Post a aimsiú

Go hiontach!
Is maith go bhfuil tú paiseanta faoi
Post a aimsiú
Féach gach paisean
M'UAILLMHIAN. MO SHAOL.

Faigh post maith, nó faigh cóitseáil mar chabhair

Na chéad chéimeanna eile

Is cuma ar chríochnaigh mé cúrsa nó ar éirigh mé as post le déanaí, is gnáthrud é a bheith faoi iontas faoin gcéad rud eile a dhéanfaidh mé. Ní mise an t-aon duine amháin, ach oiread: tá timpeall 6.3 milliún Eorpach óga sa chás céanna. Is é aidhm scéim Ráthaíochta don Aos Óg an Aontais Eorpaigh tairiscint fostaíochta, oideachas, printíseacht nó cúrsa oiliúna a chur ar fáil dom laistigh de cheithre mhí ón uair a thagaim chun bheith dífhostaithe nó a fhágaim an córas oideachais. Is féidir liom iarratas a dhéanamh trí mo sheirbhís náisiúnta fostaíochta poiblí chun tús a chur le mo ghairmré nó deis a fháil filleadh ar an staidéar.

Athrú treo

Meastar go n-athróidh mé gairmeacha cúig huaire agus níos mó i mo shaol oibre. Le gach tosú úr is gá dul faoi athoiliúint chun na scileanna atá ag teastáil i mo thionscal nua a ghnóthú. Is cuma an eolas praiticiúil nó cáilíocht bhreise a bheidh uaim, is féidir liom cur isteach ar chúrsaí oiliúna a mhaoiníonn Ciste Sóisialta na hEorpa.

Poist gan teorainneacha

Fonn taistil ort? Is féidir liom post a lorg in áit ar bith san Aontas; ní gá dom cloí le mo thír dhúchais amháin. Tá os cionn 2,300 folúntas ar fáil ar líne, agus is féidir le Do chéad phost EURES cabhrú leat tús a chur le gairm bheatha i dtír eile, sainchomhairleoir a chur ar fáil dom agus deiseanna fostaíochta a mholadh a d'oirfeadh dom. Is féidir go bhfaighinn cistiú taistil fiú, má iarrtar orm agallamh a dhéanamh thar lear.

DIFEAR A DHÉANAMH

Ní oireann obair oifige don uile dhuine. Dá mb'fhearr liom scoil a atógáil nó cabhrú le hiarrthóir tearmainn atá tar éis teacht go dtí an tAontas ná mórán rudaí eile, is féidir liom iarratas a chur chuig an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach. Tá poist íoctha agus poist dheonacha ar fáil i dtionscadail ar fud na hEorpa, mar sin cén mhoill atá orm?

OIBRIÚ AR SON NA hEORPA

Is grá liom an tAontas agus is mian liom bheith i measc an 55,000 duine a choimeádann ag obair é – déarfainn go n-oirfeadh gairm in institiúid Aontais dom! Tá suíomhanna ag na hinstitiúidí i ngach cearn den Eoraip, agus na lárionaid sa Bhruiséil agus i Lucsamburg, mar sin thabharfadh siad an deis dom dul i mbun oibre le foireann éagsúil daoine ar chuid de na dúshláin is práinní atá le réiteach againn mar shochaí. Is féidir liom cuairt a thabhairt ar an Oifig Eorpach um Roghnú Pearsanra chun tuilleadh a fháil amach faoi na poist atá ar fáil.

Deiseanna do chách

An bhfuil bearna sa mhargadh tugtha faoi deara agat? Fonn ort riamh bheith i gceannas? Má tá smaoineamh maith agus neart spioraid fiontraíochta ionat, ansin is féidir leis an Aontas cabhrú liom mo ghnólacht féin a thosú. Spreagtar tíortha an Aontais chun spriocanna áirithe a bhaint amach, lena n-áirítear fiontraithe a chumasú chun gnólacht a bhunú laistigh de thrí lá oibre ar €100 ar a mhéad. Ní gá a bheith buartha faoin airgeadas ach oiread – is féidir liom féachaint ar na deiseanna cistiúcháin trí Startup Europe Club, agus cabhair a fháil chun mo ghnólacht a leathnú agus a fhorbairt tríd an Startup Europe Partnership

An tslí a n-oibríonn sé

Is féidir leis a bheith deacair do dhaoine óga cos a fháil ar an dréimire gairme. Mar sin féin, tá an tAontas anseo chun tacú liom agus post á chuardach agam, cibé tríd an scéim Ráthaíocht d'Aos Óg na hEorpa– atá tar éis deiseanna a chur ar fáil do bhreis is 3.5 milliún duine óg gach bliain ó 2014 i leith – nó trí chláir agus tionscnaimh eile. A bhuí ar na scéimeanna seo, is lú ná 1.6 milliún cheana féin líon na ndaoine óga dífhostaithe san Aontas, i gcomparáid leis 2013. Má tá an fuinneamh agus an spéis agam, féadfaidh an tAontas na scileanna atá de dhíth orm chun an post a oireann domsa a thabhairt dom. 

  Arbh eol duit?

  2 mhilliún

  /euandme/file/718_gafinding-job.png

  An laghdú ar líon na nEorpach dífhostaithe ó 2013 i leith.

  €8.8 mbilliún

  /euandme/file/717_gafinding-job2.png

  An buiséad atá curtha i leataobh ag an Aontas chun fostaíocht a mhéadú i measc daoine óga i réigiúin ina bhfuil an ráta dífhostaíochta i measc daoine óga os cionn 25%.

  11 mhilliún

  /euandme/file/716_gafinding-job3.png

  Líon na ndaoine óga a fuair deiseanna tríd an Scéim Ráthaíochta don Aos Óg.

  4 mhí

  /euandme/file/715_gafinding-job4.png

  Féachann Scéim Ráthaíochta don Aos Óg chun tairiscint dea-chaighdeáin fostaíochta, oideachas leanúnach, printíseacht nó cúrsa oiliúna a chur ar fáil do dhaoine óga laistigh de 4 mhí ón uair a gcailleann siad post nó a bhfágann siad an córas oideachais.

  Director's Video

  /euandme/file/22716_gaThe Key: gearrscannán de chuid #EUandME arna stiúradh ag Valerie Muller agus Angelin Preljocaj

  An Eochair, arna stiúradh ag Valerie Muller agus Angelin Preljocaj

  Tarlaíonn tubaiste le linn cigireacht sábháilteachta gan choinne ar láithreán tógála. Ní mór do na hoibrithe dul i gcomhar chun an phraiseach a chur ina cheart – ach níl gach duine i láthair...

  /euandme/file/22716_gaThe Key: gearrscannán de chuid #EUandME arna stiúradh ag Valerie Muller agus Angelin Preljocaj

  /euandme/file/22717_gaThe Key: réamhbhlaiseadh oifigiúil #EUandME

  /euandme/file/22718_gaI gcúlra The Key: gearrscannán #EUandME

  La Cle GA

  /euandme/file/21092_gaParty Animal: gearrscannán #EUandME arna stiúradh ag Tomasz Konecki

  Party Animal, arna stiúradh ag Yorgos Zois

  Is duine fuinniúil, fiche a cúig bliain d'aois, é Alex, agus tá sé sásta rud ar bith a dhéanamh le gur féidir leis leanúint den rince. Tá sé sáinnithe i bpost srianta, ach rith smaoineamh tobann leis.

  /euandme/file/21092_gaParty Animal: gearrscannán #EUandME arna stiúradh ag Tomasz Konecki

  /euandme/file/21093_gaParty Animal: réamhbhlaiseadh oifigiúil #EUandME

  /euandme/file/21094_gaAr chúl stáitse Party Animal: gearrscannán #EUandMe

  Scéalta #EUandME

  I now have a stable job that suits me perfectly

  Mariane had some difficulty finding a job in social work after finishing her degree. She registered with Pôle Emploi, a French governmental agency that supports unemployed people, and benefitted from Intensive Youth Support, a scheme co-funded by the European Social Fund. Thanks to the scheme, Mariane has now found a job in her chosen field.

  You might want to read these

  Odyssey of ‘Pušku pušku’ chairs: How the bean bag became stylish furniture

  When a resident of Vilnius, Remigijus Balčiūnas created his first bean bag chair 10 years ago hoping to surprise guests with an unusual, yet cosy element in his sitting-room. Today the products of Remigijus’ bean bag chairs company are presented at international exhibitions and adorn the homes...

  From gaming to a successful high-tech company

  Matej Vengust's long-standing interest in new technologies and inspiration in bold ideas and computer games led him to assemble a team to create a VR platform. He soon realised that the platform could have uses beyond gaming and the Nervtech start-up was born, with Matej as its co-founder and...

  From Madrid to Copenhagen: ‘’To me, it was just a country far to the north’’

  It has been 7 years since Cristina Giron Delgado replaced warm Madrid with rainy and foreign Denmark. It started with a course at the Technical University of Denmark which led to a permanent job. Now she is also the founder of the SOMOS organisation that helps NGOs in Denmark.

  From daredevil adventures in Europe to travel journalism

  It’s hard to paint a picture of Mantas Bertulis, the founder of the popular talk show and travel portal ‘Kvepia kelionėm’ (‘It smells like travel’), unless it is possible to draw a trip. Mantas, who was fascinated by adventurers in his youth, decided to build a life that would allow him to...

  Diary of a Romanian in the EU: how your life can change when you have the courage to go for it

  Ana-Maria Hoogendorp left Romania 9 years ago to start a Master’s degree in Amsterdam. She overcame the fear of trying out a new experience and started a life from scratch in another community. After 9 years, Ana Maria developed close ties with Amsterdam through a successful career and made...

  The story of Duco

  #EUandME Thanks to support from the EU, Duco joined JINC and helps run an internship project which enables students to get work experience and improve their projects or talents.

  Stories by famous media journalists are encouraging change

  Finding a career after travelling to another country sounds like the plot of a fairy tale. However, for journalism student Berta Tilmantaitė, studying in Denmark for an Erasmus exchange programme helped her learn photojournalism. Now, Berta is a renowned Lithuanian multimedia journalist, a...

  Cad eile a bhfuil tú craiceáilte faoi?