек, живеещ в ЕС, са изложени в Европейската харта на основните права. В този документ ЕС показва ясно, че всеки е роден свободен, има равни права и заслужава еднакво уважение. Хартата гарантира, че всички граждани на ЕС – хора, които се различават по възраст, пол, раса, сексуална ориентация, религия и мнение – могат да живеят заедно в мир и хармония.    Тези принципи са възможни благодарение на върховенството на закона в ЕС, което гарантира, че всеки човек във всяко общество има равни свободи и законни права и трябва да получава еднакво отношение. Именно върховенството на закона защитава правото ми да гласувам и не позволява на правителствата да злоупотребяват с властта си. 

  Знаете ли, че?

  65%

  /euandme/file/699_bgfundamental-rights.png

  от европейците казват, че са запознати с Хартата на основните права на ЕС, а 35% никога не са чували за нея.

  70%

  /euandme/file/698_bgfundamental-rights2.png

  от европейците имат приятели или познати от друга религия или с различни убеждения, като този процент се увеличава.

  6 милиона

  /euandme/file/697_bgfundamental-rights3.png

  е броят на ромите (най-голямото малцинство в Европа), които живеят в ЕС. По-голямата част от тях са граждани на ЕС.

  Нулева толерантност към дискриминацията

  /euandme/file/696_bgfundamental-rights4.png

  ЕС е първата международна организация, която изрично признава сексуалната ориентация като основания за дискриминация пред закона.

  Director's Video

  /euandme/file/22654_bgФормата: #EUandME късометражен филм, режисиран от Яко Ван Дормел

  The Shape, режисиран от Яко Ван Дормел

  На хоризонта се задава буря. Когато един черен облак поглъща малко селце, жителите откриват, че това може да погуби нещо повече от синьото небе.

  /euandme/file/22654_bgФормата: #EUandME късометражен филм, режисиран от Яко Ван Дормел

  /euandme/file/22655_bgФормата: официален #EUandMe трейлър

  /euandme/file/22656_bgЗад кулисите на "Формата": #EUandME късометражен филм

  The Shape BG
  Истории на # EUandME

  Digital inclusion for all

  Patrick de la Hamette, engineer, is working in the social security sector and wants to help others in a concrete and practical way. A few years ago, he started volunteering and co-founded a non-profit organisation to support digital inclusion. He had not realised how big and satisfying this project would become.

  You might want to read these

  The story of Wolgan

  #EUandME Thanks to the EU, Wolgan was able to set up an organic, eco-friendly, fair trade clothes brand, while living as his authentic self-thanks to equal rights legislation.

  Love is the only way: living as your authentic self in the EU

  Seta Youth Committee Chair Seve Hujanen has never been afraid to be herself and embrace her individuality. Seve works as a nurse and acts as a mentor in a support group for gender minorities. She considers the human rights of gender and sexual minorities a serious issue and that is why her motto...

  Hemiciclo: Transparency just a few clicks away

  Working at the European Parliament in Brussels strengthened David Crisóstomo's conviction that democracy does not work without transparency. For there to be transparency, people need to know what is really happening in democratic institutions, which is not always the case. In the case of...

  От какво друго се вълнувате?