Young Directors - How it works

Конкурс за млади филмови режисьори  

ЕС дава шанс на младите режисьори да заснемат свой собствен късометражен филм на тема #EUandME.  Всеки от петимата победители ще получи субсидия в размер на 7500 евро, както и възможността да работи под наставничеството на един от най-добрите филмови режисьори в Европа и така да им помогнем да реализират идеята си на практика.

УДЪЛЖЕН СРОК – за подробности вижте по-долу

1. Кой може да участва?

Конкурсът е отворен за филмови режисьори, които живеят в ЕС и са на възраст между 18 и 35 години към крайния срок за подаване на кандидатурите (07/11/2018 г.). Можете да участвате само индивидуално; групови кандидатури няма да се разглеждат. 

От 12.00 ч. CET на 24 август 2018 г. до 12.00 ч. CET на 7 ноември 2018 г.

2. Подайте своята кандидатура

Изпратете идеята си за късометражен филм, като попълните формуляра за онлайн заявка.​

Ще са Ви нужни следните три неща:

- писмено резюме на Ваш филм (на английски, а ако английският не Ви е майчин език, също и на един от официалните езици на ЕС);
- кратък видеоклип, заснет със смартфон (на английски, а ако английският не Ви е майчин език, също и на един от официалните езици на ЕС);
- линк към късометражен филм, който сте заснели през последните 5 години (моля, обърнете внимание, че за този късометражен филм няма конкретни езикови изисквания).

Заявленията могат да се подават в една от следните пет категории:

1. Мобилност
2. Устойчиво развитие 
3. Умения и бизнес 
4. Дигитални технологии 
5. Права 
Преди да изпратите кандидатурата си, прочетете правилата и условията за конкурса 
Ноември – декември 2018 г.

3. Жури

Журито се състои от петима европейски филмови режисьори, които ще разгледат кандидатурите и ще изберат 10 номинации, по две за всяка от петте категории.

Януари – февруари 2019 г.

4. Вотът на публиката

От януари 2019 г. в рамките на период от 5 седмици победителите ще бъдат избрани чрез публичен онлайн вот, като резултатите ще бъдат обявени на уеб страницата на конкурса и на акаунтите на Европейската комисия в социалните мрежи. Всяка седмица ще бъде посветена на дадена категория: ще обявим двете номинации за категорията и ще помолим потребителите да гласуват за филмовата идея, който им харесва най-много.

Януари – април 2019 г.

5. Реализирайте своя филм

Петимата победители ще получат субсидия от 7500 евро всеки, за да произведат, заснемат и редактират своя филм до 30.04.2019 г. Победителите ще имат също и възможността да работят под наставничеството на един от професионалните режисьори в журито в процеса по заснемане и редактиране.

Юни 2019 г.

6. Присъстване на премиерата

Петимата млади филмови режисьори ще бъдат поканени да представят своите филми на специално събитие през юни.