#EUandME

Tá rudaí againn ar fad ar maith linn iad a dhéanamh níos mó ná aon rud eile: taisteal, staidéar, surfáil ar an idirlíon, taiscéaladh an domhain mhóir. Nuair a chónaíonn tú san Aontas Eorpach bíonn deiseanna as cuimse agat an rud is ansa leat a dhéanamh – is cuma cad a leanfaidh as. Is féidir le reachtaíocht agus tionscnaimh AE cabhrú leat an gealladh atá fút a fhíorú agus inspioráid a thabhairt duit, ionas go mbeidh na huirlisí agat chun an rud is ansa leat a dhéanamh.

An mian leat tuilleadh deiseanna a bheith agat? Bhuel, is fútsa agus faoin AE atá sé.

Faoin Spotsolas

Tá 512 mhilliún duine ina gcónaí san AE – agus tá a scéal agus a n-ábhair spéise féin ag gach duine acu.

Féach ar shamplaí den tslí ar féidir leis an AE difríocht a dhéanamh, i gcúig cinn de ghearrscannáin. Feicfear beirt siblíní a thugann cuireadh isteach ina sráidbhaile don chuid eile den Eoraip, damhsóir a thosaíonn gnólacht in áit nach mbeidh súil leis, agus is féidir fáil amach faoin tslí a thugann an AE an chumhacht don uile dhuine an rud is ansa leo a dhéanamh.

An Brú Beo, arna stiúradh ag Matthias Hoene
An Brú Beo, arna stiúradh ag Matthias Hoene

Soghluaisteacht

Aimsigh post, téigh chun cónaithe agus chun oibre in aon Bhallstát AE

Léigh tuilleadh

Faigh scileanna nua trí staidéar, oiliúint nó obair dheonach thar lear

Léigh tuilleadh

Faigh cúram sláinte éigeandála áit ar bith san AE

Léigh tuilleadh

Féach radhairc na hEorpa gan dua

Léigh tuilleadh

Inbhuanaitheacht

Bain taitneamh as uisce glan, aer níos glaine agus nádúr faoi chosaint

Léigh tuilleadh

Déan difear sa chomhrac in aghaidh an athraithe aeráide

Léigh tuilleadh

Athchúrsáil, athúsáid, deisigh, agus ná lig don phlaisteach dul isteach sna farraigí againn

Léigh tuilleadh

Ith bia sláintiúil sábháilte inacmhainne nach ndéanann éagóir ar na daoine a tháirgeann é

Léigh tuilleadh

Bain leas as taighde trína bhféachtar le cabhrú leatsa, le do theaghlach agus leis an bpláinéad

Léigh tuilleadh
Oona, arna stiúradh ag Zaida Bergroth
Oona, arna stiúradh ag Zaida Bergroth
Party Animal, arna stiúradh ag Yorgos Zois
Party Animal, arna stiúradh ag Yorgos Zois

Scileanna & Gnó

Faigh oiliúint agus scileanna tábhachtacha, mar ullmhúchán don todhchaí

Léigh tuilleadh

Faigh post maith, nó faigh cóitseáil mar chabhair

Léigh tuilleadh

Déan gnólacht a thosú, a bhainistiú agus a fhorbairt le tacaíocht ón AE

Léigh tuilleadh

Faigh saoirí agus saoire mháithreachais íoctha agus buntáistí eile fad a bhíonn tú ag obair

Léigh tuilleadh

Digiteach

Glaoigh, seol téacs agus úsáid sonraí gan aon chostas breise agus tú ag taiscéaladh san Aontas Eorpach

Léigh tuilleadh

Déan an tIdirlíon a shurfáil ó thír ar bith san Aontas Eorpach

Léigh tuilleadh

Bíodh a fhios agat go bhfuil do shonraí pearsanta sábháilte agus á láimhseáil go cúramach

Léigh tuilleadh
An tAonarán, arna stiúradh ag Tomasz Konecki
An tAonarán, arna stiúradh ag Tomasz Konecki
Debut, arna stiúradh ag Dalibor Matanić
Debut, arna stiúradh ag Dalibor Matanić

Cearta

Faigh cúiteamh má chuirtear moill ar chóir iompair, agus faigh cabhair in ambasáid aon tíre AE thar lear.

Léigh tuilleadh

Earraí a ceannaíodh ar líne a thabhairt ar ais laistigh de 14 lá, agus cearta eile mar thomhaltóir

Léigh tuilleadh

Caith vóta, seas i dtoghcháin Eorpacha agus cabhraigh chun fadhbanna na hEorpa a réiteach

Léigh tuilleadh

Cuir fút i sochaí dhaonlathach a ráthaíonn an comhionannas agus a chosnaíonn do chearta mar dhuine

Léigh tuilleadh

An Brú Beo, arna stiúradh ag Matthias Hoene

Cé go bhfuil blianta a hóige laistiar di, tá Gisela ag tnúth i gcónaí le radhairc na hEorpa a fheiceáil. Socraíonn a garpháistí dóthain airgid a bhailiú le hí a sheoladh ar an eachtra is ansa léi, ach tá torthaí gan choinne ar an bplean...

Oona, arna stiúradh ag Zaida Bergroth

Tar éis dul ar strae i bhforaois dhainséarach, ní mór do chailín óg dul i muinín cabhrach ó chara nach mbeadh súil leis chun an slí abhaile a aimsiú.

Party Animal, arna stiúradh ag Yorgos Zois

Is duine fuinniúil, fiche a cúig blian d'aois, é Alex, agus tá sé sásta rud ar bith a dhéanamh le gur féidir leis leanúint den rince. Tá sé sáinnithe i bpost srianta, ach rith smaoineamh tobann leis.

An tAonarán, arna stiúradh ag Tomasz Konecki

Duine den fhásach é Jan, a chónaíonn ina aonar i gcábán i sléibhte na Polainne. Ach nuair a chuirtear cor ina shaol, ní mór dó plean a dhéanamh chun mian a chroí a bhaint amach.

Debut, arna stiúradh ag Dalibor Matanić

Is é an aisling atá ag feirmeoir óg Crótach bheith ina réalta gairmiúil peile. Ach sula féidir leis a uaillmhian a fhíorú ar an bhfaiche imeartha, ní mór dó dul i ngleic leis an bhfírinne faoi féin.

An dóigh leat go dtuigeann tú gach a thairgeann an AE? Smaoinigh arís!

An dea-scéal ná gur choimeádamar an chuid ab fhearr go dtí an deireadh. In imeacht na gcéad seachtainí eile, beidh comórtais á lainseáil againn, imeachtaí á reáchtáil againn ar fud na hEorpa agus scéalta daoine óga a raibh tionchar ag an AE ar a saol á gcomhroinnt againn.

Tar ar ais go luath chun tuilleadh nuachta agus faisnéise a fháil.