Sib xogħol

Tajjeb!
Nieħdu gost naraw li għandek passjoni dwar
It-tfittxija għal xogħol
Ara l-passjonijiet kollha
L-AMBIZZJONI TIEGĦI. ĦAJTI.

Sib impjieg tajjeb, jew ikseb għajnuna fil-forma ta' kkowċjar

ll-passi li jmiss

Kemm jekk lestejt kors reċentement jew għadni kemm tlaqt minn impjieg, hu normali li nsib lili nnifsi nhewden dwar xi jmissni nagħmel? M'inix waħdi, lanqas: madwar 6.3 miljun żagħżugħ u żagħżugħa Ewropea jinsabu fl-istess pożizzjoni. Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE għandha l-għan li tipprovdili offerta ta' impjieg, edukazzjoni, apprendistat, jew traineeship fi żmien erba' xhur minn meta nkun sfajt bla xogħol jew minn meta tlaqt mis-sistema edukattiva. Nista' napplika permezz tas-servizz pubbliku tal-impjiegi nazzjonali tiegħi jew fornitur ieħor, sabiex nagħti bidu lill-karriera tiegħi jew biex inkun nista' nirritorna għall-istudju.

Bidla fid-direzzjoni

Huwa stmat li aktarx nibdel il-karriera aktar minn 5 darbiet matul il-ħajja tax-xogħol tiegħi. Ma' kull bidu ġdid titfaċċa l-ħtieġa għal taħriġ mill-ġdid sabiex nikseb il-ħiliet rilevanti għall-industrija l-ġdida tiegħi. Irrispettivament minn jekk neħtieġx għarfien prattiku ġdid jew kwalifika addizzjonali, nista' napplika għal korsijiet ta' taħriġ iffinanzjati permezz tal-Fond Soċjali Ewropew.

Impjiegi mingħajr fruntieri

Qed tħoss ix-xewqa li taqbad l-ewwel titjira u titlaq? M'iniex marbut li nfittex impjieg biss ġewwa pajjiżi, l-UE miftuħa għalija kollha kemm hi. B'aktar minn 2,300 post vakanti disponibbli online, L-ewwel Impjieg EURES Tiegħek jista' jgħinni nibda karriera f'pajjiż ieħor, jagħtini konsulent dedikat u jissuġġerixxi opportunitajiet ta' xogħol li jistgħu jkunu tajbin għalija. L-iskema tista' wkoll tiffinanzja l-vjaġġ tiegħi jekk niġi offrut intervista barra.

NAGĦMEL DIFFERENZA

Ix-xogħol f'uffiċċju mhuwiex għal idejn kulħadd. Jekk tħajjarni aktar l-idea li nibni skola mill-ġdid jew li nassisti lil applikanti għall-ażil li għadhom kemm waslu fl-UE, ikun aħjar li kieku nikkunsidra napplika għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Hemm opportunitajiet bil-ħlas u volontarji disponibbli fi proġetti madwar l-Ewropa, mela x'qed nistenna?

NAĦDEM MAL-EWROPA

Jien inħobbha lill-UE u nixtieq ningħaqad mal-55,000 persuna li jgħinu sabiex tiffunzjona - jidher li karriera f'istituzzjoni tal-UE tista' tkun tgħodd għalija! B'postijiet 'il bogħod u madwar l-Ewropa kollha, kif ukoll fil-hubs fi Brussell jew fil-Lussemburgu, l-istituzzjonijiet joffruli l-opportunità li naħdem ma' tim totalment differenti fuq xi wħud mill-aktar sfidi urġenti li qed naffaċċjaw bħala soċjetà. Jien nista' nżur l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal sabiex insir naf aktar dwar ir-rwoli disponibbli.

Titfaċċa opportunità

Sibt diskrepanza fis-suq? Dejjem ridt tkun l-imgħallem? Jekk għandi idea brillanti u ħafna spirtu imprenditorjali, mela l-UE tista' tgħinni nibda n-negozju tiegħi stess. Il-pajjiżi tal-UE huma mħeġġin li jilħqu ċerti miri, inkluż li jippermettu lill-imprendituri li jistabbilixxu n-negozju tagħhom f'mhux aktar minn 3 ijiem tax-xogħol għal mhux aktar minn €100. Il-finanzjament m'għandux ikun uġigħ ta' ras lanqas - Jien nista' nesplora opportunitajiet ta' ffinanzjar permezz tal-Klabb Startup Europe, u nikseb għajnuna biex nespandi u niżviluppa n-negozju permezz tas-Sħubija Startup Europe.

Kif taħdem

Bħala żgħażugħ, tista’ tkun ta’ sfida li nitla' l-ewwel pass fuq is-sellum tal-karriera. Madankollu, l-UE qiegħda hawn sabiex tappoġġjani meta nkun qed infittex xogħol, irrispettivament minn jekk tagħmilx dan permezz tal-iskema tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ – li tat opportunitajiet lil aktar minn 3.5 miljun persuna żagħżugħa kull sena mill-2014 – jew permezz ta’ programmi u inizjattivi oħra. Grazzi għal dawn l-iskemi, diġà hemm 1.6 miljun żagħżugħ inqas mingħajr xogħol fl-UE mill-2013. Jekk għandi l-ħeġġa u l-entużjażmu, allura l-UE tista’ tagħtini l-ħiliet li għandi bżonn biex nippreżenta lili nnifsi lid-dinja t’hemm barra u nsib ix-xogħol li jgħodd għalija. 

  Kont taf?

  2 miljuni

  /euandme/file/718_mtfinding-job.png

  L-ammont li bih naqas l-għadd ta' żgħażagħ Ewropej qiegħda mill-2013.

  €8.8 biljun

  /euandme/file/717_mtfinding-job2.png

  Il-baġit tal-UE allokat sabiex l-impjieg taż-żgħażagħ jingħata spinta f'reġjuni b'rata ta' qgħad ta' aktar minn 25% fost iż-żgħażagħ.

  11-il miljun

  /euandme/file/716_mtfinding-job3.png

  In-numru ta' żgħażagħ li ngħataw opportunitajiet permezz tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

  4 xhur

  /euandme/file/715_mtfinding-job4.png

  Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ għandha l-għan li tipprovdi liż-żgħażagħ b'offerta ta' impjieg ta' kwalità tajba, edukazzjoni kontinwa, apprendistat jew traineeship fi żmien 4 xhur minn meta jisfaw qiegħda jew jispiċċaw l-edukazzjoni.

  Director's Video

  /euandme/file/22740_mtThe Key: film qasir ta' #EUandME taħt id-direzzjoni ta' Valerie Muller u Angelin Preljocaj

  Iċ-ċavetta, b'direzzjoni ta' Valerie Muller u Angelin Preljocaj

  Diżastru waqt spezzjoni tas-sigurtà għal għarrieda fuq sit ta' kostruzzjoni. Il-ħaddiema jridu jaħdmu flimkien biex ineħħu l-ħerba - iżda hemm xi ħadd nieqes...

  /euandme/file/22740_mtThe Key: film qasir ta' #EUandME taħt id-direzzjoni ta' Valerie Muller u Angelin Preljocaj

  /euandme/file/22741_mtThe Key: it-trejler uffiċjali ta' #EUandME

  /euandme/file/22742_mtWara l-kwinti ta' The Key: film qasir ta' #EUandME

  La Cle MT
  Stejjer #EUandME

  I now have a stable job that suits me perfectly

  Mariane had some difficulty finding a job in social work after finishing her degree. She registered with Pôle Emploi, a French governmental agency that supports unemployed people, and benefitted from Intensive Youth Support, a scheme co-funded by the European Social Fund. Thanks to the scheme, Mariane has now found a job in her chosen field.

  You might want to read these

  Odyssey of ‘Pušku pušku’ chairs: How the bean bag became stylish furniture

  When a resident of Vilnius, Remigijus Balčiūnas created his first bean bag chair 10 years ago hoping to surprise guests with an unusual, yet cosy element in his sitting-room. Today the products of Remigijus’ bean bag chairs company are presented at international exhibitions and adorn the homes...

  From gaming to a successful high-tech company

  Matej Vengust's long-standing interest in new technologies and inspiration in bold ideas and computer games led him to assemble a team to create a VR platform. He soon realised that the platform could have uses beyond gaming and the Nervtech start-up was born, with Matej as its co-founder and...

  From Madrid to Copenhagen: ‘’To me, it was just a country far to the north’’

  It has been 7 years since Cristina Giron Delgado replaced warm Madrid with rainy and foreign Denmark. It started with a course at the Technical University of Denmark which led to a permanent job. Now she is also the founder of the SOMOS organisation that helps NGOs in Denmark.

  X'affarijiet oħra għandek passjoni għalihom?