Cearta tomhaltóirí

Go hiontach!
Is maith go bhfuil tú paiseanta faoi
Cearta tomhaltóirí
Féach gach paisean
MO CHUID SIOPADÓIREACHTA. MO SHAOL.

Earraí a ceannaíodh ar líne a thabhairt ar ais laistigh de 14 lá, agus cearta eile mar thomhaltóir

An tomhas mícheart?

Dealraíonn sé, mar sin, go raibh mé rud beag uaillmhianach le tomhas na jíons sin a cheannaigh mé ar líne... Is maith go bhfuil cearta agam mar thomhaltóir Aontais a chiallaíonn gur féidir liom aon táirge a chur ar ais, is cuma an ar líne, ar an bhfón nó le hordú poist a cheannaigh mé é, laistigh de 14 lá. Fad atá an táirge gan locht agus gur féidir é a athdhíol, gheobhaidh mé aisíocaíocht iomlán nó rud éigin eile ar a shon – gan aon argóint ná ceist, agus ní gá domsa an cás a mhíniú. Mar sin is féidir liom na jíons sin a chur ar ais agus péire den tomhas ceart a aimsiú.

Ní minic a bhíonn an dea-scéal fíor

Tá tairiscint iontach le haghaidh rothar nua feicthe agat ach tá imní ort gur cur i gcéill é? Tá cosc ar chuideachtaí a oibríonn in aon Bhallstát faisnéis bhréige a scaipeadh faoina dtáirgí nó seirbhísí i bhfógraí míthreoracha. Mar sin mura bhfuair mé an rud a raibh coinne agam leis, tá an ceart agam an rud a gealladh a fháil, nó m'airgead a fháil ar ais. 

Seiceáil an mionphrionta

Ní haon dóithín é páipéir a shíniú le haghaidh comhaontú iasachta nó cárta creidmheasa, go háirithe nuair a bhím buartha go bhféadfadh clásal a bheith sa doiciméad a chosnódh leath mo theacht isteach orm. Ní tharlódh sin san Aontas Eorpach. Caithfidh gach conradh a bheith soiléir, sothuigthe, agus gan aon choinníoll nó riachtanas éagórach ann. Ní mór gach téarma a bheith le léamh go soiléir sula síním, ionas nach dtiocfaidh rud ar bith aniar aduaidh orm.

Earraí damáistithe

Seo rud a chuireann eagla orainn ar fad: an solas dearg preabach a chiallaíonn go bhfuil an meaisín níocháin nua tar éis cliseadh. Tá ráthaíocht dhá bhliain ar a laghad ag gabháil le gach earra a cheannaítear san Aontas Eorpach, mar sin mura bhfuil táirge a cheannaigh mé ag obair mar ba chóir, is féidir liom deisiú nó athsholáthar a fháil saor in aisce. Mar sin ná bac leis an neachtlainnín – ba chóir go mbeadh mo mheaisín níocháin ag obair i gceart arís gan mhoill.

Súil a choimeád ar an am

Níor mhaith le haon duine cúis bhróin a thabhairt do chara ar a lá breithe, ach uaireanta, nuair a ordaítear bronntanas ar líne, bíonn an lá mór thart sula dtagann an bronntanas sa phost. Is féidir nach bhfuil aon rud faighte acu, ach tá leigheas air sin. De réir dhlí an Aontais,  mura bhfaighim earraí laistigh de 30 lá ó lá a gceannaithe, is féidir liom fógra a thabhairt don trádálaí agus seachtain bhreise a cheadú dó don seachadadh. Mura bhfaightear na hearraí roimh dheireadh na seachtaine sin, is féidir liom an t-ordú a chealú agus aisíocaíocht iomlán a éileamh. Ar ndóigh, má bhain an t-ordú le hócáid ar leith – breithlá, mar shampla – ansin ní gá dom an tseachtain bhreise a thairiscint agus is féidir liom m'ordú a chur ar ceal tar éis na tréimhse 30 lá.

Ar do thaobhsa

Trioblóid le trádálaí i mBallstát eile? B'fhéidir gur mála góchumtha an mála nua sin nó go raibh scríobadh ar na spéaclaí gréine sin nuair a fuair tú iad? Cuireann an tAontas comhairle agus tacaíocht saor in aisce ar fáil trí Lárionaid Eorpacha do Thomhaltóirí atá suite i ngach tír den Aontas, agus san Íoslainn agus san Iorua. Mura féidir an cheist a réiteach leis an trádálaí, is féidir liom cabhair a iarraidh tríd an ardán Réiteach Díospóidí ar Líne. Ciallaíonn an córas seo go bhfaighidh mé toradh sásúil ar dhíospóid, saor in aisce nó ar tháille íseal. Ciallaíonn sé, leis, gur féidir le trádálaithe dlíthíocht chostasach a sheachaint, rud a chabhróidh chun an caidreamh lena gcustaiméirí a neartú agus a fheabhsú.

An tslí a n-oibríonn sé

Mar thomhaltóir san Aontas, táim i dteideal caitheamh cothrom – deisiú nó athsholáthar a fháil i gcás earraí a bhriseann laistigh de dhá bhliain, an tsaoirse chun m'intinn a athrú faoi rudaí a cheannaím ar líne laistigh de 14 lá, conradh sothuigthe a fháil le síniú i gcás seirbhís nua, agus tuilleadh. Is é aidhm rialacha an Aontais an tsiopadóireacht - cibé ar líne, ar an bhfón, i bhfoirm ordú poist nó ar an bpríomhshráid - a bheith soiléir, neamhchasta agus cothrom.

  Arbh eol duit?

  71%

  /euandme/file/678_gaconsumer-rights.png

  Céatadán na n-úsáideoirí idirlín idir 16-24 bliain d'aois a cheannaíonn earraí ar líne.

  18%

  /euandme/file/677_gaconsumer-rights2.png

  An méadú ar líon na gceannachán ar líne idir 2007 agus 2017.

  32,000

  /euandme/file/676_gaconsumer-rights3.png

  Líon na ngearán trasteorann a fuair Lárionaid Eorpacha do Thomhaltóirí i 2013, ar bhain 66% díobh le hearraí a ceannaíodh ar an idirlíon.

  Saor ó tháille

  /euandme/file/675_gaconsumer-rights4.png

  Ní ceadmhach do shiopaí ná trádálaithe san Aontas Eorpach aon táille a ghearradh as cárta creidmheasa nó dochair a úsáid.

  An díospóid a réiteach

  /euandme/file/674_gaconsumer-rights5.png

  Níl tú ar aon fhocal le ceannaí ar líne? Is féidir liom comhairle agus tacaíocht saor in aisce a iarraidh ar mo Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí.

  Director's Video

  /euandme/file/21083_gaDebut: gearrscannán #EUandME arna stiúradh ag Dalibor Matanić

  Debut, arna stiúradh ag Dalibor Matanić

  Is é an aisling atá ag feirmeoir óg Crótach bheith ina réalta gairmiúil peile. Ach sula féidir leis a uaillmhian a fhíorú ar an bhfaiche imeartha, ní mór dó dul i ngleic leis an bhfírinne faoi féin.

  /euandme/file/21083_gaDebut: gearrscannán #EUandME arna stiúradh ag Dalibor Matanić

  /euandme/file/21084_gaDebut: an réamhbhlaiseadh oifigiúil #EUandME

  /euandme/file/21085_gaAr chúl stáitse Debut: gearrscannán #EUandMe

  Scéalta #EUandME

  The Story of Filippa

  #EUandME Thanks to the EU, she was able to get compensation for a delayed flight.

  Cad eile a bhfuil tú craiceáilte faoi?

  Bíonn tú i gcónaí ag cliceáil 'cuir leis an gciseán é'?

  An ndéanann tú siopadóireacht ar líne?

  Ní bhím riamh as líne!B'fhearr liom a bheith amuigh faoin aer

  Tugtha don tsiopadóireacht? Seans go dtaitneodh siad seo leat, leis: