Sib xogħol

Tajjeb!
Nieħdu gost naraw li għandek passjoni dwar
It-tfittxija għal xogħol
Ara l-passjonijiet kollha
L-AMBIZZJONI TIEGĦI. ĦAJTI.

Sib impjieg tajjeb, jew ikseb għajnuna fil-forma ta' kkowċjar

ll-passi li jmiss

Kemm jekk lestejt kors reċentement jew għadni kemm tlaqt minn impjieg, hu normali li nsib lili nnifsi nhewden dwar xi jmissni nagħmel? M'inix waħdi, lanqas: madwar 6.3 miljun żagħżugħ u żagħżugħa Ewropea jinsabu fl-istess pożizzjoni. Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE għandha l-għan li tipprovdili offerta ta' impjieg, edukazzjoni, apprendistat, jew traineeship fi żmien erba' xhur minn meta nkun sfajt bla xogħol jew minn meta tlaqt mis-sistema edukattiva. Nista' napplika permezz tas-servizz pubbliku tal-impjiegi nazzjonali tiegħi jew fornitur ieħor, sabiex nagħti bidu lill-karriera tiegħi jew biex inkun nista' nirritorna għall-istudju.

Bidla fid-direzzjoni

Huwa stmat li aktarx nibdel il-karriera aktar minn 5 darbiet matul il-ħajja tax-xogħol tiegħi. Ma' kull bidu ġdid titfaċċa l-ħtieġa għal taħriġ mill-ġdid sabiex nikseb il-ħiliet rilevanti għall-industrija l-ġdida tiegħi. Irrispettivament minn jekk neħtieġx għarfien prattiku ġdid jew kwalifika addizzjonali, nista' napplika għal korsijiet ta' taħriġ iffinanzjati permezz tal-Fond Soċjali Ewropew.

Impjiegi mingħajr fruntieri

Qed tħoss ix-xewqa li taqbad l-ewwel titjira u titlaq? M'iniex marbut li nfittex impjieg biss ġewwa pajjiżi, l-UE miftuħa għalija kollha kemm hi. B'aktar minn 2,300 post vakanti disponibbli online, L-ewwel Impjieg EURES Tiegħek jista' jgħinni nibda karriera f'pajjiż ieħor, jagħtini konsulent dedikat u jissuġġerixxi opportunitajiet ta' xogħol li jistgħu jkunu tajbin għalija. L-iskema tista' wkoll tiffinanzja l-vjaġġ tiegħi jekk niġi offrut intervista barra.

NAGĦMEL DIFFERENZA

Ix-xogħol f'uffiċċju mhuwiex għal idejn kulħadd. Jekk tħajjarni aktar l-idea li nibni skola mill-ġdid jew li nassisti lil applikanti għall-ażil li għadhom kemm waslu fl-UE, ikun aħjar li kieku nikkunsidra napplika għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Hemm opportunitajiet bil-ħlas u volontarji disponibbli fi proġetti madwar l-Ewropa, mela x'qed nistenna?

NAĦDEM MAL-EWROPA

Jien inħobbha lill-UE u nixtieq ningħaqad mal-55,000 persuna li jgħinu sabiex tiffunzjona - jidher li karriera f'istituzzjoni tal-UE tista' tkun tgħodd għalija! B'postijiet 'il bogħod u madwar l-Ewropa kollha, kif ukoll fil-hubs fi Brussell jew fil-Lussemburgu, l-istituzzjonijiet joffruli l-opportunità li naħdem ma' tim totalment differenti fuq xi wħud mill-aktar sfidi urġenti li qed naffaċċjaw bħala soċjetà. Jien nista' nżur l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal sabiex insir naf aktar dwar ir-rwoli disponibbli.

Titfaċċa opportunità

Sibt diskrepanza fis-suq? Dejjem ridt tkun l-imgħallem? Jekk għandi idea brillanti u ħafna spirtu imprenditorjali, mela l-UE tista' tgħinni nibda n-negozju tiegħi stess. Il-pajjiżi tal-UE huma mħeġġin li jilħqu ċerti miri, inkluż li jippermettu lill-imprendituri li jistabbilixxu n-negozju tagħhom f'mhux aktar minn 3 ijiem tax-xogħol għal mhux aktar minn €100. Il-finanzjament m'għandux ikun uġigħ ta' ras lanqas - Jien nista' nesplora opportunitajiet ta' ffinanzjar permezz tal-Klabb Startup Europe, u nikseb għajnuna biex nespandi u niżviluppa n-negozju permezz tas-Sħubija Startup Europe.

Kif taħdem

Bħala żgħażugħ, tista’ tkun ta’ sfida li nitla' l-ewwel pass fuq is-sellum tal-karriera. Madankollu, l-UE qiegħda hawn sabiex tappoġġjani meta nkun qed infittex xogħol, irrispettivament minn jekk tagħmilx dan permezz tal-iskema tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ – li tat opportunitajiet lil aktar minn 3.5 miljun persuna żagħżugħa kull sena mill-2014 – jew permezz ta’ programmi u inizjattivi oħra. Grazzi għal dawn l-iskemi, diġà hemm 1.6 miljun żagħżugħ inqas mingħajr xogħol fl-UE mill-2013. Jekk għandi l-ħeġġa u l-entużjażmu, allura l-UE tista’ tagħtini l-ħiliet li għandi bżonn biex nippreżenta lili nnifsi lid-dinja t’hemm barra u nsib ix-xogħol li jgħodd għalija. 

  Kont taf?

  2 miljuni

  /euandme/file/718_mtfinding-job.png

  L-ammont li bih naqas l-għadd ta' żgħażagħ Ewropej qiegħda mill-2013.

  €8.8 biljun

  /euandme/file/717_mtfinding-job2.png

  Il-baġit tal-UE allokat sabiex l-impjieg taż-żgħażagħ jingħata spinta f'reġjuni b'rata ta' qgħad ta' aktar minn 25% fost iż-żgħażagħ.

  11-il miljun

  /euandme/file/716_mtfinding-job3.png

  In-numru ta' żgħażagħ li ngħataw opportunitajiet permezz tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

  4 xhur

  /euandme/file/715_mtfinding-job4.png

  Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ għandha l-għan li tipprovdi liż-żgħażagħ b'offerta ta' impjieg ta' kwalità tajba, edukazzjoni kontinwa, apprendistat jew traineeship fi żmien 4 xhur minn meta jisfaw qiegħda jew jispiċċaw l-edukazzjoni.

  Director's Video

  /euandme/file/22740_mtThe Key: film qasir ta' #EUandME taħt id-direzzjoni ta' Valerie Muller u Angelin Preljocaj

  Iċ-ċavetta, b'direzzjoni ta' Valerie Muller u Angelin Preljocaj

  Diżastru waqt spezzjoni tas-sigurtà għal għarrieda fuq sit ta' kostruzzjoni. Il-ħaddiema jridu jaħdmu flimkien biex ineħħu l-ħerba - iżda hemm xi ħadd nieqes...

  /euandme/file/22740_mtThe Key: film qasir ta' #EUandME taħt id-direzzjoni ta' Valerie Muller u Angelin Preljocaj

  /euandme/file/22741_mtThe Key: it-trejler uffiċjali ta' #EUandME

  /euandme/file/22742_mtWara l-kwinti ta' The Key: film qasir ta' #EUandME

  La Cle MT

  /euandme/file/21193_mtParty Animal: film qasir #EUandME dirett minn Yorgos Zois

  Party Animal, b'direzzjoni ta' Yorgos Zois

  Alex huwa żagħżugħ enerġetiku ta' 25 sena li lest jagħmel minn kollox biex ikompli jiżfen. Maqbud f'impjieg restrittiv, f'daqqa waħda jiġih mument ta' ispirazzjoni.

  /euandme/file/21193_mtParty Animal: film qasir #EUandME dirett minn Yorgos Zois

  /euandme/file/21194_mtParty Animal: it-trailer uffiċjali #EUandME trailer

  /euandme/file/21195_mtWara l-kwinti ta’ Party Animal: film qasir #EUandMe

  Stejjer #EUandME

  I now have a stable job that suits me perfectly

  Mariane had some difficulty finding a job in social work after finishing her degree. She registered with Pôle Emploi, a French governmental agency that supports unemployed people, and benefitted from Intensive Youth Support, a scheme co-funded by the European Social Fund. Thanks to the scheme, Mariane has now found a job in her chosen field.

  You might want to read these

  Odyssey of ‘Pušku pušku’ chairs: How the bean bag became stylish furniture

  When a resident of Vilnius, Remigijus Balčiūnas created his first bean bag chair 10 years ago hoping to surprise guests with an unusual, yet cosy element in his sitting-room. Today the products of Remigijus’ bean bag chairs company are presented at international exhibitions and adorn the homes...

  From gaming to a successful high-tech company

  Matej Vengust's long-standing interest in new technologies and inspiration in bold ideas and computer games led him to assemble a team to create a VR platform. He soon realised that the platform could have uses beyond gaming and the Nervtech start-up was born, with Matej as its co-founder and...

  From Madrid to Copenhagen: ‘’To me, it was just a country far to the north’’

  It has been 7 years since Cristina Giron Delgado replaced warm Madrid with rainy and foreign Denmark. It started with a course at the Technical University of Denmark which led to a permanent job. Now she is also the founder of the SOMOS organisation that helps NGOs in Denmark.

  From daredevil adventures in Europe to travel journalism

  It’s hard to paint a picture of Mantas Bertulis, the founder of the popular talk show and travel portal ‘Kvepia kelionėm’ (‘It smells like travel’), unless it is possible to draw a trip. Mantas, who was fascinated by adventurers in his youth, decided to build a life that would allow him to...

  Diary of a Romanian in the EU: how your life can change when you have the courage to go for it

  Ana-Maria Hoogendorp left Romania 9 years ago to start a Master’s degree in Amsterdam. She overcame the fear of trying out a new experience and started a life from scratch in another community. After 9 years, Ana Maria developed close ties with Amsterdam through a successful career and made...

  The story of Duco

  #EUandME Thanks to support from the EU, Duco joined JINC and helps run an internship project which enables students to get work experience and improve their projects or talents.

  Stories by famous media journalists are encouraging change

  Finding a career after travelling to another country sounds like the plot of a fairy tale. However, for journalism student Berta Tilmantaitė, studying in Denmark for an Erasmus exchange programme helped her learn photojournalism. Now, Berta is a renowned Lithuanian multimedia journalist, a...

  X'affarijiet oħra għandek passjoni għalihom?