Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka u okviru otvorenog natječaja

U okviru otvorenog natječaja svi osobni podaci koje kandidati dostavljaju obrađuju se u skladu Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. Prema člancima 15. i 16. te uredbe EPSO kandidate obavještava o sljedećem:

Voditelj obrade podataka: Minna Vuorio, direktorica Europskog ureda za odabir osoblja.

Svrha obrade podataka: organiziranje otvorenih natječaja za odabir osoblja za zapošljavanje u institucijama EU-a; administrativno upravljanje prijavama i različitim fazama otvorenih natječaja; upravljanje popisima uspješnih kandidata i provjera njihova iskorištavanja.

Podaci koji se obrađuju:

 • osobni podaci koji omogućuju identifikaciju kandidata (ime i prezime, djevojačko prezime, datum i mjesto rođenja, spol, broj i datum isteka valjanosti identifikacijskog dokumenta, matični broj građana i adresa e-pošte)

 • podaci koje je kandidat dostavio za potrebe organizacije pristupnih i drugih testova (adresa, poštanski broj, grad, zemlja, broj telefona i jezici komunikacije)

 • podaci koje je kandidat dostavio u vezi s posebnim uvjetima

 • podaci koje je kandidat dostavio radi procjene ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje utvrđenih u obavijesti o natječaju (državljanstvo; jezici; diplome i svjedodžbe – godina u kojoj su stečene, stečeni naziv, tijelo koje ih je dodijelilo; radno iskustvo).

 • motivacija kandidata za prijavu na natječaj

 • rezultati pristupnih, pismenih i usmenih testova (uključujući testove u centru za procjenu), indeks kompetencija te podaci o vještinama i kompetencijama kandidata.

Obvezni i fakultativni odgovori: sva neoznačena polja obvezna su; ako nisu ispunjena, prijava se ne može registrirati. Neobvezna polja bit će označena.

Pravna osnova: Uredba br. 31 (EEZ), 11 (EZAE) o utvrđivanju Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju (SL 45, 14.6.1962., str. 1385.), kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1611 od 7. srpnja 2016.; Odluka 2002/620/EZ Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o osnivanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja.

Primatelji podataka: pristup podacima imaju institucije, tijela, uredi i agencije EU-a kako bi uspješnim kandidatima mogli ponuditi posao. Podaci o invaliditetu prosljeđuju se samo uz izričitu privolu kandidata. U slučaju upravne pritužbe iz članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju i/ili sudske žalbe pred sudovima EU-a pristup podacima imaju i pravne službe tijela za imenovanje i/ili sudovi EU-a. Pristup podacima nužnima za potrebe službene istrage ili revizije na zahtjev se odobrava i OLAF-u, Uredu Komisije za istražne radnje i stegovne postupke (IDOC), Službi za unutarnju reviziju (IAS) i Revizorskom sudu. Podaci koje je kandidat dostavio u vezi s posebnim uvjetima pohranjuju se isključivo u odjelu EPSO-a nadležnom za osiguravanje posebnih uvjeta za kandidate. Uz izričitu privolu kandidata, njegovo se ime i prezime, adresa e-pošte i referentni broj natječaja na koji se prijavio mogu proslijediti nacionalnim tijelima država članica čiji je kandidat državljanin.

Izvršitelj obrade podataka u ime voditelja obrade u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2018/1725: povjerenstva za odabir i privatna trgovačka društva.

Zakonitost obrade podataka: obrada je potrebna za izvršavanje zadaća od javnog interesa na temelju Ugovorâ (zapošljavanje osoblja).

Datum početka obrade podataka: datum prijave.

Razdoblje čuvanja podataka: internetski podaci čuvaju se: za kandidate koji su zaposleni s popisa uspješnih kandidata – 12 mjeseci nakon zapošljavanja; za kandidate čije je ime uvršteno na popis uspješnih kandidata, no nisu zaposleni – do isteka valjanosti popisa uspješnih kandidata; za ostale prijavljene kandidate – 12 mjeseci nakon zatvaranja zadnjeg natječaja na koji su se prijavili; za nepotvrđene prijave – 12 mjeseci nakon dana isteka roka za prijavu. Dokumenti u papirnatom obliku čuvaju se deset godina.

Pravo na pristup podacima i na njihov ispravak: prijavom u EPSO račun kandidati mogu u svakom trenutku na internetu provjeriti i izmijeniti svoje osobne podatke, osim imena, prezimena, djevojačkog prezimena, spola, datuma i mjesta rođenja te državljanstva, čiju izmjenu moraju obrazložiti i od EPSO-a službeno zatražiti ispunjavanjem internetskog obrasca.

Podatke u prijavi kandidati mogu izmijeniti sve do konačnog potvrđivanja prijave. Nakon što prijavu potvrde, podatke unesene u obrazac za prijavu više ne mogu mijenjati.

Kandidati se u svakom trenutku mogu obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

 

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka u okviru postupka odabira ugovornog osoblja

U okviru postupka odabira svi osobni podaci koje kandidati dostavljaju obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. Prema člancima 15. i 16. te uredbe EPSO kandidate obavještava o sljedećem:

Voditelj obrade podataka: Minna Vuorio, direktorica Europskog ureda za odabir osoblja.

Svrha obrade podataka: organiziranje postupaka odabira privremenog osoblja za zapošljavanje u institucijama, tijelima i agencijama EU-a.

Podaci koji se obrađuju:

 • osobni podaci koji omogućuju identifikaciju kandidata (ime i prezime, djevojačko prezime, datum i mjesto rođenja, spol, broj i datum isteka valjanosti identifikacijskog dokumenta, matični broj građana i adresa e-pošte)

 • podaci koje je kandidat dostavio za potrebe organiziranja testova (adresa, poštanski broj, grad, zemlja, broj telefona i jezici komunikacije)

 • podaci koje je kandidat dostavio u vezi s posebnim uvjetima

 • podaci koje je kandidat dostavio u okviru ovog postupka odabira radi procjene ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje utvrđenih u pozivu na iskaz interesa (državljanstvo, obrazovanje i osposobljavanje, radno iskustvo, jezici, pristanak na eventualne sigurnosne provjere, ostale pojedinosti)

 • podaci o postupku odabira, uključujući rezultate testova, koji se dostavljaju svakom kandidatu pojedinačno u njegov EPSO račun.

Obvezni i fakultativni odgovori: sva neoznačena polja obvezna su; ako nisu ispunjena, prijava se ne može registrirati. Neobvezna polja bit će označena.

Pravna osnova: Uredba br. 31 (EEZ), 11 (EZAE) o utvrđivanju Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju (SL 45, 14.6.1962., str. 1385.), kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1611 od 7. srpnja 2016.; Odluka 2002/620/EZ Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o osnivanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja.

Primatelji podataka: službe koje su zatražile organiziranje postupka odabira. U slučaju upravne pritužbe iz članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju i/ili sudske žalbe pred sudovima EU-a pristup podacima imaju i pravne službe tijela za imenovanje i/ili sudovi EU-a. Pristup podacima nužnima za potrebe službene istrage ili revizije na zahtjev se odobrava i OLAF-u, Uredu Komisije za istražne radnje i stegovne postupke (IDOC), Službi za unutarnju reviziju (IAS) i Revizorskom sudu. Podaci koje je kandidat dostavio u vezi s posebnim uvjetima pohranjuju se isključivo u odjelu EPSO-a nadležnom za osiguravanje posebnih uvjeta za kandidate.

Izvršitelj obrade podataka u ime voditelja obrade u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2018/1725: komisije za odabir i privatna trgovačka društva.

Zakonitost obrade podataka: obrada je potrebna za izvršavanje zadaća od javnog interesa na temelju Ugovorâ (zapošljavanje osoblja).

Datum početka obrade: datum prijave.

Rok čuvanja osobnih podataka: EPSO čuva presliku prijavne dokumentacije kandidata tijekom razdoblja od deset godina.

Pravo na pristup podacima i na njihov ispravak: prijavom u EPSO račun kandidati mogu u svakom trenutku na internetu provjeriti i izmijeniti svoje osobne podatke, osim imena, prezimena, djevojačkog prezimena, spola, datuma i mjesta rođenja te državljanstva, čiju izmjenu moraju obrazložiti i od EPSO-a službeno zatražiti ispunjavanjem internetskog obrasca.

Podatke u prijavi kandidati mogu izmijeniti sve do konačnog potvrđivanja prijave. Nakon što prijavu potvrde, podatke unesene u obrazac za prijavu više ne mogu mijenjati.

Kandidati se u svakom trenutku mogu obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

 

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka u okviru postupka odabira ugovornog osoblja

U okviru ovog postupka odabira svi osobni podaci koje kandidati dostavljaju obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. Prema člancima 15. i 16. te uredbe EPSO kandidate obavještava o sljedećem:

Voditelj obrade podataka: Minna Vuorio, direktorica Europskog ureda za odabir osoblja.

Svrha obrade podataka: pružanje pomoći institucijama i, prema potrebi, agencijama EU-a, u odabiru ugovornog osoblja sastavljanjem valjane baze podataka o kandidatima. Zapošljavanje kandidata u nadležnosti je predmetnih institucija. U svim fazama postupka odabira odluke koje se odnose na određenog kandidata dostavljaju se u njegov EPSO račun.

Podaci koji se obrađuju: podaci kandidata prijavljenih na postupke odabira ugovornog osoblja:

 • osobni podaci koji omogućuju identifikaciju kandidata (ime i prezime, djevojačko prezime, datum i mjesto rođenja, spol, broj i datum isteka valjanosti identifikacijskog dokumenta, matični broj građana i adresa e-pošte)

 • podaci koje je kandidat dostavio za potrebe organiziranja testova (adresa, poštanski broj, grad, zemlja, broj telefona i jezici komunikacije)

 • podaci koje je kandidat dostavio u vezi s posebnim uvjetima

 • podaci koje je kandidat dostavio u okviru ovog postupka odabira radi procjene ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje utvrđenih u pozivu na iskaz interesa (državljanstvo, obrazovanje i osposobljavanje, radno iskustvo, jezici, pristanak na eventualne sigurnosne provjere, ostale pojedinosti)

 • podaci o postupku odabira, uključujući rezultate testova, koji se dostavljaju svakom kandidatu pojedinačno u njegov EPSO račun.

Obvezni i fakultativni odgovori: sva neoznačena polja obvezna su; ako nisu ispunjena, prijava se ne može registrirati. Neobvezna polja bit će označena.

Pravna osnova: Uredba br. 31 (EEZ), 11 (EZAE) o utvrđivanju Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju (SL 45, 14.6.1962., str. 1385.), kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/1611 od 7. srpnja 2016.; Odluka 2002/620/EZ Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o osnivanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja.

Primatelji podataka: službe za zapošljavanje u institucijama i agencijama EU-a. U slučaju upravne pritužbe na temelju članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju i/ili sudske žalbe sudovima EU-a i pravna služba predmetnog tijela za imenovanje i/ili sudovi EU-a.

Izvršitelj obrade podataka u ime voditelja obrade u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2018/1725: povjerenstva za odabir i privatna trgovačka društva.

Zakonitost obrade podataka: obrada je potrebna za izvršavanje zadaća od javnog interesa na temelju Ugovorâ (zapošljavanje osoblja).

Datum početka obrade podataka: datum prijave.

Razdoblje čuvanja podataka: EPSO čuva presliku prijavne dokumentacije kandidata tijekom razdoblja od dvije godine nakon službenog završetka postupka odabira za određeni profil, kako je utvrđeno u pozivu na iskaz interesa, ili tijekom razdoblja od dvije godine nakon što kandidat podnese zahtjev za brisanje prijave iz baze podataka.

Pravo na pristup podacima i na njihov ispravak: prijavom u EPSO račun kandidati mogu u svakom trenutku na internetu provjeriti i izmijeniti svoje osobne podatke, osim imena, prezimena, djevojačkog prezimena, spola, datuma i mjesta rođenja te državljanstva, čiju izmjenu moraju obrazložiti i od EPSO-a službeno zatražiti ispunjavanjem internetskog obrasca.

Podatke u prijavi kandidati mogu izmijeniti sve do konačnog potvrđivanja prijave. Nakon toga mogu se izmijeniti samo osobni podaci koji omogućuju identifikaciju kandidata. Međutim, u kontekstu stalnog postupka odabira CAST, čiji referentni broj započinje oznakom EPSO/CAST/P, kandidati svoje podatke mogu izmijeniti u svakom trenutku, čak i nakon potvrđivanja prijave.

Kandidati se u svakom trenutku mogu obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

 

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka u okviru STALNOG POSTUPKA ODABIRA CAST za ugovorno osoblje

S obzirom na posebnu prirodu postupka odabira CAST osobni podaci kandidata čuvaju se tijekom trajanja postupka te u razdoblju od tri godine nakon njegova dovršetka, osim ako vlasnik tih podataka izričito zatraži njihovo ranije brisanje. U tom se slučaju nakon primitka zahtjeva podaci deaktiviraju i više nisu dostupni u informacijskim sustavima EPSO-a. Međutim, u tom se deaktiviranom obliku čuvaju tijekom razdoblja od tri godine od podnošenja zahtjeva za brisanje kako bi EPSO mogao ispuniti svoje obveze u kontekstu eventualnih žalbenih postupaka. Nakon isteka tog trogodišnjeg razdoblja podaci se brišu.Možete otvoriti samo jedan EPSO račun. Ne otvarajte novi EPSO račun ako ga već imate. Ako se ne pridržavate ovog pravila, bit ćete isključeni iz natječaja / postupaka odabira za koje ste se prijavili s pomoću tih računa.
Klikom na izjavu u nastavku pristajete pridržavati se ovog pravila i potvrđujete da ste bili obaviješteni o obradi vaših osobnih podataka kako je prethodno opisano.